Waarom is het werk dat StartUp4Kids doet nu zelfs nog belangrijker?

Voedselpakketten Inti Sisa

De pandemie heeft enorme impact op ieders leven, overal op de wereld. Waarschijnlijk heb je zin om weer een terrasje te kunnen pakken of eens lekker uitgebreid te gaan shoppen.

Het zou ook kunnen dat je je depressief of eenzaam voelt door wat jij zelf meemaakt of jouw naaste familie. Misschien ben je je baan kwijt of gaat het slecht met je bedrijf.

We hopen dat jij je goed voelt en gezond bent. Daarbij is het van belang dat je de gereedschappen hebt om te kijken naar mogelijkheden en oplossingen en dat je ervoor zorgt dat je nog steeds blij en dankbaar bent, wat er ook gebeurt. Deze gereedschappen krijgen de kinderen in ons lesprogramma mee, waarna ze altijd de keus hebben hoe ze reageren op een bepaalde situatie.

Afgelopen jaar hebben we maar 600 van de verwachte 4500 kinderen kunnen bereiken vanwege de schoolsluitingen. De kinderen die wel ons lesprogramma hebben kunnen volgen, bereikten we voornamelijk via huiswerklessen. Dit was dus niet vergelijkbaar met een normaal jaar. Als kleinschalige vrijwilligersorganisatie hebben wij niet de mogelijkheid gehad snel te schakelen. Zorgelijk dus! Dit mag niet meer gebeuren, vinden wij.

We hebben natuurlijk nauw contact met onze projectcoördinatoren in de landen waar we werken. Vooral vanuit Peru krijgen we het bericht dat de leerkrachten en kinderen het mentaal enorm zwaar hebben.

Ook de kwetsbare vluchtelingenmoeders, waar we in Nederland mee werken, hebben het extra zwaar doordat ze nu weer terug in hun isolement zijn dankzij de maatregelen. We hebben dit tijdelijk op kunnen lossen door online empowermentworkshops aan te bieden.

  • Het risico op eenzaamheid, onveiligheid en sociaal isolement, vooral bij kwetsbare leerlingen, is bij afstandsonderwijs groter dan bij fysiek onderwijs.
  • Onderwijs speelt een belangrijke rol bij het tegengaan van armoede en het dichten van de kloof tussen arm en rijk.
  • Veel kinderen zijn afhankelijk van school voor bepaalde levensbehoeften, zoals het eten dat ze krijgen vanuit voedselprogramma’s op school. Dit wordt bij hen dus afgenomen als zij niet meer naar school kunnen.
  • Het is vaak moeilijk om ervoor te zorgen dat kinderen die langere tijd niet naar school zijn gegaan, weer teruggaan naar school.

Doordat de meeste kinderen het afgelopen jaar thuis moesten blijven, is er vaak een nog stressvollere thuissituatie ontstaan. In veel families is door de gevolgen van het coronavirus de armoede verergerd. Dit kwam bijvoorbeeld door ziekte of sterfgevallen in de familie, met de daarbij horende verhoogde ziektekosten en de zorg voor zieke familieleden. Ook kan het zijn dat ouders of verzorgers hun werk hebben verlorenwaardoor ze inkomsten mislopen. Dit geeft veel stress voor kinderen, waardoor ze zich thuis angstig en onzeker kunnen voelen. Hun ouders of verzorgers kunnen niet altijd in hun basisbehoeften voorzien. Deze veranderingen vormen een groot risico voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen, vooral als ze nog jong zijn. Uit onderzoek is gebleken dat meer stress in families het risico op huiselijk geweld kan verhogen. De cijfers wijzen intussen uit dat dat ook daadwerkelijk het geval is. In verschillende delen van de wereld wordenpieken in de behoeften op het gebied van geestelijke gezondheid gemeld, met name in verband met symptomen van depressie en angst.

Deze situatie doet ons enorm veel verdriet en we maken ons zorgen over al die kwetsbare kinderen, hun families en leerkrachten waar wij mee werken. Zoals eerder aangegeven, is het noodzakelijk dat de kinderen ons lesprogramma kunnen blijven volgen en de juiste gereedschappen krijgen om te kunnen omgaan met moeilijke situaties. Als scholen gesloten blijven of weer sluiten, of wanneer kinderen geen toegang hebben tot onlineonderwijs zoals in de Andes, willen we ervoor zorgen dat die kinderen wel minimaal ons lesprogramma ontvangen via bijvoorbeeld ‘community agents’. Dit lesprogramma zal de focus leggen op ‘social emotional learning’, sparen, ondernemerschap en het opzetten van moestuinen. Dit alles om hun zelfvoorzienendheid en -redzaamheid te vergroten, omdat niemand het verdient in armoede te leven of te raken.

Op dit moment onderzoeken we hoe we psychologische steun kunnen geven aan kinderen waar dat nodig is. Daarnaast kijken we hoe we leerkrachten veerkrachtiger kunnen maken en leren om te gaan met hun eigen trauma’s en die van de kinderen aan wie zij lesgeven.

Wij proberen dit te doen via specialisten en binnen de financiële mogelijkheden die we momenteel als stichting hebben, maar we denken dat dit helaas niet toereikend is. ‘We doen daarom een beroep op jou om een bijdrage te leveren. Zo kunnen wij werken aan de mentale weerbaarheid van de leerkrachten en kinderen op plekken waar geen mentale hulp voor handen is.’

 

Bronnen: UNICEF, Plan International, enquête Jahanshahi et al., 2020; Kirzinger et al., 2020; Qiu et al., 2020