Project Botswana

Waarom is er aanvullend onderwijs nodig in Botswana?

Tot 1966 stond Botswana onder Brits bestuur. Maar sinds haar onafhankelijkheid doet Botswana het goed in vergelijking met andere Afrikaanse landen. Het land heeft een stabiele democratie. Ondanks deze stabiele politieke situatie ondervindt het land toch nog veel (armoedegerelateerde) problemen.

Het land staat op de tweede plaats van landen met de meeste hiv-geïnfecteerde inwoners (25,2% van de totale bevolking) en er zijn naar schatting 130.000 aidswezen (UNICEF).

Een kwart van de bevolking heeft geen toegang tot een voedzame maaltijd. Volgens UNICEF komt armoede veel voor bij vrouwen en huishoudens met een vrouwelijk gezinshoofd. Vrouwen verdienen doorgaans een aanzienlijk lager inkomen in vergelijking met hun mannelijke collega’s.

Bovendien is het onderwijssysteem in Botswana niet gericht op carrières en op de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden. Vooral op het platteland is de ontwikkeling van deze vaardigheden belangrijk, omdat het hen de beste kansen biedt om een ​​leven uit armoede te leiden. Aangezien meer dan 60% van de bevolking jonger dan 30 jaar is, is er een enorm potentieel.

Als deze jonge mensen in staat worden gesteld om financiële onafhankelijkheid te bereiken, zou dit een groot nationaal verschil maken. Daarom wil StartUp4kids kinderen, jongeren en vrouwen in de armste regio van Botswana, Ngamiland, sociaal en financieel onderwijs aanbieden om hun vooruitzichten op een betere toekomst te vergroten.

Kaart Botswana

Botswana 2023

Wat willen we bereiken in 2023?

StartUp4Kids Foundation wil in samenwerking met haar hoofdpartners Black Banana Africa en Knyphausen Foundation en diverse professionele partners en scholen in Ngamiland de armoede terugdringen onder kinderen, jeugd en hun moeders in Maun en omgeving. Zij doen dit door het aanbieden van een laagdrempelig empowermentplatform waarbij nevenactiviteiten worden georganiseerd om het psychologisch, sociaal, maatschappelijk en economisch kapitaal van de deelnemers te verhogen en bewustwording voor de zorg voor de planeet te creëren.

Door deze activiteiten en de begeleiding van droombaanbuddy’s worden de jeugd en de moeders waar mogelijk geholpen richting een passende baan of ondernemerschap. Dit zorgt ervoor dat ze uiteindelijk zelf uit de armoedesituatie kunnen komen waardoor er een duurzaam resultaat bereikt wordt. 

De kinderen van de moeders en hun klasgenootjes zullen een vergelijkbare empowermenttraining ontvangen op basis van Aflatoun op scholen in Maun en bij projecten van lokale NGO’s. Hun moeders zullen hen als rolmodel inspireren waardoor de armoedecirkel op meerdere punten doorbroken wordt.

Aangezien StartUp4Kids bewustwording van zorg voor de planeet zeer belangrijk vindt zal dit als een rode draad door alle programma’s lopen en zullen de kinderen lessen krijgen op het gebied van afval management via het Happy Green World Programma, bewust omgaan met de natuur en zetten ze moestuinen op en onderhouden ze die. De opbrengst van de moestuin wordt gebruikt voor ondernemersprojecten en als gezonde aanvulling op de lunch in school.

De toekomst

We willen ons programma in 2023 verder uitbreiden maar op een zo duurzaam mogelijke manier zodat het project lokaal gedragen kan gaan worden.

Het team in Botswana

Het StartUp4Kids-team in Botswana bestaat uit Agang Tsheko van Black Banana Africa en Katja Visser van StartUp4kids. Ze zullen de lokale leerkrachten en de facilitators van hun partners ondersteunen.

Extra informatie

Wil meer weten? Neem contact op met degene die verantwoordelijk is voor ons project in Botswana: Katja Visser via katja.visser@startup4kids.nl.

OOK BIJDRAGEN?

Wil je bijdragen aan de missie van StartUp4Kids? Graag!