Dit doen wij: ons lesprogramma

StartUp4kids maakt gebruik van een speciaal door Aflatoun ontwikkeld lesprogramma. Door samenwerking met deze internationale, gespecialiseerde organisatie bieden wij zowel de kinderen en hun naaste omgeving en alle betrokkenen als sponsoren, donateurs en andere belangstellenden een kwaliteitsgarantie op het werk.
Door de kinderen extra onderwijs te geven op sociaal en financieel terrein, groeien zij in vele opzichten. Deze volwassenen van de toekomst bereiken een mate van financiële geletterdheid, waarmee zij hun landen tot ontwikkeling kunnen brengen en de wereld kunnen verbeteren.

Inhoud van het lesprogramma

StartUp4kids maakt de kinderen in vijf modules van het lesprogramma sociaal, mentaal en financieel weerbaar. Het gaat dan om de volgende onderdelen:

1.Zelfontdekking

Door antwoorden te zoeken op vragen als ‘Wie ben ik?’, ‘Wat vind ik leuk?’ en ‘Waar ben ik goed in?’ ontdekken de kinderen zichzelf. Dit is de basis voor een bestaan als zelfverzekerd volwassene.

2. Rechten en plichten

Ieder mens – dus ook ieder kind – ter wereld heeft bepaalde grondrechten. Het internationale Verdrag inzake de rechten van het kind vormt de basis voor deze module. Zowel de rechten, als natuurlijk ook de plichten, worden de kinderen op een speelse en inspirerende manier duidelijk gemaakt. Ook deze kennis zal hen weer versterken in hun persoonlijke ontwikkeling.

3. Sparen en uitgeven

Sparen is goed voor de economie. Daar zijn we in de westerse landen duidelijk achter gekomen. Door niet direct alles wat je hebt te gebruiken, blijft een appeltje voor de dorst over. ‘Wie wat bewaart, die heeft wat’ is een mooi Nederlands gezegde. In de ontwikkelingslanden maar ook in Nederland is dit echter geen wijdverbreid gebruik. Daarom besteedt StartUp4kids er in deze module aandacht aan. Het inzicht dat de kinderen in deze module krijgen, zal vergaande positieve gevolgen hebben voor de wereld om hen heen. Niet alleen de financiële omstandigheden, maar ook de blijvende waarde van natuurlijke hulpbronnen zullen een verbetering ondergaan.

4. Plannen en budgetteren

Een volgende stap in het proces van groei naar financiële geletterdheid is om de kinderen te leren, dat er een verband is tussen inkomsten en uitgaven. Niet alles wat ze willen hebben, is zo maar te krijgen. Maar aan de andere kant is er met kennis en kunde juist weer veel meer mogelijk dan ze misschien verwachten. Denkend vanuit kansen in plaats van bedreigingen zullen ze ook in dit opzicht uitgroeien tot volwassenen, die weten wat welvaart en welzijn inhouden. Keuzes maken – prioriteiten stellen – hoort bij het leven. Met de juiste keuzes kunnen zij de wereld verbeteren…

5. Ondernemerschap

Het opzetten van een eigen kleine onderneming, passend bij de persoonlijke vaardigheden en capaciteiten, is het uiteindelijke product van dit lesprogramma. De sociale en de financiële vaardigheden uit de eerdere modules komen hier samen en monden uit in een kansrijk nieuw bestaan voor zowel individuele kinderen, als voor hele naties.

Help je de kinderen met leren ondernemen?

Ondernemen zit de Nederlander – qua volksaard – in het bloed. Zie je het als ondernemende Nederlander al voor je, dat je met een kleine bijdrage al invloed kunt hebben op ondernemingen in ontwikkelingslanden?

Door StartUp4kids te helpen, maak je levenskwaliteit en ondernemende activiteit voor kinderen vrij! En zelf toon je, dat je MVO – maatschappelijk verantwoord ondernemen – een warm hart toedraagt.

StartUp4kids draagt bij aan het realiseren van de Global Goals met de Aflatoun-workshops!

global goals startup4kids

Als we voor de kinderen een toekomst willen creëren waarin zij een waardig leven kunnen opbouwen, dan zullen wij hen ook moeten bijbrengen zuinig om te gaan met de natuurlijke grondstoffen van onze planeet.

Al decennialang wordt er door de industriële landen roofbouw gepleegd op moeder natuur, waarvan wij vandaag de dag de gevolgen ondervinden. Om dit een halt toe te roepen zijn door de Verenigde Naties in 2015 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable development goals) vastgesteld.

StartUp4Kids heeft zich als doel gesteld bij te dragen in de volgende sustainable development goals:

1: Geen armoede

Om armoede te bestrijden bieden wij kinderen een lesprogramma aan dat is gebaseerd op een effectieve combinatie van financiële en sociale vaardigheden die voorwaardelijk zijn voor een leven zonder armoede.

Concreet doen wij dit door het aanbieden van het Aflatoun-lesprogramma, bij voorkeur via lokale leerkrachten in samenwerking met lokale partners of door ons zelf ontwikkelde programma’s, op basis van Aflatoun en Aflateen, Klas4Klas en StartUP4You.

4: Kwaliteitsonderwijs

Via onze lesprogramma’s leren kinderen en moeders over zichzelf en zorg voor de gemeenschap en het milieu, maar ook over concepten als sparen, uitgeven, budgetteren en plannen. Door het aanbieden van het Aflatoun-lesprogramma en het gebruik van het STER-schoolmodel van Edukans wordt het kind centraal gesteld en wordt er gericht op een veilige leeromgeving, een goede begeleiding van het leerproces, goed opgeleide en gemotiveerde leerkrachten, een georganiseerd schoolmanagement en betrokkenheid van ouders en gemeenschap.

5: Gendergelijkheid

Om armoede te bestrijden bieden wij moeders een lesprogramma aan dat is gebaseerd op een effectieve combinatie van financiële en sociale vaardigheden die voorwaardelijk zijn voor een leven zonder armoede. In dit programma wordt aandacht besteed aan voor zichzelf opkomen en wordt deelgenomen aan activiteiten die betrekking hebben op genderspecifieke houdingen ten aanzien van rechten en verantwoordelijkheden, seksuele reproductieve gezondheid, geweld en complexe levenskeuzes rond onderwijs, carrière en financiën. Concreet doen wij dit door het aanbieden van een door ons zelf ontwikkeld lesprogramma genaamd StartUP4You, bij voorkeur via lokale trainers in samenwerking met lokale partners.

13: Klimaatactie

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich bewust is van de effecten van klimaatverandering en leert te zorgen voor de aarde. Het (be)sparen van natuurlijke hulpbronnen, het opzetten van moestuinen en het opzetten van sociale ondernemersprojecten gerelateerd aan zorg voor hun omgeving en de verkoop van zelfverbouwde groenten dragen hier aan bij.

Concreet doen wij dit door het aanbieden van Happy Green World en aanvullende modules van Aflatoun met het thema zorg voor de omgeving, bij voorkeur via lokale leerkrachten in samenwerking met lokale partners.

Meer informatie

Meer weten over onze stichting? Neem contact op met onze voorzitter Onno Jansen via onno.jansen@startup4kids.nl onze oprichter Katja Visser via katja.visser@startup4kids.nl

OOK BIJDRAGEN?

Wil je bijdragen aan de missie van StartUp4Kids? Graag!