Global Goals en de workshops van Aflatoun

global goals startup4kids

StartUp4kids draagt bij aan het realiseren van de Global Goals:

dé werelddoelen waarmee de Verenigde Naties een einde wil maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

Je hoort mensen ook wel over de SDG’s praten, dat is een afkorting voor Sustainable Development Goals. Het gaat dus over duurzame ontwikkeling. Hoe houden we met zijn allen de aarde een leefbare wereld en hoe zorgen we ervoor dat iedereen er in gelijke mate van kan genieten? Wij van Startup4kids onderschrijven natuurlijk de Global Goals. Sterker, veel van deze globale doelen sluiten aan bij de doelstellingen die de Aflatoun-organisatie heeft geformuleerd. Door ons te richten op extra onderwijs op basis van het Aflatoun-programma voor sociaal achtergestelde kinderen dragen we ons steentje bij aan minder armoede. Daarnaast worden met de lessen de weerbaarheid en de sociale vaardigheden van de kinderen, meisjes èn jongens, verbeterd.

Global Goals in Aflatoun-lesprogramma’s

StartUp4kids gebruikt het Aflatoun-lesprogramma om kinderen sociale en financiële vaardigheden bij te brengen. In vijf blokken leren ze hun talenten te ontdekken en te benutten. Met respect voor elkaar, leren ze vooral door te doen. Het programma draait om workshops waarin ze bepaalde vaardigheden oefenen. Ondernemend leren is daar een mooi woord voor. Ondernemend leren is zeer geschikt voor kinderen met een beperking of in een achterstandssituatie. Omdat het lesprogramma gericht is op financiële onafhankelijkheid, weerbaarheid en ondernemerschap, dragen deze bij aan het behalen van de Global Goals. Bijvoorbeeld het terugdringen van armoede, honger en het bevorderen van gelijkheid tussen man en vrouw. Uiteraard met als doel dat de kinderen later een baan vinden of voor zichzelf gaan beginnen.

 

global goals
Global goals van de VN 2015

 

Sociale en financiële vaardigheden voorop

StartUp4kids wil graag dat er op scholen meer aandacht is voor financiële en sociale vaardigheden. Natuurlijk blijven lezen, schrijven en rekenen belangrijke basisvaardigheden. Maar samenwerken, ondernemen en financiële plannen opstellen, is voor kinderen net zo belangrijk. Hiermee bereiden ze zich beter voor op een steeds complexere wereld. In de lessen leren kinderen o.a. de waarde van geld, het nut van sparen en hoe ze zelf op kleinschalige wijze geld kunnen verdienen. Daarmee is de link ook makkelijk gelegd naar de global goals. Denk aan beëindigen van armoede, meer educatie voor iedereen, duurzame economische groei, zorg voor het milieu, gelijkheid van man en vrouw en samenwerking zoeken met partners. Kortom, de praktische Aflatoun-workshops zijn een waardevolle bijdrage voor het realiseren van de Global Goals! Wil je meer weten over de doelen van Aflatoun Internationaal en hoe wij er via ons onderwijsprogramma aan bijdragen, kijk dan op https://www.aflatoun.org/goals/.