Project nepal

Waarom is er aanvullend onderwijs nodig in Nepal?

In Nepal leven veel jongvolwassenen die slachtoffers zijn van mensenhandel, extreme armoede en oorlog. Deze jongvolwassenen hebben vaak beperkt onderwijs gekregen. Hierdoor is een van hun voornaamste problemen het gebrek aan financiële en sociale vaardigheden die nodig zijn om een onafhankelijk bestaan op te bouwen. StartUp4Kids biedt daarom juist aan deze jongeren het sociale en financiële scholingsprogramma AflaYouth aan via workshops en trainingen.

Wat willen wij bereiken?

Samen met onze partner, Umbrella Organization Nepal (UON) onderdeel van de Umbrella Foundation, in Kathmandu, is StartUp4Kids in 2016 gestart met het aanbieden van het Aflateen-lesprogramma. Kinderen uit extreem afgelegen plattelandsgebieden die op zoek waren naar werk in Kathmandu en geen plek hebben om “thuis” te noemen, werden opgevangen in de kindertehuizen van Umbrella. Met behulp van de Nepali District Child Welfare Board zijn de ondermaatse opvangtehuizen gesloten zodat de veiligheid en welzijn van deze kwetsbare kinderen is gewaarborgd. Naast deze opvang ontvangen de kinderen medische zorg en besteedt Umbrella veel aandacht aan het herenigen van de kinderen met hun ouders of gemeenschap. Uit het rapport van de National Child Rights Council blijken er in 2020/21 nog 11.389 in 454 kinderhuizen te wonen wat aangeeft dat er goede resultaten zijn behaald maar er nog steeds hulp nodig is.

Voor de jongvolwassenen die vanwege risico’s niet kunnen worden geïntegreerd met hun familie is in 2019 het programma Chautari Youth Club opgezet die hun helpt om op eigen benen te staan. De deelnemers krijgen trainingen en workshops op basis van het Aflayouth Manual om hun sociale-, financiële-, en ondernemersvaardigheden bij te brengen. Het grootste probleem voor de jongvolwassenen is om een economisch onafhankelijk leven te beginnen. In Nepal zijn geen overheidsinstanties die hierbij kunnen helpen of in de informatiebehoefte kunnen voorzien.

KaartNepal 300x167 1

Nepal 2022 1

De toekomst

Vanwege de goede resultaten en de fijne samenwerking gaan we samen met Umbrella Organization Nepal (UON) in 2023 het programma doorzetten en het aantal uitbreiden naar 78 kinderen en jongvolwassenen. Uiteindelijk is ons doel om ieder jaar minimaal 100 jongvolwassenen klaar te stomen voor een zelfstandige toekomst waarbij bewuste keuzes kunnen worden gemaakt, zowel economisch, als de zorg voor onze planeet.

Door het aanvullend onderwijs ontwikkelen de deelnemers zich tot krachtige individuen die leven naar hun dromen en talenten. Met liefde voor zichzelf en anderen zullen zij in hun eigen omgeving opbloeien als onafhankelijke en ondernemende personen.

Het team in Nepal

Shyam Kuma Lama van Umbrella Organization Nepal is onze lokale projectcoördinator.

Voormalig Country Director Kyle Mohamed over het Aflateen-lesprogramma:

“We are so pleased to have the opportunity to deliver Aflateen workshops to our kids and young people, as it gives us a useful method of engaging with them on a number of important topics that aren’t always discussed at school. Also, because the style of learning is so different from school, it’s great to see them get involved and active during the sessions.”

Extra informatie

Meer weten? Neem contact op met de verantwoordelijke voor ons project met in Nepal, Onno Jansen, via onno.jansen@startup4kids.nl.

Kyle Website 221x300 1

Kyle Mohamed

OOK BIJDRAGEN?

Wil je bijdragen aan de missie van StartUp4Kids? Graag!