StartUp4kids biedt extra kansen voor blinde kinderen in Ethiopië

blindenproject

Er zijn heel weinig mogelijkheden voor blinde kinderen en jongeren in Ethiopië om hun talenten op zo’n manier te ontwikkelen, dat deze leiden tot een specifieke baan en een betere toekomst. Vandaag de dag zijn blinden en slechtzienden niet in de mogelijkheid hoger onderwijs te volgen omdat scholen niet de noodzaak voelen zich in te zetten voor studenten die speciaal onderwijs nodig hebben.

Voor blinden en slechtzienden zijn er dus weinig mogelijkheden en soms is er niet eens een keus. De lesmethode van Aflatoun geeft ze de juiste tools om inzicht te geven in hun situatie en vooral ook in de mogelijkheden die er wel voor ze zijn. Daarnaast geeft dit lesprogramma deze doelgroep zelfvertrouwen en zelfkennis.

In september 2016 is er door Dires een kleine groep studenten van de Universiteit van Addis Abeba met een visuele beperking geselecteerd. Deze groep is intussen onderwezen in het Aflatoun-lesprogramma. Na het volgen van deze lessen waren zij er meteen van overtuigd dat deze lessen belangrijk zijn voor blinde kinderen. Daarnaast hebben zij zich gecommitteerd aan het opzetten en uitvoeren van de pilot voor blinde jongeren en verzorgen ze de coördinatie hieromtrent. Daarnaast zullen de materialen omgezet worden in braille en gesproken documenten.

Deze groep blinde trainers zal zich dus met name richten op de groep blinde jongeren in de leeftijdscategorie van 18 – 22 jaar. Voor de pilot is er één school geselecteerd waar de Aflatoun-lessen gegeven zullen worden aan de eerste vijfentwintig kinderen.

In de toekomst zal Aflatoun voor blinden net zo gewoon zijn als voor andere doelgroepen!

Tadesse Abusch Abusch, project coördinator Aflatoun (Dires for Development)