Help mee en steun ons

Word donateur van StartUp4kids

Donateurs zijn belangrijk voor StartUp4kids omdat zij de basis vormen voor de projecten nu én voor een langere periode. We zijn dan ook heel erg blij met donateurs die maandelijks een donatie overmaken. Een incidentele bijdrage wordt natuurlijk ook heel erg op prijs gesteld!

Wil je doneren?

Naam rekeninghouder: Stichting StartUp4kids Foundation
Adres: Land voor Water 39, 2841 NC Moordrecht
Naam bank: ING Bank
IBAN: NL75INGB0004230780
BIC: INGBNL2A
RSIN-nummer: 8215.75.880
KvK Rotterdam: 24478049

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting StartUp4kids Foundation is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting af kunt trekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels) en dat StartUp4kids Foundation geen successierecht of schenkingsrecht hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen.

Geef je een kind een jaar lang extra onderwijs cadeau? Een origineel cadeau met toekomstperspectief!

Leerling Peru met Aflatoun (Vuurflits, dé ontdekker)

Om een kind ons onderwijsprogramma aan te bieden en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs dat het kind ontvangt, is slechts € 25 per jaar per kind nodig. Dit bedrag is inclusief de kosten voor het lesmateriaal, training van het personeel, salaris van de leraren, etc..

Heb je nog specifieke vragen mail ons dan gerust via info@startup4kids.nl

Help je met jouw bedrijf onze kinderen het ondernemerschap te ontdekken? Sponsor een klas!

sponsor een klas voor onderwijs

Versterk je imago naar medewerkers en relaties op een goede manier. Steun ons met kennis of financieel en maak je onderneming maatschappelijk meer betrokken. Wanneer je ons sponsort:

  • plaatsen wij jouw bedrijfslogo op onze website
  • kunnen wij bekendheid geven via onze Facebook-site en LinkedIn Company Page
  • stellen wij ons logo en eventueel een stukje tekst ter beschikking voor jouw publicitaire doeleinden.

Stuur een mail naar katja@startup4kids.nl of info@startup4kids.nl voor het eerste contact.

Extra informatie over doneren

Waar word je bijdrage aan besteed?

Om een kind extra toekomstkansen te geven, is EUR 25 per jaar per kind nodig. Dit bedrag is inclusief de kosten voor het lesmateriaal, training van het personeel, salaris van de leraren, etc. Heeft u nog specifieke vragen mail ons dan gerust via info@startup4kids.nl.
In ons jaarverslag / jaarrekening zijn we ook zeer transparant hoe het geld wordt besteed aan de projecten van StartUp4kids. Ons team werkt volledig vrijwillig voor onze stichting, dus zonder vrijwilligersvergoeding!

Wat gebeurt er met jouw donatie?

-[Online] donaties komen volledig ten goede aan StartUp4Kids;
-StartUp4kids is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze donaties, rekening houdend met de eventuele wensen van de donateur met betrekking tot specifieke projecten binnen StartUp4Kids;
-Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op StartUp4Kids nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Startup4kids is bijgeschreven.

Voordelig schenken

Misschien heb je er wel eens bij stilgestaan dat je een gift aan StartUp4kids kunt opvoeren als aftrekpost bij de inkomstenbelasting. Het vervelende is dan wel dat je eerst een drempel over moet van 1% van je belastbaar inkomen met een minimum van € 60 en er is tevens een maximum van 10% van datzelfde belastbaar inkomen gesteld.

Er bestaat nu echter een regeling waarmee je die drempel kunt omzeilen en er geen maximum geldt voor de aftrekbare gift. Je moet je dan wel minimaal vijf jaar verbinden aan het goede doel. Tot 1 januari 2014 kon dat alleen via een notariële akte, maar nu is het mogelijk met een eenvoudig formulier dat de belastingdienst ter beschikking stelt. Makkelijker dus en zonder kosten van een notaris. Dus wat let je? Je steunt StartUp4kids voor (minimaal) vijf jaar met een vast bedrag per jaar en je kunt het hele bedrag opvoeren als aftrekpost. Voor ons ook nog eens handig voor het plannen van de inkomsten voor de toekomst!

StartUp4kids zal de formulieren voor jou invullen en administreren en je krijgt zelf uiteraard ook een kopie daarvan. Download hier het formulier.

REKENVOORBEELD
Afhankelijk van in welke schijf van het belastingtarief je valt, levert je dat een teruggave of vermindering van belasting van 36,25% via 42% tot 52% voor nog niet gepensioneerden.
Stel, je geeft gedurende 5 jaar € 100 per jaar aan StartUp4kids en je valt in de tweede schijf, dan krijg je dus een vermindering op je belastingaanslag van € 42. Als je dat via een gewone gift zou doen en je doet  verder geen andere giften, dan is de kans dat je iets kunt aftrekken vrijwel nihil. Kortom: het mes snijdt aan twee kanten! Je mag de gift over het hele jaar uitspreiden als het totaal maar uitkomt op het bedrag dat je hebt toegezegd.

TWIJFEL?
Voor degenen die nog twijfelen bij het aangaan van de schenkingsovereenkomst kun je aangeven dat de schenking vervalt bij overlijden van de schenker zelf of van bijvoorbeeld van diens partner of erfgenamen. Zij zitten er dus niet aan vast! De schenker kan overigens ook een ontsnappingsclausule toevoegen voor het geval hij/zij langdurig werkloos wordt. Bedragen die al gedoneerd zijn, kunnen dan volgens dezelfde regeling worden afgetrokken over de jaren wanneer wel is gedoneerd.

Wist je dat de je ons ook gratis kunt sponsoren via Sponsorkliks?

Naast alle manieren waarop jij ons kunt helpen om meer kinderen extra kansen te geven, hebben we nu ook Sponsorkliks toegevoegd.

Hiermee sponsor jij ons supermakkelijk en zonder dat het jou een cent kost. Gewoon door je aankopen te doen via deze link bij een heleboel webwinkels, zoals CoolBlue, Thuisbezorgd, Bol.com en de ANWB. Er zijn er nog veel meer, dus kijk vooral eens of jouw favoriete winkel erbij staat. Op de pagina vind je ook welk percentage van jouw aankoop wordt gedoneerd aan StartUp4Kids.

De enige voorwaarde is, dat je bestelt via Sponsorkliks. Er is een handige app beschikbaar (zowel voor Android als Apple), waarmee je voortaan elke aankoop bij de deelnemende bedrijven kunt doen en telkens StartUp4kids sponsort.

Meer informatie

Meer weten over onze stichting? Neem contact op met onze voorzitter Onno Jansen via onno.jansen@startup4kids.nl onze oprichter Katja Visser via katja.visser@startup4kids.nl

OOK BIJDRAGEN?

Wil je bijdragen aan de missie van StartUp4Kids? Graag!