Project Nederland startup4you

Waarom het StartUP4You-programma in Nederland?

Al jaren is er een toenemende stroom van vluchtelingen naar Nederland. Vaak is de man al maanden of zelfs jaren in Nederland en dan volgt de vrouw met kinderen. Naast het leed dat deze vrouwen in eigen land en tijdens de reis, al hebben moeten doorstaan, komen ze in Nederland waar alles onbekend is. Een traject vol procedures volgt; bekend raken met de Nederlandse taal en cultuur, zichzelf hervinden, het opbouwen van een sociaal netwerk en het vinden van een passende baan. Vooral dat laatste valt vaak niet mee.

Door ze zelfvertrouwen te geven, zich thuis te laten voelen in Nederland en ze na te laten denken over hun dromen binnen een veilige omgeving, bereiden we ze voor op het toetreden tot de arbeidsmarkt. 

Vanuit gesprekken met de vrouwen uit de doelgroep en diverse onderzoeken, komt naar boven dat zij het volgende ervaren:

 • Te weinig geld om zichzelf en hun kinderen goed te verzorgen.
 • Psychische klachten.
 • Regelmatig ziek zijn.
 • Geen geld om leuke dingen te doen waardoor ze niet uit hun isolement komen.
 • Onzekerheid over het eigen toekomstperspectief waardoor ook hun kinderen hun toekomst minder goed kunnen overzien.
 • Door het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal is er maar een heel kleine kans op betaald werk.

In samenwerking met diverse professionele partners en vrijwilligers willen wij de armoede terugdringen onder vrouwelijke statushouders en hun kinderen. Wij doen dit door het aanbieden van een laagdrempelig empowermentplatform StartUP4You voor de moeders waarbij nevenactiviteiten worden georganiseerd om het psychologisch, sociaal, maatschappelijk en economisch kapitaal van de deelnemers te verhogen. Door deze activiteiten en de begeleiding door taal- en droombaanbuddy’s worden de moeders waar mogelijk richting een passende baan of vrijwilligerswerk begeleid. Dit zorgt ervoor dat ze uiteindelijk zelf uit de armoedesituatie kunnen komen waardoor er een duurzaam resultaat bereikt wordt.

De kinderen van de moeders zullen een empowermenttraining ontvangen. Hun moeders zullen hen als rolmodel inspireren waardoor de armoedecirkel op meerdere punten doorbroken wordt.

Hoe bereiken we dat?

De drempel om deel te nemen aan de verschillende activiteiten zal laag moeten zijn. Om die reden is gekozen voor het organiseren van een empowermenttraining in combinatie met aanvullende activiteiten op een centrale locatie. Door het tegelijkertijd aanbieden van activiteiten voor hun kinderen wordt de stap nog eenvoudiger om deel te nemen

Het traject bestaat uit de volgende activiteiten:

-Persoonlijk intakegesprek
-Empowermenttraining van tien weken
-Gastworkshops naar behoefte van de vrouwen
-Droombaanbuddy-traject

“Vooral het onderdeel sparen en besparen was heel waardevol voor me.” Nasma

“Het successen schrijven en complimenten geven helpt me enorm. Ik geef nu veel vaker complimenten aan mijn vriendinnen.” Nasma

“Ik vind het fijn dat we over onszelf hebben gesproken en dat we onze mening mochten geven. Vroeger gaf ik mijn mening niet, nu wel! Achlam

“In Syrië respecteren we elkaars geloof. Ook in deze training hebben we verschillende achtergronden en dat is heel fijn. We hebben ook veel over de Nederlanders geleerd.” Laila

“Mijn Nederlands is heel erg verbeterd.” Tagreed

“Ik geloof veel meer in mezelf, ik ben niet de enige met een heftig verhaal, ik durf mijn mening te geven.” Rawaa

De vrouwen kunnen allemaal lekker koken en namen bij iedere bijeenkomst zelfgemaakte gerechten mee. Toen werd het idee opgevat om daar een kookboekje van te maken! Je kunt het hier downloaden.

Het StartUP4You-team in Nederland

Voor de projecten werken wij met ingehuurde professionele krachten met achtergrond in het onderwijs en coaching. Allen hebben training gehad in het kunnen geven van het Aflatoun-onderwijs.

De vaste pool bestaat uit:

 • Peter den Boer: Coördinator, Life coach en trainer | vrouwelijke statushouders
 • Rawaa Leshi: Assistent-coördinator, -trainer en tolk | vrouwelijke statushouders
 • Jolanda Kluft: Coördinator droombaanbuddy’s en gastworkshops | vrouwelijke statushouders
 • Fadime Örgü: Trainer | kinderen
 • Tara Said: Assistent-trainer en tolk | kinderen

Vanuit StartUp4kids wordt dit project begeleid door onze vrijwilliger:

 • Tamaam Ayyash: Projectleider Nederland, algemeen coördinator Nederland en onderwijsdeskundige

Extra informatie

Meer weten? Neem contact op met de verantwoordelijke voor ons project in Nederland: Tamaam Ayyash via tamaam@startup4kids.nl.

StartUp4YouLogo 296x300 1

OOK BIJDRAGEN?

Wil je bijdragen aan de missie van StartUp4Kids? Graag!