Project Nepal

KaartNepalWaarom is er aanvullend onderwijs nodig in Nepal?

In Nepal wonen naar schatting 16.349 kinderen in 597 kinderhuizen. De kwaliteit van het onderwijs in Nepal is over het algemeen slecht en weeskinderen hebben vaak beperkt onderwijs gekregen. Hierdoor is een van de voornaamste problemen bij deze kinderen het gebrek aan financiële en sociale vaardigheden die nodig zijn om een onafhankelijk bestaan op te bouwen. StartUp4kids biedt daarom juist aan deze kinderen het sociale en financiële scholingsprogramma Aflateen om deze kinderen extra kansen te geven op een betere toekomst.

Wat willen wij bereiken?

Samen met onze partner, The Umbrella Foundation in Kathmandu, is StartUp4kids in 2016 gestart met het aanbieden van het Aflateen-lesprogramma. In 2016 werden zeventig kinderen van 13 tot 18 jaar sociale en financiële vaardigheden bijgebracht. Dit zijn kinderen die in de kindertehuizen van Umbrella opgroeien of na hun eindexamen hebben verlaten en op eigen benen staan.

De toekomst

In 2017 bereiken we via onze partner een nieuwe groep van veertig tieners. Aangezien het onze wens is op te schalen in onze huidige projectlanden wordt op dit moment samenwerking gezocht met o.a. Stichting Ombir. Het doel is via een of meerdere partners minimaal honderd kinderen te kunnen bereiken vanaf 2018. Vanaf dat jaar willen we ons bereik in Nepal jaarlijks verdubbelen.

Nepal 2017 M&E

Het team in Nepal

Kinderen die geen plek hebben om thuis te noemen, worden opgevangen in de kindertehuizen van Umbrella. Naast deze opvang ontvangen de kinderen medische zorg en besteed Umbrella veel aandacht aan opleiding. Samen met Umbrella brengen we deze kinderen extra sociale, persoonlijke en financiële vaardigheden bij.

Voormalig Country Director Caroline Scheffer over het Aflateen-lesprogramma:

“Zeker voor kinderen die niet binnen een gezinssituatie kunnen opgroeien is het aanleren van sociale en financiële vaardigheden van essentieel belang. Je kunt nog zo’n hoog cijfer hebben voor je management opleiding, maar als je niet de juiste vaardigheden om met mensen om te gaan bezit, dan is de kans op een betere toekomst alsnog minimaal. Dit lesprogramma sluit goed aan de huidige opleidingsmogelijkheden in Nepal, en geeft de kinderen juist die vaardigheden die nodig zijn voor jongeren om op te groeien tot waardevolle en zelfstandige burgers die kunnen bijdragen aan de Nepalese maatschappij!”

Extra informatie

Meer weten? Neem contact op met de verantwoordelijke voor ons project in Nepal: Sofie Bartels via sofie@startup4kids.nl.

Share the Story

Back to Top