StartUp4kids in een notendop

StartUp4kids Foundation gelooft in een wereld waarin alle kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Daarom zet StartUp4kids (voorheen Stichting Proniños) zich al vanaf 2009 in om sociaal achtergestelde kinderen extra scholing te bieden op sociaal, financieel en persoonlijk vlak, zodat zij op eigen kracht hun dromen kunnen nastreven.

Onze werkwijze

 

StartUp4kids initieert wereldwijd scholingsprojecten en biedt in ontwikkelingslanden financiële steun aan NGO’s voor het uitvoeren van deze projecten.

Onze focuslanden

 

Wij bieden extra scholing aan sociaal achtergestelde kinderen in Peru, Ethiopië, Oeganda, Guatemala en Nepal. In maart 2016 zijn we met pilots in Nederland gestart.

Ons lesprogramma

 

Voor het aanvullende onderwijs wordt gebruik gemaakt van het bewezen en professionele lesprogramma van Aflatoun dat erkend wordt door o.a. Koningin Máxima en Unicef.

 

Wat ons uniek maakt

Met een team van tien vrijwilligers en drie adviseurs zetten wij ons dagelijks in om scholingsprojecten te initiëren en fondsen te werven om deze met persoonlijke zorg en op transparante, effectieve en efficiënte wijze te besteden.

Wij geloven in de kracht en creativiteit van kinderen om zelf te kunnen te ondernemen, spelenderwijs door te sparen en te investeren in hun eigen talent.

 

Specifieke doelgroep

Specifieke doelgroep StartUp4kids

Wij focussen ons op sociaal achtergestelde kinderen zoals fysiek en geestelijk beperkte kinderen, kinderen uit rurale gebieden, weeskinderen en meisjes.

 

Duurzame kennisoverdracht

Ons lesprogramma is gebaseerd op ervaringsleer. Dit zorgt voor een blijvend verschil in de levens van de kinderen en in die van hun omgeving.

 

Extra support

Na de afronding van het lesprogramma blijven we de kinderen stimuleren via een online platform en het aanbieden van kennis over microfinanciering, crowdfunding, etc.

Onze resultaten en doelen

  • -Van 2010 tot en met 2015 hebben we 10.227 kinderen bereikt.
  • -In 2016 bereiken we minstens 4.000 kinderen.
  • -In 2016 werken we met 36 Aflatoun-trainers op 52 instellingen.
  • -In 2016 zijn we gestart in Nepal, Guatemala en Nederland.
  • -In Peru gaan we een pilot starten waarbij onze eigen leraressen de lokale schoolleraren gaan opleiden zodat we in 2017 voor het zelfde geld in Peru het dubbele aantal kinderen bereiken.
  • -In Ethiopië starten we met een pilot met blinde kinderen.

Bereik StartUp4kids

Achtergrond

“In 2006 werk ik een half jaar op vrijwillige basis met kinderen in de sloppenwijk San Genaro in Lima. Daar ervaar ik dat het onderwijsniveau in ontwikkelingslanden laag is, dat kinderen maar een halve dag naar school gaan en drie maanden zomervakantie hebben. Ik ontdek echter dat de kinderen in de sloppenwijken dezelfde dromen hebben als kinderen hier. Ik vraag me af in hoeverre deze kinderen kansen hebben hun dromen waar te kunnen maken. Een paar jaar later ontstaat de wens om hier verandering in te brengen. Eind 2009 richt ik Stichting Proniños (nu StartUp4kids Foundation) op omdat ik geloof in de kracht en creativiteit van kinderen om zelf te kunnen te ondernemen, spelenderwijs door te sparen en te investeren in hun eigen talent zodat zij op eigen kracht hun dromen waar kunnen maken.”

Katja Visser

 

Extra informatie

Meer weten over onze stichting en eventuele donatiemogelijkheden? Neem contact op met Katja Visser via katja@startup4kids.nl / 06 28721773

 

Wil je ook bijdragen aan de missie van StartUp4kids? Graag!

 

Help een kind

Share the Story

Back to Top