Lesprogramma

StartUp4kids maakt gebruik van een speciaal door Aflatoun ontwikkeld lesprogramma. Door samenwerking met deze internationale, gespecialiseerde organisatie bieden wij zowel de kinderen en hun naaste omgeving en alle betrokkenen als sponsoren, donateurs en andere belangstellenden een kwaliteitsgarantie op het werk.
Door de kinderen extra onderwijs te geven op sociaal en financieel terrein, groeien zij in vele opzichten. Deze volwassenen van de toekomst bereiken een mate van financiële geletterdheid, waarmee zij hun landen tot ontwikkeling kunnen brengen en de wereld kunnen verbeteren.

AflatounRechtenPlichten

AflatounWereld

AflatounSparen

Aflatoun jong ondernemen

Inhoud lesprogramma

StartUp4kids maakt de kinderen in vijf modules van het lesprogramma sociaal, mentaal en financieel weerbaar. Het gaat dan om de volgende onderdelen:

1.Zelfontdekking

Door antwoorden te zoeken op vragen als ‘Wie ben ik?’, ‘Wat vind ik leuk?’ en ‘Waar ben ik goed in?’ ontdekken de kinderen zichzelf. Dit is de basis voor een bestaan als zelfverzekerd volwassene.

2. Rechten en plichten

Ieder mens – dus ook ieder kind – ter wereld heeft bepaalde grondrechten. Het internationale Verdrag inzake de rechten van het kind vormt de basis voor deze module. Zowel de rechten, als natuurlijk ook de plichten, worden de kinderen op een speelse en inspirerende manier duidelijk gemaakt. Ook deze kennis zal hen weer versterken in hun persoonlijke ontwikkeling.

3. Sparen en uitgeven

Sparen is goed voor de economie. Daar zijn we in de westerse landen duidelijk achter gekomen. Door niet direct alles wat je hebt te gebruiken, blijft een appeltje voor de dorst over. ‘Wie wat bewaart, die heeft wat’ is een mooi Nederlands gezegde. In de ontwikkelingslanden maar ook in Nederland is dit echter geen wijdverbreid gebruik. Daarom besteedt StartUp4kids er in deze module aandacht aan. Het inzicht dat de kinderen in deze module krijgen, zal vergaande positieve gevolgen hebben voor de wereld om hen heen. Niet alleen de financiële omstandigheden, maar ook de blijvende waarde van natuurlijke hulpbronnen zullen een verbetering ondergaan.

4. Plannen en budgetteren

Een volgende stap in het proces van groei naar financiële geletterdheid is om de kinderen te leren, dat er een verband is tussen inkomsten en uitgaven. Niet alles wat ze willen hebben, is zo maar te krijgen. Maar aan de andere kant is er met kennis en kunde juist weer veel meer mogelijk dan ze misschien verwachten. Denkend vanuit kansen in plaats van bedreigingen zullen ze ook in dit opzicht uitgroeien tot volwassenen, die weten wat welvaart en welzijn inhouden. Keuzes maken – prioriteiten stellen – hoort bij het leven. Met de juiste keuzes kunnen zij de wereld verbeteren…

5. Ondernemerschap

Het opzetten van een eigen kleine onderneming, passend bij de persoonlijke vaardigheden en capaciteiten, is het uiteindelijke product van dit lesprogramma. De sociale en de financiële vaardigheden uit de eerdere modules komen hier samen en monden uit in een kansrijk nieuw bestaan voor zowel individuele kinderen, als voor hele naties.

Helpt u de kinderen met leren ondernemen?

Ondernemen zit de Nederlander – qua volksaard – in het bloed. Ziet u het als ondernemende Nederlander al voor zich, dat u met een kleine bijdrage al invloed kunt hebben op ondernemingen in ontwikkelingslanden?

Door StartUp4kids te helpen, maakt u levenskwaliteit en ondernemende activiteit voor kinderen vrij! En zelf toont u, dat u MVO – maatschappelijk verantwoord ondernemen – een warm hart toedraagt.

StartUp4kids draagt bij aan het realiseren van de Global Goals met de Aflatoun-workshops!

global goals startup4kids

Bekijk het filmpje waarin MSG David Nabarro van de Verenigde Naties aangeeft, waarom het Aflatoun-programma zo belangrijk is en hoe dit bijdraagt aan de Sustainable Development Goals.

Share the Story

Back to Top