Project Nepal

KaartNepalWaarom is er aanvullend onderwijs nodig in Nepal?

In Nepal wonen naar schatting 16.349 kinderen in 597 kinderhuizen. Vaak zijn deze kinderen onder valse beloften naar Kathmandu gehaald waar ze uiteindelijk in slechte situaties terecht komen. Ze belanden in zogenaamde weeshuizen waar op corrupte manier met geld wordt omgegaan. De kwaliteit van het onderwijs in Nepal is over het algemeen slecht en weeskinderen hebben vaak beperkt onderwijs gekregen. Hierdoor is een van de voornaamste problemen bij deze kinderen het gebrek aan financiële en sociale vaardigheden die nodig zijn om een onafhankelijk bestaan op te bouwen.
StartUp4Kids biedt daarom juist aan deze kinderen het sociale en financiële scholingsprogramma Aflateen (14+) om deze kinderen extra kansen te geven op een betere toekomst. Naast deze doelgroep bereikt de stichting kinderen die in extreme armoede opgroeien in Kathmandu met het Aflatoun-programma via een Talent School.

Wat willen wij bereiken?

Samen met onze partner, de Umbrella Foundation, in Kathmandu, is StartUp4Kids in 2016 gestart met het aanbieden van het Aflateen-lesprogramma.

Kinderen die geen plek hebben om “thuis” te noemen, worden opgevangen in de kindertehuizen van Umbrella. Naast deze opvang ontvangen de kinderen medische zorg en besteedt Umbrella veel aandacht aan opleiding. Sinds 2017 hebben zij de focus verlegd naar een stap eerder, het voorkomen van het zogenoemde ‘childtraffic’. Door deze actie lopen hun weeshuizen leeg en houden ze zich meer bezig met het adviseren van andere organisaties over situaties rondom deze kinderen en daarnaast doen ze hun uiterste best om in contact te komen met families om eventuele reintegratie te kunnen begeleiden. Om deze reden is het aantal kinderen dat we scholen in 2018 afgenomen en zijn we op zoek gegaan naar betrouwbare partners die onze missies delen.

Eind 2019 zijn de eerste stappen gezet om samen te gaan werken met Volunteer Society Nepal (VSN). Zij bieden o.a. twintig zeer kwetsbare kinderen via een Talent School onderwijs aan dat ze anders niet hadden gekregen. Eind 2019 zijn weer trainers en twee assistent-trainers opgeleid zodat zij in 2021 deze kinderen het Aflatoun-programma aan kunnen bieden.

De toekomst

Samen met Umbrella en VSN scholen we in 2021 54 kinderen/jongvolwassenen waarbij het streven is om in de toekomst uit te bereiden naar 100 kinderen en jongvolwassenen.

Door het aanvullend onderwijs ontwikkelen de deelnemers zich als krachtige individuen die leven naar hun dromen en talenten. Met liefde voor zichzelf en anderen zullen zij in hun eigen omgeving opbloeien als onafhankelijke en ondernemende personen.

Het team in Nepal

Tsewang Norbu Lama van Umbrella en Linda Ris van VSN zijn onze locale projectcoördinatoren.

Voormalig Country Director Kyle Mohamed over het Aflateen-lesprogramma:

“We are so pleased to have the opportunity to deliver Aflateen workshops to our kids and young people, as it gives us a useful method of engaging with them on a number of important topics that aren’t always discussed at school. Also, because the style of learning is so different from school, it’s great to see them get involved and active during the sessions.”

Extra informatie

Meer weten? Neem contact op met de verantwoordelijke voor ons project met Umbrella: Sofie Bartels via sofie@startup4kids.nl of met Nienke Miezenbeek voor het project met VSN via nienke@startup4kids.nl.

Kyle Mohamed

Share the Story

Back to Top