Feest en meer reden tot blijdschap in Peru

project Peru

De afgelopen maanden was het een bijzonder leuke tijd voor ons project in Peru. Liliane en Erika komen ons leraressenteam van onze lokale partner Finca Peru versterken. Dit betekent dat 60 extra kinderen Aflatoun les kunnen krijgen. Finca Peru vierde het feit dat ze tien jaar bestaan. Katja Visser, de voorzitter van Startup4kids, combineerde een bezoek aan de verschillende scholen van project Peru met het bijwonen van dit feest. Ook hielp ze mee met de lessen van Aflatoun. Ze schreef over haar bezoek en ervaringen op haar persoonlijke blog.

Workshops Aflatoun zomermaanden

In de lessen ging het uiteraard over hoe de kinderen zelf een steentje kunnen bijdragen aan een betere wereld, te beginnen bij zichzelf. Niet alleen gingen ze aan de slag met het thema water, maar ook ruimden ze zelf de omgeving af. Zwerfvuil is een probleem dat overal speelt. Ook was er weer tijd om zelf na te denken over ondernemerschap en bedachten de kinderen een plan om producten te maken en te verkopen en hoe je dit presenteert. Natuurlijk werd ook aan de financiën gedacht. Alle kinderen houden maandelijks bij hoeveel geld ze sparen. Voor de lessen beginnen zingen de kids het Aflatoun lied. Wil je weten hoe dat klinkt in het Quecha, de taal die de Inca’s al spraken en nog steeds gesproken wordne door de inwoners, kijk dan op facebook.

Bijscholing van het team in Peru

Investeren in de opleiding van de leraressen staat bij ons voorop. Uiteindelijk moeten de leraressen zonder steun de Aflatoun lessen kunnen geven. Om de dames voldoende weerbaar te maken, volgde het hele team een meerdaagse workshop “Voorkomen van geweld tegen vrouwen”. Gabriela Salinas, een Aflatoun master trainer, gaf het team les over o.a. de thema’s en lesmethodiek voor de verduurzaming van ons project in Peru. De leraressen die deelnemen aan het project Peru, zijn in dienst van Finca Peru. Finca Peru is de organisatie die ter plekke opkomt voor de belangen en emancipatie van vrouwen in het landelijk gebied.

Katja: Mucho mas trabajo

Dat er nog veel werk aan de winkel is en het onderwijs nog een stuk beter zou kunnen, blijkt uit Katja’s verslag. Ze schreef naar aanleiding van haar bezoek aan Cusibamba:”De juffen en meesters wonen intern bij de school, ze komen van ver weg. De mensen die in het dorp wonen, zijn boer of hebben wat vee en zijn niet opgeleid en dus geen onderwijzers. De omstandigheden bij de school zijn slecht, toiletten zijn losse gebouwtje van golfplaat met een gat in de grond. Er is een groot verschil tussen de scholen waar ik geweest ben. Sommige scholen hebben handenwas- en / of tandenpoetsprojecten en één school heeft zelfs een computerlokaal…mooi voor Klas4klas Peru!”. Lees hier alles over waarom sociaal en financieel onderwijs zo hard nodig is in Peru.  

Een impressie van de activiteiten met de kids

Aflatoun workshop Peru
Aflatoun workshop Peru: producten maken
een-onderneming-plannen
Onderneming opzetten doe je samen
Viering tienjarig bestaan Finca Peru
In de klas met Katja achterin
AFLATOUN ONDERWIJS IN BEELD
Rechten en plichten
Aflatoun Peru: zuinig-omgaan-met-drinkwater
Water van levensbelang
Aflatoun onderwijs: beroepen in Peru
Scholen en beroepen combineren
producten-tentoonstellen
Producten presenteren

Water wordt steeds schaarser

Zorgen voor Schoon water en sanitair is één van de Global Goals. Schoon water is belangrijk voor een goede gezondheid van mens en dier, het milieu, de voedselproductie en dus de economie. Water is eigenlijk de spil van onze samenleving. Zonder water was er geen leven mogelijk. Naar verwachting is de vraag naar water in 2030 40% groter dan het aanbod. Investeren in zuiveringsinstallaties en waterbesparingssystemen is dus van levensbelang. Ook is zuinig omgaan met water belangrijk. Peru ligt grotendeels in de hoge Anders waar natuurlijke hulpbronnen schaars zijn.