Dit zijn wij

StartUp4Kids streeft naar een wereld waarin alle kinderen de kans krijgen zich te ontplooien zodat ze op eigen kracht en naar eigen goeddunken hun leven kunnen inrichten met zorg voor hun gemeenschap en de planeet.

Als StartUp4Kids vinden we het belangrijk dat ieder individu vanaf jonge leeftijd de persoonlijke vrijheid kan ervaren om haar of zijn eigen pad te bewandelen, eigen keuzes te maken en zo op eigen kracht zijn of haar leven kan vormgeven zonder armoede. Wij geloven dat kwalitatief goed onderwijs een cruciale sleutel is voor een leven zonder armoede. Helaas bepaalt de plek waar iemand opgroeit en grote mate de kans op het volgen van kwalitatief goed onderwijs. StartUp4Kids staat voor het recht op onderwijs dat faciliteert in het ontdekken van eigen talenten en het ontwikkelen van de skills om een eigen toekomst te vormen en dromen waar te maken. Willen wij dit bereiken, dan zullen wij moeten streven naar een veilige en gezonde omgeving voor moeder en kind.

In de landen waar StartUp4Kids actief is, hebben veel kinderen helaas niet de mogelijkheid om kwalitatief goed onderwijs te volgen. Ook van een bredere vorming met betrekking tot sociale, emotionele en financiële vaardigheden is nagenoeg geen sprake. Zeker niet voor de kwetsbare doelgroepen waar wij ons als stichting voor inzetten.

Om dit te realiseren, zet StartUp4Kids zich in om achtergestelde kinderen extra kansen te bieden die hen helpen zich optimaal te ontplooien en te ontwikkelen. Dit doet de stichting door middel van fondsenwerving waarmee onderwijsprogramma’s gefinancierd worden. Deze onderwijsprogramma’s focussen zich op sociale en financiële vaardigheden. De stichting maakt hiervoor gebruik van het bewezen programma van Aflatoun. Daarnaast zet de stichting zich, samen met haar lokale partners, in voor het verbeteren van de kwaliteit van het reguliere onderwijs.

Daarnaast wordt er in onze programma’s steeds meer de focus gelegd op zorg voor de natuur en het aanbieden van extra lessen en het opzetten van moestuinen waardoor:

  • kinderen leren zorgen voor de planten, maar ook voor de planeet
  • voedselschaarste wordt teruggedrongen
  • gezond eten wordt gepromoot
  • ondernemerschap wordt gestimuleerd door het verkopen van zelfgekweekte groenten

Een toevoeging van onschatbare waarde die de wereld een stukje beter maakt!

Om onze bestaande projecten verder te ‘vergroenen’ hebben wij lesmaterialen nodig die aangepast moeten worden aan de context van de verschillende projectlanden waar wij actief zijn. Om deze reden zijn wij een samenwerking aangegaan met Happy Green World.

Wat ons uniek maakt

Met een team van vrijwilligers en drie adviseurs zetten wij ons dagelijks in om scholingsprojecten te initiëren en de kwaliteit van het onderwijs in onze projectlanden te verbeteren. Hiervoor werven wij fondsen die wij met persoonlijke zorg en op transparante, effectieve en efficiënte wijze besteden.

Achtergrond

“In 2006 werk ik een half jaar op vrijwillige basis met kinderen in de sloppenwijk San Genaro in Lima. Daar ervaar ik dat het onderwijsniveau in ontwikkelingslanden laag is, dat kinderen maar een halve dag naar school gaan en drie maanden zomervakantie hebben. Ik ontdek echter dat de kinderen in de sloppenwijken dezelfde dromen hebben als kinderen hier. Ik vraag me af in hoeverre deze kinderen kansen hebben hun dromen waar te kunnen maken. Een paar jaar later ontstaat de wens om hier verandering in te brengen. Eind 2009 richt ik Stichting Proniños (nu StartUp4Kids Foundation) op omdat ik geloof in de kracht en creativiteit van kinderen om zelf te kunnen te ondernemen, spelenderwijs door te sparen en te investeren in hun eigen talent zodat zij op eigen kracht hun dromen waar kunnen maken.”

Katja Visser

Meer informatie

Meer weten over onze stichting? Neem contact op met onze voorzitter Onno Jansen via onno.jansen@startup4kids.nl onze oprichter Katja Visser via katja.visser@startup4kids.nl

OOK BIJDRAGEN?

Wil je bijdragen aan de missie van StartUp4Kids? Graag!