Jongeren in kindertehuizen Nepal krijgen financieel onderwijs

wijzer in geldzaken ook in Nepal!

Leren sparen is handig, maar waar bewaar je je gespaarde geld het beste? In februari volgden 15 jongeren in kindertehuizen van Stichting Umbrella een workshop hierover.

Weeskinderen in kindertehuizen krijgen in Nepal onvoldoende onderwijs om hun sociale en financiële vaardigheden te ontwikkelen. Daarom ondersteunen we met StartUp4kids de jongeren in kindertehuizen met aanvullend onderwijs. Want juist deze kinderen moeten al heel vroeg (16 jaar) op eigen benen kunnen staan. Het lag in de bedoeling om ook deze jongeren buiten de kindertehuizen te bereiken met de workshop, maar de opkomst viel tegen. Dat kwam omdat de workshop doordeweeks gegeven werd en de jongeren dan de hele dag college volgen.

 

#LearnSaveEarn Nepal Global Money Week

 

BiDil Kumari Chowdhary (Grade 11) shares

‘’ I really gained valuable information on saving and relationship through this workshop today”

 

Nut van sparen

Eén van de deelnemers was wel al bezig met een zelfstandig bestaan op te bouwen (re-integratie programa). Hij moet rondkomen van een toelage. Een appeltje voor de dorst is in Nederland normaal, maar als je het al niet breed hebt, is sparen natuurlijk veel lastiger. Bovendien is sparen niet altijd interessant. Stel je woont in een land waar de inflatie torenhoog is, dan heeft sparen weinig zin. Tijdens de workshop werd ook ingegaan op de verschillende vormen van sparen en waar je dat dan het beste doet.

Aflateen workshop sparen

Veel jongeren kunnen moeilijk rondkomen van de toelage die ze krijgen wanneer ze het kindertehuis verlaten. Wanneer ze bij familie terecht kunnen lukt het meestal nog wel, maar wanneer ze zelfstandig of samen met vrienden gaan wonen, blijkt sparen er meestal niet van te komen. Ook waren ze het lang niet altijd met elkaar eens wat nu de meest veilige manier is van sparen. Jongeren in kindertehuizen krijgen nauwelijks voldoende onderricht, vandaar dat aanvullend onderwijs noodzakelijk is.

Grenzen verkennen in de relatie

Een ander onderdeel van de workshop ging over grenzen aangeven en dan met name als onderdeel van de relatie. Dat je zelf bepaalt wat je doet en hoever je gaat en wat wel en niet veilig is. Hierover wordt in Nepal nauwelijks gepraat binnen het gezin, laat staan op school. Om de discussie te vergemakkelijken werden allerlei stellingen voorgelegd waarop de jongeren konden reageren met “eens”, “oneens”  of “weet niet”.  Het ging over of je beter een relatie kunt verbreken dan te blijven hangen in een onbevredigend relatie, of het goed is grenzen aan te geven binnen een relatie en dat een goede relatie valt of staat met goede communicatie, rechtstreeks vanuit je hart. In totaal waren er 15 vragen en na elke stelling was er gelegenheid in discussie te gaan. Veel jongeren benutten de kan om te vertellen over eigen ervaringen. Waar mogelijk werden de verwarringen rond de “weet niet” antwoorden opgelost met behulp van de begeleiding. Ook degene die minder open waren kregen op die manier toch een hoop nieuwe informatie.

Terugblik

Vooral meisjes waren erg betrokken bij het onderwerp veiligheid en geborgenheid in een relatie. De workshop als geheel was succesvol omdat er flink wat onderwerpen werden aangeroerd waar sommigen nog geen weet van hadden. Helaas was er maar 1 jongere uit het re-integratie traject. Waarschijnlijk omdat degene die het kindertehuis verlaten de hele dag naar school moeten of andere bezigheden hebben. De organisatie had het beter gevonden als de verdeling 50:50 was om zo optimaal te profiteren van elkaars ervaring.

 

 

#LearnSaveEarn Nepal Global Money Week

 

Bir Singh Tamang (Grade 11) shares

‘’I liked both the topic discussed today as these are essential in our daily lives.’’

 

 

 

 

Een bijdrage van Kyle Mohamed en Sujata Sharma

Umbrella Foundation (partner of StartUp4kids)

 

Lees hier meer artikelen over ons project in Nepal!