Project Ecuador

Waarom is er aanvullend onderwijs nodig in Ecuador?

Onze projectlocatie is Guamote. Dit is een klein inheems dorp, hoog in de Andes. Het dorp telt ongeveer vijfduizend inwoners, maar in de inheemse gemeenschappen rond Guamote wonen zo’n vijftigduizend mensen. 95 procent van de bevolking is hier inheems (op landsniveau is dit 7%). Dit maakt de regio Guamote cultureel gezien de meest authentieke streek van het land. Maar het is jammer genoeg ook een van de minst ontwikkelde en armste regio’s. 90 % van de bevolking haalt zijn gezinsinkomen uit kleinschalige landbouw wat door een veranderend klimaat (elk jaar droger), de hoogte (3.100m en hoger, met steile hellingen) en de koude alsmaar moeilijker wordt.

Politieke interesse (vanuit de hoofdstad) in de ontwikkeling van dit gebied is heel beperkt. Maar ook de Ecuadoriaanse geschiedenis speelt een belangrijke rol in de slechte kwaliteit van het lokale onderwijs. Ten tijde van de Spaanse verovering in de 16e eeuw werd de Inheemse bevolking tot slaven gemaakt. Pas in de jaren zeventig zijn er hervormingen doorgevoerd die een einde maakten aan het slavensysteem. Beetje bij beetje kreeg de inheemse bevolking meer rechten. Maar zelfs tot vandaag de dag bestaat er nog heel veel racisme en worden zij gediscrimineerd. Het geloof dat zij dommer, luier en minder ontwikkeld zijn, is jammer genoeg nog steeds te wijdverspreid. De generatie kinderen en jongeren die nu naar school gaat, is de eerste generatie die de kans krijgt op primaire en secundaire scholing. De ouders van deze kinderen hebben dus vaak zelfs amper onderwijs gehad. De meeste grootouders zijn analfabeet en spreken nauwelijks Spaans.

Studietrajecten worden uitgetekend in Quito en vooral ontworpen op maat van de verstedelijkte mestizo (Spaanse afkomst) bevolking. Er is weinig aandacht voor de culturele identiteit en de dagelijkse realiteit (kinderen moeten van kleins af aan hard meewerken in de landbouw) van de inheemse schoolgaande kinderen. Aanvullend onderwijs is nodig om de sociale organisatie (de inheemse samenleving is veel meer solidair), culturele identiteit (met aandacht voor de lokale Inheemse tradities en geloofsovertuiging) en de specifieke talenten van kinderen uit rurale streken te versterken.

Ecuador

Ecuador 2023

Wat willen wij bereiken?

We willen kinderen uit Guamote leren dromen en een stem geven om die dromen uit te spreken en te verwezenlijken. We willen de kinderen laten zien welke mogelijkheden ze hier hebben als ze geloven in hun eigen kunnen. Al te vaak is het resultaat van onderwijs dat kinderen/jongereren wegtrekken uit rurale streken om hun geluk te beproeven in steden. Door kinderen te leren over hun rechten en plichten en de kracht van samenwerking verwachten we het geloof in hun eigen kunnen en mogelijkheden te versterken. En, door kinderen te leren duurzaam te ondernemen, met oog voor hun historische tradities en culturele eigenheid, kunnen ze hun toekomst in eigen hand nemen.

In september 2019 zijn we zowel in centrum van onze partner Inti Sisa in Guamote begonnen als in verschillende Indiaanse gemeenschappen met het Aflatoun-lesprogramma gestart. Helaas hebben we ons project als gevolg van de pandemie moeten stopzetten.

2023 en de toekomst

Sinds oktober 2022 draait het project weer op kleine schaal. Gedurende het hele schooljaar krijgen de kinderen opnieuw aflatounlessen(sociaal en financieel onderwijs) vanTamia en Eva op de Santa Theresa community school. 74 kinderen doen elke woensdag met veel enthousiasme mee aan de lessen over hun talenten, emoties, dromen, rechten en verantwoordelijkheden, sparen enz. Onder het concept “Ik hou van Pachamama (moeder Aarde)” is er een jaarplan ontwikkeld waarbij de kinderen rond het hergebruiken van afval gaan werken. Dit aantal willen we uitbreiden naar 200.

Gedurende heel het schooljaar gaan de kinderen afval verzamelen (onder andere melkbrikjes die ze dagelijks drinken) en hiermee gaan ze dingen maken, zoals pennezakjes, portemoneetjes, e.a. Dit zullen ze in eerste instantie voor zichzelf maken, maar in een latere fase gaan we ook proberen deze producten te verkopen, of via sponsoring verder te doneren aan andere kinderen, zodat de kinderen van Santa Theresita een fonds kunnen bijeen sparen voor een schoolreis op het einde van het schooljaar. Met dit project promoten we het belang van milieuzorg en bevorderen we hun ondernemersgeest. Het doel is dat de kinderen op een duurzame manier leren geld in te zamelen voor een zelf gekozen doel. Als doel is voor schooljaar 2022-2023 gekozen om geld in te zamelen voor een schoolreisje. Iets wat deze kinderen nog nooit hebben mogen meemaken en iets waar ze enorm naar uitkijken.

Het team in Ecuador

Onze partner Inti Sisa is een stichting die al twintig jaar in Guamote en omstreken het lokale onderwijs versterkt. Ze organiseren kleuteronderwijs en jongeren/volwassenenonderwijs (naailes, Engelse les, creatieve workshops, yoga, etc.) en werken ondersteunend in verschillende bergschooltjes. Ook doen ze al jaren aan huiswerkbegeleiding in hun eigen centrum in Guamote en elk jaar organiseren ze een zomercursus. Dit alles financieren ze met inkomsten uit het gastenhuis. In 2018 is onze samenwerking gestart (na een bezoek van teamlid Eugenie Kortenhorst aan Guamote). In het voorjaar 2019 hebben drie medewerkers van Inti Sisa (Tamia, Laura en Eva) hun Aflatoun-opleiding in Quito gekregen en in september 2019 zijn de Aflatounlessen destijds echt van start gegaan. De kennis van toen zal nu weer ingezet worden.

Trainers Ecuador 300x225 1

Extra informatie

Meer weten? Neem contact op met de verantwoordelijke voor ons project in Ecuador: Eugenie Kortenhorst via eugenie@startup4kids.nl.

OOK BIJDRAGEN?

Wil je bijdragen aan de missie van StartUp4Kids? Graag!