Project Peru

Waarom is er aanvullend onderwijs nodig in de rurale gebieden in Peru?

Tijdens de burgeroorlog van 1980 tot 2000 in Peru zijn ongeveer 70.000 mensen verdwenen of omgekomen. Velen waren slachtoffer van wreedheden die zijn begaan door de terroristische organisatie het ‘Lichtend Pad’, andere verzetsgroeperingen en de regeringstroepen. De meeste slachtoffers zijn gevallen onder de burgers in de landelijke gebieden en voornamelijk in de departmenten waar StartUp4kids actief is. Deze departementen, Ayacucho, Huancavelica en Apurímac, liggen in de Andes en behoren tot de armste departementen in Peru. Een groot deel van de bevolking leeft hier in armoede. Door de conflictsituatie en de extreme armoede is het gebied achtergebleven en is het analfabetisme zeer hoog. StartUp4kids biedt daarom juist hier het sociale en financiële scholingsprogramma van Aflatoun aan om deze kinderen extra kansen te geven en hun omgeving te stimuleren ook naar school te gaan.

Wat hebben wij bereikt t/m 2016

Tot nu toe hebben leraressen die van school naar school reizen en in dienst zijn van onze partner FINCA Perú, de Aflatoun-lessen aan de kinderen hoog in de Andes gegeven. Zo is vanaf 2010 het Aflatoun-lesprogramma al aan 7.422 kinderen in de basisschoolleeftijd aangeboden. In 2016 werden 2000 kinderen op 25 scholen sociale, financiële en ondernemersvaardigheden bijgebracht.

Een andere duurzame aanpak van ons project in Peru vanaf 2017

Vanaf 2017 gaan we het anders aanpakken. We gaan ons project verduurzamen en verder uitbreiden door de lokale leerkrachten te trainen, zodat zij deze nieuwe manier van lesgeven op basis van ervaringsleer leren kennen en zelf de Aflatoun-lessen kunnen geven. Dit heeft mede tot gevolg dat het niveau van onderwijs in het algemeen zal verbeteren. Een Aflatoun-team in dienst van FINCA, bestaande uit 1 supervisor en 3 mentoren, zal de leerkrachten de eerste jaren met raad en daad bijstaan.

KaartPeru

Wij zijn actief in de departementen Ayacucho, Huancavelica en Apurímac.

Peru 2017 M&E

hoeveel-heb-ik-gespaard-startup4kids-peru

In februari 2017 begint ons Aflatoun-team versterkt met een externe Aflatoun “master” trainer met het trainen van de lokale leraren. Na deze eerste training zullen 200 lokale leerkrachten het Aflatoun-lesprogramma op 40 scholen uitvoeren en hiermee 3200 kinderen per jaar bereiken. Het Aflatoun-team zal de lokale leerkrachten de nodige ondersteuning geven, hen regelmatig blijven trainen en zal nauwlettend toezien op de uitvoering van het lesprogramma. De supervisor van het team is ook verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole, monitoring en evaluatie van het project.

De toekomst

Aflatoun International heeft het Aflatoun-lesprogramma bij het ministerie van Onderwijs in Peru gepromoot en heeft bereikt dat het Aflatoun-lesprogramma in het reguliere lesprogramma zal worden opgenomen. Maar dat vergt tijd, omdat het een heel nieuwe manier van lesgeven over nieuwe thema´s is. Bovendien zal in de hoofdstad Lima gestart worden. Met ons verduurzamingproject kunnen wij de leerkrachten op de scholen in de landelijke gebieden nu al laten beginnen met het geven van de Aflatoun-lessen. Het betekent wel dat ons Aflatoun-project in Peru uiteindelijk overbodig wordt waardoor wij ons kunnen richten op bijvoorbeeld kinderen in een non-formele setting.

Het team in Peru

Leraressen2015-2016FINCA Perú is een organisatie die zich bezig houdt met sociale integratie en ontplooiing van vrouwen en onderontwikkelde gemeenschappen. FINCA Perú geeft deze vrouwen en hun families toegang tot hulpmiddelen om hun capaciteiten te ontwikkelen. De leraressen van ons project in Peru zijn in dienst van en staan onder supervisie van FINCA Perú in samenwerking met StartUp4kids. Op de foto staan onze vijf leraressen in 2016 en hun supervisor.

Extra informatie

Meer weten? Neem contact op met de verantwoordelijke voor ons project in Peru: Lenie Polderman via lenie@startup4kids.nl / 0517-642310.

Share the Story

Back to Top