Project Nepal

KaartNepalWaarom is er aanvullend onderwijs nodig in Nepal?

In Nepal wonen naar schatting 16.349 kinderen in 597 kinderhuizen. Vaak zijn deze kinderen onder valse beloften naar Kathmandu gehaald waar ze uiteindelijk in slechte situaties terecht komen. Ze belanden in zogenaamde weeshuizen waar op corrupte manier met geld wordt omgegaan. De kwaliteit van het onderwijs in Nepal is over het algemeen slecht en weeskinderen hebben vaak beperkt onderwijs gekregen. Hierdoor is een van de voornaamste problemen bij deze kinderen het gebrek aan financiële en sociale vaardigheden die nodig zijn om een onafhankelijk bestaan op te bouwen. StartUp4kids biedt daarom juist aan deze kinderen de sociale en financiële scholingsprogrammas Aflatoun (6-14 jaar) & Aflateen (14+) om deze kinderen extra kansen te geven op een betere toekomst. Naast deze doelgroep gaat de stichting kinderen via een Talent School bereiken die in extreme armoede opgroeien in Kathmandu.

Wat willen wij bereiken?

Samen met onze partner, de Umbrella Foundation, in Kathmandu, is StartUp4kids in 2016 gestart met het aanbieden van het Aflateen-lesprogramma. In 2018 werden 13 kinderen van 13 tot 18 jaar sociale en financiële vaardigheden bijgebracht.

Kinderen die geen plek hebben om “thuis” te noemen, worden opgevangen in de kindertehuizen van Umbrella. Naast deze opvang ontvangen de kinderen medische zorg en besteedt Umbrella veel aandacht aan opleiding. Sinds 2017 hebben zij de focus verlegd naar een stap eerder, het voorkomen van het zogenoemde ‘childtraffic’. Door deze actie lopen hun weeshuizen leeg en houden ze zich meer bezig met het adviseren van andere organisaties over situaties rondom deze kinderen en daarnaast doen ze hun uiterste best om in contact te komen met families om eventuele reintegratie te kunnen begeleiden. Om deze reden is het aantal kinderen dat we scholen in 2018 afgenomen en zijn we op zoek gegaan naar betrouwbare partners die onze missies delen.

Sinds 1 januari 2018 is een nieuwe partnerschap ontwikkeld met Himalayan Children’s charity (HCC). In nauwe samenwerking met Umbrella bereikt HCC 34 kinderen tussen de 12 en 18 jaar. HCC draagt bij aan verzorging, scholing en begeleiding van kansarme jongeren om op deze manier de cirkel van armoede te doorbreken.

Eind 2018 zijn de eerste stappen gezet om samen te gaan werken met Volunteer Society Nepal (VSN). Zij bieden o.a. twintig zeer kwetsbare kinderen via een Talent School onderwijs aan dat ze anders niet hadden gekregen. Wij verwachten in 2019 deze kinderen ook het Aflatoun-programma aan te gaan bieden.

De toekomst

Samen met HCC, Umbrella en VSN starten we in 2019 met het scholen van 87 kinderen tussen de 12 en 18 waarbij het streven is om dit gedurende het jaar uit te bereiden naar 100 kinderen. Dit zal in eerste instantie als een olievlek uitspreiden binnen HCC en op lange termijn ook daarbuiten naar andere organisaties. Umbrella zal steeds meer de coordinatie op zich nemen waarmee zij zorgen voor directe begeleiding, training en communicatie.

Door het aanvullend onderwijs ontwikkelen de kinderen zich als krachtige individuen die leven naar hun dromen en talenten. Met liefde voor zichzelf en anderen zullen zij in hun eigen omgeving  opbloeien als onafhankelijk ondernemers.

Het team in Nepal

Kyle Mohamed van Umbrella is onze locale projectcoördinator en zorgt ervoor dat samen met HCC en VSN kinderen extra sociale, persoonlijke en financiële vaardigheden bij worden gebracht.

Country Director Kyle Mohamed over het Aflateen-lesprogramma:

“We are so pleased to have the opportunity to deliver Aflateen workshops to our kids and young people, as it gives us a useful method of engaging with them on a number of important topics that aren’t always discussed at school. Also, because the style of learning is so different from school, it’s great to see them get involved and active during the sessions.”

Extra informatie

Meer weten? Neem contact op met de verantwoordelijke voor ons project in Nepal: Sofie Bartels via sofie@startup4kids.nl.

Kyle Mohamed

Share the Story

Back to Top