Geweldig nieuws Aflatoun lesprogramma Peru

duurzaam onderwijs peru

Het lesprogramma Aflatoun blijkt zo succesvol dat de regering van Peru, het ministerie van Onderwijs, besloten heeft om het integraal over te nemen in het reguliere onderwijs. Dit gebeurt natuurlijk niet van de ene dag op de andere dus voorlopig zal ons project in Peru nog wel even doordraaien. Het vergt tijd, omdat het een heel nieuwe manier van lesgeven over nieuwe thema´s is. Bovendien zal in de hoofdstad Lima gestart worden. Met ons verduurzamingproject kunnen wij de leerkrachten op de scholen in de landelijke gebieden nu al laten beginnen met het geven van de Aflatoun-lessen.

Op de lange termijn betekent het dat ons werk overbodig wordt. StartUp4kids zorgt er immers voor dat kinderen in de armste gebieden van Peru, extra scholing kunnen krijgen op sociaal en financieel gebied. Uitgangspunt van StartUp4kids is daarbij dat de leerkrachten uiteindelijk zonder onze hulp de aanvullende lessen kunnen geven aan de kinderen. Samen met Finca Peru worden steeds meer leerkrachten getraind. Doordat de regering van Peru nu besloten heeft om daar zelf tijd en geld in te stoppen, zal dergelijke ondersteuning in de verre toekomst niet meer nodig zijn.

Aflatoun internationaal gefeliciteerd!

Peruaanse kinderen leren ondernemerschap met Aflatoun lesprogramma
Peruaanse kinderen leren al jong het ondernemerschap met Aflatoun lesprogramma

Hoewel dit natuurlijk geweldig goed nieuws is, blijven wij zo lang het nodig is ook onze energie steken in het project Peru. Net als in Nederland is politiek onvoorspelbaar. Desalniettemin willen we Aflatoun Internationaal natuurlijk feliciteren met dit succes. Dankzij hun inspanningen is het ze gelukt de regering te overtuigen van het nut van het Aflatoun lesprogramma. Een flinke pluim en natuurlijk een grote stimulans om ook in de rest van de wereld door te gaan met de promotie van dit unieke lesprogramma.

Project Peru StartUp4kids gericht op duurzame kennisoverdracht

Het project in Peru dat door ons gefinancierd wordt draait inmiddels sinds 2010. In de armste delen van Peru, namelijk in de Andes, het hooggebergte, kunnen heel veel kinderen niet lezen en schrijven. Het mooie is dat de workshops zo zijn ingericht dat dat ook zonder pen en papier kan. Vooral het vertrouwen dat ze het op eigen kracht prima kunnen redden in de toekomst is belangrijk voor deze kinderen. Ontdekken van je eigen talenten en die van anderen zijn een vruchtbare basis voor toekomstige samenwerking en succes. Door ook te investeren in de leerkrachten zorgt StartUp4kids ervoor dat steeds meer leerkrachten de lesmethode onder de knie krijgen. Voor het jaar 2017 verwachten we 200 leerkrachten getraind te hebben zodat we op 40 scholen 3200 kinderen kunnen bereiken. Het Aflatoun-team zal de lokale leerkrachten de nodige ondersteuning geven, hen regelmatig blijven trainen en zal nauwlettend toezien op de uitvoering van het lesprogramma. De supervisor van het team is ook verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole, monitoring en evaluatie van het project.

Ondernemerschap verhelpt werkloosheid en armoede wereldwijd

Tot nu hebben leraressen die van school naar school reizen en in dienst zijn van FINCA Perú, de Aflatoun-lessen aan de kinderen hoog in de Andes gegeven. Zo is vanaf 2010 het Aflatoun-lesprogramma al aan 7.422 kinderen in de basisschoolleeftijd aangeboden. Op dit moment (in 2016) worden 2000 kinderen op 25 scholen sociale, financiële en ondernemersvaardigheden bijgebracht.