Nepalese jongeren leren over sparen, rechten en plichten en gender-issues

Global Money Week in Nepal

Net als in Nederland werd in maart van dit jaar in Nepal aandacht besteed aan de Global Money Week. In de workshop “Trucs om dagelijks te sparen”, gericht op de leeftijdsgroep 15 – 22 jaar, was er discussie over slim sparen, onverantwoorde uitgaven, lenen, behoeften en wensen. Hierna spraken de deelnemers in groepjes van twee over hun spaar- en uitgavenpatroon.
Geldzaken zijn zelden onderwerp van de workshops, er was dan ook een levendige discussie. De deelnemers hebben veel geleerd van elkaar.

De medewerkers geven aan dat de deelnemers eigenlijk altijd direct na afloop van de workshop vragen wanneer de volgende is gepland, omdat ze er veel vaardigheden aanleren die bruikbaar zijn in het dagelijks leven. Dat enthousiasme werkt aanstekelijk voor de docenten en overige medewerkers.

Marjolein van der Linden

[quote Doma Waiba Tamang]

Marjolein van der Linden

[quote Buddha Kumari Tamang]

Rechten, plichten, wensen en verlangens

In april was de interactieve workshop “Rechten en plichten, inclusief wensen en verlangens”, gericht op kinderen uit groep 7, 8 en 9. Het onderwerp was niet nieuw voor de kinderen, maar de inhoud en activiteiten wel. Er was een positieve discussie over echte en valse rechten en plichten die met elkaar samenhangen.

Het is fijn voor het team om te zien dat de kinderen echt plezier beleven aan de Aflatoun-methode. De gebruikte vormen, zoals rollenspel, groepssessies en presentaties, droegen bij aan de leeraspecten van onderwerpen. Namelijk dat mensen vaak alleen denken aan hun eigen rechten en de daarbij horende plichten vergeten.

Marjolein van der Linden

[quote Sadhara]

Marjolein van der Linden

[quote Arya]

Over gender-issues wordt in Nepal nauwelijks openlijk gesproken

In mei werden “Gender en sociale rollen – over rechten en verantwoordelijkheden” behandeld.
Voor de in totaal 18 deelnemende jongeren waren de feiten over de wijze waarop gender een rol speelt, bijvoorbeeld in het verschil van salaris tussen mannen en vrouwen, in de Nepalese maatschappij nieuw. Maar ook bij deze workshop werd weer open en enthousiast gediscussieerd over de ervaringen die de jongeren hadden op dit gebied.

Marjolein van der Linden

[quote Angeela]

Marjolein van der Linden

[quote Yara]

Begrijpen van geslacht en gender

De workshop in juni was gewijd aan “Het begrijpen van geslacht en gender, inclusief seksualiteit”, gericht op jongeren tussen 12 en 17 jaar. Eén sessie werd verzorgd door een externe organisatie, de Blue Diamond Society Nepal. In het kader van hun project “Bescherming en bevordering van de rechten van LGBTI in Nepal” bezoekt deze scholen en clubs voor educatie hierover.
De deelnemers waren bijzonder geïnteresseerd in dit voor hen nieuwe onderwerp. Behandeld werden onder andere seksualiteit en LGBTI-zaken in Nepal. Deze gevoelige zaken worden nauwelijks openlijk besproken in de Nepalese samenleving, ook door de discriminatie van deze groep. Een van de deelnemers was zo geïnteresseerd, dat zij de organisatie heeft uitgenodigd op haar school eenzelfde sessie te verzorgen. Ook de trainers hebben veel geleerd van deze sessie.

Marjolein van der Linden

[quote Khemlal]

Marjolein van der Linden

[quote Gopal]

Posted on oktober 10, 2018 in Nieuws compleet, Nieuws uit Nepal

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top