Aflateen Workshop Vriendschap, Pesten en omgaan met groepsdruk Nepal

Aflateen workshop Nepal

Aflateen in Nepal organiseerde eind september een workshop Pesten en omgaan met groepsdruk.

De 14 deelnemers waren jongeren die door Umbrella al een aantal jaren zijn onder gebracht bij andere families. Umbrella heeft als doel de kinderen extra sociale, persoonlijke en financiële vaardigheden bijbrengen. Hiervoor gebruiken ze de methode Aflateen. Omdat de kinderen die deze maand aan de workshop meededen al veel meer in contact zijn met andere mensen en kinderen dan de kinderen in de gewone kindertehuizen, was de inhoud van de workshop van Aflateen speciaal voor deze groep een beetje aangepast.

Aangepaste workshop Aflateen guide

Pesten en groepsdruk kunnen een erg negatieve uitwerking hebben. Zolang de kinderen en jeugdigen opgevangen worden in kindertehuizen zijn dit soort zaken goed te volgen, maar zodra de kinderen de tehuizen verlaten is het lastiger een vinger aan de pols te houden. Ook op de scholen van Nepal wordt hier nauwelijks aandacht aan besteed.

Opbouw workshop Aflateen in drie onderdelen

De workshop Aflateen bestond uit drie onderdelen. Voor aanvang moest iedereen een lijst maken met vrienden in volgorde van belangrijkheid.

omgaan met pesten groepsdruk en echte vriendschap

  omgaan met pesten groepsdruk en echte vriendschap

Aflateen laat kinderen waarde van vriendschap onderzoeken

In het eerste onderdeel moesten de deelnemers aan de workshop van Aflateen, in groepjes liedjes op schrijven, die te maken hadden met hun vriendschappen. De groep met de meeste liedjes had gewonnen. Iedere groep moest aan het einde een liedje zingen. Doel hiervan was de deelnemers te laten inzien welke rol vrienden spelen in hun leven en hoe belangrijk vrienden zijn. Het bleek hartstikke leuk om met jeugdvrienden samen een liedje voor te dragen voor de groep. Ook degene die normaal gesproken niet echt voor een groep zouden durven optreden, profiteerden hiervan, omdat alles als groep werd gedaan.

Aflateen workshop Nepal

Liedjes over belang van vriendschap

In het tweede van onderdeel moest ieder groepje verhalen schrijven over vriendschap en vertellen over hun eigen ervaringen met vriendschap. Aan de hand van een lijst met kenmerken konden ze een soort wenslijst maken hoe de ideale vriend eruit zou zijn. Door hierover met elkaar te praten kregen ze kijk op wat goede en slecht eigenschappen zijn en de mogelijkheid om aan eventuele eigen tekortkomingen te gaan werken.

Pesten en groepsdruk onderzoeken volgens Aflateen methode

In het derde onderdeel maakte elk groepje een poster tegen pesten. Ook moesten ze een slogan verzinnen tegen pesten. Na afloop moest één persoon de poster toelichten. Tijdens dit onderdeel kwam groepsdruk ter sprake. Elke deelnemer kon daarbij zijn of haar eigen verhaal kwijt. Doel was onder meer het verbeteren van de communicatie en presentatie vaardigheden. Bij de discussie over groepsdruk werd duidelijk dat er ook zoiets bestaat als positieve groepsdruk.

Aflateen workshop een succes

Na afloop waren de deelnemers enthousiast. Ashmita Sharma vond dat ze heel veel nuttige informatie had gehad die heel handig was in haar dagelijkse leven. Lal Kumar Kanang hoopt dat er snel weer een Aflateen Workshop komt en dat hij dan weer mee kan doen, zo heeft hij genoten.

Lees ook voorgaande updates over ons project in Nepal. Deze tieners hebben al een hoop geleerd!