Project Peru

Waarom is er aanvullend onderwijs nodig in de rurale gebieden in Peru?

Tijdens de burgeroorlog van 1980 tot 2000 in Peru zijn ongeveer 70.000 mensen verdwenen of omgekomen. Velen waren slachtoffer van wreedheden die zijn begaan door de terroristische organisatie het ‘Lichtend Pad’, andere verzetsgroeperingen en de regeringstroepen. De meeste slachtoffers zijn gevallen onder de burgers in de landelijke gebieden en voornamelijk in de departementen waar StartUp4kids actief is.

Deze departementen, Ayacucho, Huancavelica en Apurímac, liggen in de Andes en behoren tot de armste departementen in Peru. Een groot deel van de bevolking leeft hier in armoede. Door de conflictsituatie en de extreme armoede is het gebied achtergebleven en is het analfabetisme zeer hoog. StartUp4kids biedt daarom sinds 2010 samen met onze partner in Peru, FINCA Perú, juist hier het sociale en financiële scholingsprogramma van Aflatoun aan om deze kinderen extra kansen te geven en hun omgeving te stimuleren ook naar school te gaan.

Zeven jaar lang hebben wij via eigen leraressen het lesprogramma aangeboden binnen de scholen. In die tijd hebben de scholen langzaam kunnen wennen aan de vernieuwende manier van lesgeven.

Wat hebben wij tot nu toe bereikt?

Samen met microfinancieringsorganisatie FINCA Perú heeft StartUp4kids vanaf 2010 tot en met 2016 het Aflatoun-lesprogramma al aan 9.676 kinderen in de basisschoolleeftijd aangeboden via speciaal opgeleide leraressen die van school naar school reisden. Zij hebben kinderen in de rurale gebieden sociale, financiële en ondernemersvaardigheden bijgebracht.

In 2017 is StartUp4kids tezamen met FINCA Perú gestart het project te verduurzamen door de lokale leerkrachten te trainen, zodat zij de nieuwe speelse manier van lesgeven leren kennen en zelf de Aflatoun-lessen kunnen geven. De lokale leerkrachten waren een militaristische manier van lesgeven gewend die leerlingen niet stimuleert in hun ontwikkeling. Een Aflatoun-team in dienst van FINCA, bestaande uit een supervisor en vijf mentoren, staat de lokale leerkrachten met raad en daad bij.

Het lesmateriaal is aangepast, een speciaal monitoring- en evaluatiesysteem is opgezet en de vertegenwoordigers van de lokale en regionale onderwijsinstanties, de schooldirecteuren en ons eigen Aflatoun-team zijn getraind. Onze supervisor heeft de uitvoering van het lesprogramma samen met de betrokken autoriteiten en schooldirecteuren voorbereid.

5436 kinderen hebben sinds 2017 de Aflatoun-lessen met enthousiasme gevolgd en hebben in de laatste maanden van het jaar kleine ondernemingen opgezet, zelf producten gemaakt of gekweekt en daarna verkocht (zie de foto´s). Meer dan 200 locale leraren zijn verzorgen intussen jaarlijks de Aflatoun-lessen.

KaartPeru

Wij zijn actief in de departementen Ayacucho, Huancavelica en Apurímac.

Ondernemersprojecten Aflatoun Peru

Ondernemersprojecten Aflatoun Peru

Ondernemersprojecten Aflatoun Peru

Ondernemersprojecten Aflatoun Peru

Wat willen wij in 2019 bereiken?

In 2017 zijn de eerste stappen gezet om in enkele jaren succesvol lokale basisschoolleerkrachten te trainen om vervolgens de ondersteuning door StartUp4kids en FINCA Perú in de huidige vorm te kunnen afbouwen.

Vanaf 2019 gaan we ons project verder verduurzamen en uitbreiden door tweehonderd lokale leerkrachten te trainen in het Aflatoun-lesprogramma. In 2019 zullen 200 lokale leerkrachten het Aflatoun-lesprogramma op 31 scholen uitvoeren en hiermee 3.200 kinderen per jaar bereiken.

Op lange termijn wordt er zo een veel grotere groep kinderen bereikt. Dit heeft mede tot gevolg dat het niveau van onderwijs in het algemeen zal verbeteren. Het Aflatoun-team geeft de lokale leerkrachten de nodige ondersteuning, blijft hen regelmatig trainen en ziet nauwlettend toe op de uitvoering van het lesprogramma. De supervisor van het team is ook verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole en de monitoring en evaluatie van het project.

Samen met Edukans zijn we vanaf 2018 ook hun STER-schoolprogramma aan het implementeren op de scholen waar we actief zijn. Dit gaat ervoor zorgen dat het de kwaliteit van het onderwijs enorm gaat verbeteren in deze achtergestelde gebieden.

De toekomst

Aflatoun International heeft samen met haar partners in Peru: FINCA Perú, World Vision, Care, Visión Solidaria en Plan International het Aflatoun-lesprogramma bij het Ministerie van Onderwijs in Peru gepromoot en heeft bereikt dat dit lesprogramma op termijn zal worden opgenomen in het reguliere lesprogramma. Hier zal tijd overheen gaan omdat er wordt gestart in de hoofdstad, Lima. Buiten FINCA Perú zijn de meeste van de Aflatoun-partners actief in de stedelijke gebieden.

Met ons verduurzamingproject kunnen wij leerkrachten op de scholen in de landelijke gebieden nu al laten beginnen met het geven van de Aflatoun-lessen.

Het team in Peru

Aflatoun team PeruFINCA Perú is een organisatie die zich bezig houdt met sociale integratie en ontplooiing van vrouwen en onderontwikkelde gemeenschappen. FINCA Perú geeft deze vrouwen en hun families toegang tot hulpmiddelen om hun capaciteiten te ontwikkelen. Het Aflatoun-team in Peru is in dienst van en staat onder supervisie van FINCA Perú in samenwerking met StartUp4kids.

Op de foto is het Aflatoun-team te zien. Van links naar rechts: Denisse, Krupskaya (externe onderwijsspecialist), Nora, Silvia, Nelfa, Julissa en Yanet (supervisor).

Extra informatie

Meer weten? Neem contact op met de verantwoordelijke voor ons project in Peru: Nadine Kramer via nadine@startup4kids.nl / 06-50657606.

Share the Story

Back to Top