Project Guatemala

Waarom is er aanvullend onderwijs nodig in Guatemala?

Het project vindt plaats op twee locaties; in de provincie en stad Quetzaltenango en in San Pedro la Laguna gelegen aan het meer van Atitlán. Quetzaltenango is een stad gelegen in de westelijke hooglanden van Guatemala en heeft een sterk inheems karakter. Tijdens de 36-jarige burgeroorlog van Guatemala is Quetzaltenango redelijk bespaard gebleven. Toch leven veel mensen onder de armoedegrens, is het gebied sociaal diep verdeeld en neemt de criminaliteit en onveiligheid de laatste jaren toe. San Pedro la Laguna is een klein plaatsje gelegen aan de zuidwestelijke kust van meer Atitlán, op drie uur afstand van Quetzaltenango.  De bevolking van San Pedro La Laguna is 90% inheems; Maya Tz’utujil. Ondanks het toeristische imago van San Pedro leeft de inheemse bevolking grotendeels onder de armoedegrens en is participatie in en kwaliteit van onderwijs laag. Er kan nog veel verbeterd worden aan het vaak militaristische onderwijssysteem. In Guatemala is er weinig aandacht en geld voor kinderen met een beperking, werkende (straat)kinderen, en kinderen uit achterstandswijken en rurale gebieden. Voorzieningen op dit gebied zijn schaars. StartUp4Kids richt zich daarom op deze kwetsbare doelgroepen om hun kansen op een betere toekomst te vergroten.

Guatemala Quetzaltenango foto projectblad 300x175 1

Guatemala 2022

Wat willen wij bereiken?

In 2016 is StartUp4Kids gestart met het aanbieden van het Aflatoun-lesprogramma aan 79 kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking en volwassenen met het Syndroom van Down. Inmiddels is dit aantal uitgegroeid tot 552 kinderen in 2021. Bij deze kinderen willen wij sociale en financiële vaardigheden ontwikkelen door middel van ons programma.

2022 en de toekomst

In 2022 bereiken we 554 kinderen met ons onderwijsprogramma op vijf verschillende scholen/centra in Quetzaltenango en een centrum in San Pedro la Laguna. De lessen worden gegeven door 28 lokale leraren en het project wordt gecoördineerd door een lokale supervisor. Naast het reguliere project is er in 2021 een apart project gestart dat transportbeurzen en schooluniformen verstrekt aan 20 kinderen van de dovenschool. Deze kinderen hebben geen geld voor het dagelijkse transport naar school vanuit de rurale gebieden waar zij vandaan komen en voor het schooluniform wat zij nodig hebben voor de praktijklessen die zij volgen bij een bakkersschool. Ook is het project in 2021 uitgebreid met het creëren van 4 schoolmoestuinen, waar de kinderen, leraren en ouders elke dag de tuinen onderhouden en geschoold worden op dit gebied. Deze 2 aanvullende projecten worden in 2022 voortgezet en verder verdiept.

Het team in Guatemala

Kinderen en volwassenen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, kunnen bij Escuela de Educación Especial Xelajú,  Escuela de Educación Especial Olintepeque en La Escuela de Educación Especial de Sordos de Desarrollo terecht voor de scholing, medische zorg, fysiotherapie en aandacht die zij nodig hebben en verdienen. Samen met deze centra brengen we deze kinderen extra sociale, persoonlijke en financiële vaardigheden bij. De doelgroepen werkende (straat)kinderen en kinderen afkomstig uit achterstandswijken, bereiken we via Caras Alegres, waar kinderen Aflatoun-lessen krijgen tijdens hun dagelijkse naschoolse opvang. Urbane reguliere basisschoolkinderen ontvangen onze lessen op reguliere publieke basisschool Escuela Minerva, en de kinderen afkomstig uit San Pedro la Laguna (ruraal) worden bereikt via NGO Taa’pi’t wat fungeert als een intercultureel leercentrum voor kinderen uit Tz’utujil Maya-families.

Op de foto’s staan de docententeams van onze partnerscholen.

Extra informatie

Meer weten? Neem contact op met de verantwoordelijke voor ons project in Guatemala: Michèle Josemans via michele@startup4kids.nl.

OOK BIJDRAGEN?

Wil je bijdragen aan de missie van StartUp4Kids? Graag!