Monitoring & Evaluation Aflatoun-onderwijs Peru

Aflatoun Onderwijs Peru StartUp4kids

Aflatoun zorgt voor meer aandacht en betrokkenheid in de klas

 

Het Aflatoun-onderwijs bij ons project in Peru heeft een duidelijk positief effect op de sfeer in de klas. Afgelopen jaar werden 77 van onze leerlingen ondervraagd voor en na het programma. Daaruit bleek dat de kinderen op veel punten vooruitgang hadden geboekt. Gabriela Salinas, verantwoordelijk voor monitoring & evaluation in Peru, doet verslag.

Vooruitgang op vier gebieden

Voor en nadat scholen en klassen hadden meegedaan aan ons Aflatoun-project werden ze geënqueteerd. Een paar deelgebieden sprongen er duidelijk boven uit.

  • Ondernemerschap
  • Spaargedrag
  • Zelfbeeld
  • Sociale omgangsvormen

Ook bleek de sfeer in de klas een stuk beter. Kinderen waren meer betrokken en stelden meer vragen. Dit komt omdat de kinderen na afloop lekkerder in hun vel zaten. Door de lessen krijgen de leerlingen een beter toekomstperspectief. Wie zou daar niet blij van worden?

Ondernemerschap

Na afloop van het Aflatoun-onderwijs hadden de leerlingen veel meer het gevoel zelf activiteiten te kunnen ontplooien, alleen of samen met anderen.[vc_media_grid element_width=”6″ grid_id=”vc_gid:1495027548176-383a91e7-a341-4″ include=”3487,3488″]

Spaargedrag

Het aantal leerlingen spaarde, steeg van 34% naar 88%. Het gaat hierbij niet alleen over geld maar ook over ander gebieden waar je iets kunt (be)sparen. Je kunt dus wel stellen dat het aanvullende onderwijs de leerlingen veel bewuster heeft gemaakt van het opzijzetten van verdiend geld.

Zelfbeeld

Na afloop hadden de leerlingen veel meer vertrouwen in eigen kunnen en vonden ze dat ze beter waren opgewassen tegen problemen en onverwachte hindernissen. Je kunt wel zeggen dat het zelfbeeld enorm is toegenomen door de lessen in ondernemerschap en dat is een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de Global Goals.

Sociale omgangsvormen

Leerlingen hadden het meer naar hun zin in de klas, omdat er beter naar elkaar werd geluisterd. Hierdoor konden ze zich ook beter inleven in andermans positie en werd er meer rekening gehouden met elkaars gevoelens.

Betere sfeer in de klas

Geen wonder dat lesgeven een stuk makkelijker bleek te gaan. Leerlingen letten beter op en werkten met meer enhousiasme tijdens de les. Ze luisterden niet alleen beter naar elkaar, maar ook naar de docent. Hierdoor was er meer interactie mogelijk tussen de leerlingen onderling én met de docent. Een duidelijke win-win situatie!

Nieuwsgierig naar eerdere berichten over ons project in Peru?[vc_separator]