Onze nieuwe projectleider Peru: Nadine Kramer

Nadine Kramer

Lenie Polderman, die jarenlang de projectleider was van ons project in Peru, heeft recent het stokje overgedragen aan Nadine Kramer. Ze is geen onbekende van ons, want in april 2017 stelden we je al aan haar voor…

Nadine reisde in 2017 als vrijwilliger voor StartUp4kids naar ons project in Peru om daar mee te helpen met het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en van de lokale leerkrachten. Meer over deze reis en Nadine lees je hier.
Sinds eind maart 2018, mag Nadine zich  projectcoördinator noemen van het project van StartUp4kids in Peru. We vroegen haar hoe het haar verging sinds haar reis in 2017.

Nadine: “Ongeveer tweeënhalf jaar geleden ben ik voor het eerst in contact gekomen met StartUp4kids. Toen bleek al hoe verbonden ik me voelde met de doelstellingen van de stichting en besefte ik wat voor een waardevolle inbreng ik zou kunnen hebben. In maart 2017 ben ik, zoals eerder te lezen was, voor StartUp4kids drie maanden vertrokken naar de stad Ayacucho in Peru.

Na mijn reis bleef ik me enorm verbonden voelen aan het land Peru en aan het Aflatoun-project zoals het daar wordt vormgegeven. Om die reden voelde ik mij vereerd toen me gevraagd werd om vanaf april 2018 projectleider Peru te worden. Een functie die past bij mijn persoonlijke visie op onderwijs, het leven en de wereld!

Nadine in Peru 3 1

Mijn indruk van het project in Peru

Het Aflatoun-programma dat wordt uitgevoerd door onze locale partner, FINCA Perú, in de rurale gebieden rondom Ayacucho, is in mijn beleving vooral waardevol, omdat het volledig is aangepast aan de lokale context. In deze rurale gebieden zijn de mensen over het algemeen erg arm en leven ze met de weinige beschikbare middelen die ze hebben. Het Aflatoun-programma sluit daar haarfijn op aan. Ook in de reactie van de kinderen en de meerderheid van de leerkrachten is dit goed terug te zien. Het programma enthousiasmeert ze doordat het laagdrempelig is opgebouwd. Daarnaast zorgen de actieve werkvormen vooral voor een betrokken sfeer en veel blije en vrolijke gezichten.

“De horizontale manier van onderwijs (de leerkracht en de leerlingen zijn gelijk) in het programma zorgt er vooral voor dat de leerlingen de vrijheid krijgen om hun eigen talenten en mogelijkheden te ontdekken.”

Een waardevol programma voor dit complexe en prachtige gebied!”

Nadine in Peru 2 1