Project Guatemala

Waarom is er aanvullend onderwijs nodig in Guatemala?

Het project vindt plaats op drie locaties; in de provincie en stad Quetzaltenango en in de provincie en stad Quiché. Quetzaltenango is een stad gelegen in de westelijke hooglanden van Guatemala en heeft een sterk inheems karakter. Tijdens de 36-jarige burgeroorlog van Guatemala is Quetzaltenango redelijk bespaard gebleven. Toch leven veel mensen onder de armoedegrens, is het gebied sociaal diep verdeeld en neemt de criminaliteit en onveiligheid de laatste jaren toe. Onze scholen bevinden zich in de stad Quetzaltenango, maar ook in gemeentes Olintepeque en Totonicapán. Het department Quiché ligt ongeveer 2 uur van Quetzaltenango. Het merendeel van de bevolking is Maya K’iché. Quiché is een van de regio’s die het zwaarst getroffen werd door de burgeroorlog en waar de meeste burgerslachtoffers zijn gevallen. Onze scholen bevinden zich in de hoofdstad Santa Cruz del Quiché en de gemeente Chinique. 

In Quiché werden er tijdens de burgeroorlog duizenden mensen ontheemd of vermoord, en families werden verscheurd. Diegenen die nu volwassen zijn en hun eigen gezin beginnen, zijn in veel gevallen diep getekend en getraumatiseerd door de gebeurtenissen waar zij als kinderen getuigen van waren. 63% van de bevolking van Quiché leeft in armoede, waarvan 21% in extreme armoede. Om deze redenen wil StartUp4kids bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in dit departement, evenals in Quetzaltenango.

In Guatemala is er weinig aandacht en geld voor kinderen met een beperking, werkende (straat)kinderen, en kinderen uit achterstandswijken en rurale gebieden. Voorzieningen op dit gebied zijn schaars. StartUp4Kids richt zich daarom op deze kwetsbare doelgroepen om hun kansen op een betere toekomst te vergroten.

Guatemala Quetzaltenango foto projectblad 300x175 1

Guatemala 2024

Wat willen wij bereiken?

In 2016 is StartUp4Kids gestart met het aanbieden van het Aflatoun-lesprogramma aan 79 kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking en volwassenen met het Syndroom van Down. Inmiddels is dit aantal uitgegroeid tot 680 kinderen in 2024. Bij deze kinderen willen wij sociale en financiële vaardigheden ontwikkelen door middel van ons programma.

2024 en de toekomst

In 2024 bereiken we 680 kinderen met ons onderwijsprogramma op zeven verschillende scholen/centra in Quetzaltenango en twee centra in Quiché. De lessen worden gegeven door 38 lokale leraren en het project wordt gecoördineerd door een lokale supervisor. Naast het reguliere project is er in 2021 een apart project gestart dat transportbeurzen verstrekt aan 45 kinderen van de dovenschool, Escuela Xelajú, Escuela Chinique en Escuela Santa Cruz del Quiché. Deze kinderen hebben geen geld voor het dagelijkse transport naar school vanuit de rurale gebieden waar zij vandaan komen. Ook is het project in 2021 uitgebreid met het creëren van 4 schoolmoestuinen, waar de kinderen, leraren en ouders elke dag de tuinen onderhouden en geschoold worden op dit gebied, en een 3e project waarin scholen kleine reparaties en materialen kunnen aanvragen. Deze 3 aanvullende projecten worden in 2024 voortgezet en verder verdiept.

Het team in Guatemala

Kinderen en volwassenen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, kunnen bij speciale scholen 1) Xelajú, 2) Olintepeque, 3) Sordos de Desarrollo (dovenschool), 4) San Cristóbal Totonicapán, 5) Totonicapán (Escuela José Vivón), 6) Escuela Santa Cruz del Quiché en 7) Asociación ASUVI – Chinique terecht voor de scholing, medische zorg, fysiotherapie en aandacht die zij nodig hebben en verdienen. Samen met deze centra brengen we deze kinderen extra sociale, persoonlijke en financiële vaardigheden bij. De doelgroepen werkende (straat)kinderen en kinderen afkomstig uit achterstandswijken, bereiken we via Caras Alegres, waar kinderen Aflatoun-lessen krijgen tijdens hun dagelijkse naschoolse opvang. Urbane reguliere basisschoolkinderen ontvangen onze lessen op reguliere publieke basisschool Escuela Minerva.

Op de foto’s staan de docententeams van onze partnerscholen van 2022.

Extra informatie

Meer weten? Neem contact op met de verantwoordelijke voor ons project in Guatemala: Michèle Josemans via michele@startup4kids.nl.

OOK BIJDRAGEN?

Wil je bijdragen aan de missie van StartUp4Kids? Graag!