StartUp4Kids in een notendop

Als StartUp4Kids vinden we het belangrijk dat ieder individu vanaf jonge leeftijd de persoonlijke vrijheid kan ervaren om haar of zijn eigen pad te bewandelen, eigen keuzes te maken en zo op eigen kracht zijn of haar leven kan vormgeven zonder armoede. Wij geloven dat kwalitatief goed onderwijs een cruciale sleutel is voor een leven zonder armoede, echter bepaalt de plek waar iemand opgroeit helaas in grote mate de kans op het volgen van kwalitatief goed onderwijs. StartUp4Kids staat voor het recht op onderwijs dat faciliteert in het ontdekken van eigen talenten en het ontwikkelen van de skills om hun eigen toekomst te vormen en hun dromen waar te maken. Willen wij dit bereiken, dan zullen wij moeten streven naar een veilige en gezonde omgeving voor moeder en kind.

StartUp4Kids streeft naar een wereld waarin alle kinderen de kans krijgen zich te ontplooien zodat ze op eigen kracht en naar eigen goeddunken hun leven kunnen inrichten met zorg voor hun gemeenschap en de planeet”.

Door intensieve samenwerking met lokale partners en scholen in achtergestelde gebieden leveren wij sociale en financiële onderwijsprogramma’s van Aflatoun in combinatie met extra aandacht voor het milieu aan kinderen en moeders en via het STER-schoolmodel van Edukans willen wij zoveel mogelijk scholen in ontwikkelingslanden bereiken. Hiermee verbeteren wij de kwaliteit van het reguliere onderwijs, worden hen ondernemersvaardigheden en omgaan met geld bijgebracht en daarmee vergroot hun kans op een leven zonder armoede in een gezonde, groene omgeving.

Onze werkwijze

 

StartUp4Kids initieert wereldwijd scholingsprojecten en biedt in ontwikkelingslanden financiële steun aan NGO’s voor het uitvoeren van deze projecten.

Onze focuslanden

 

Wij zijn werkzaam in Peru, Ethiopië, Guatemala, Ecuador, Botswana, Nepal en Nederland.

Ons lesprogramma

 

Voor het aanvullende onderwijs wordt gebruik gemaakt van het bewezen en professionele lesprogramma van Aflatoun dat erkend wordt door o.a. Koningin Máxima en Unicef.

 

Wat ons uniek maakt

Met een team van tien vrijwilligers en drie adviseurs zetten wij ons dagelijks in om scholingsprojecten te initiëren en de kwaliteit van het onderwijs in onze projectlanden te verbeteren. Hiervoor werven wij fondsen die wij met persoonlijke zorg en op transparante, effectieve en efficiënte wijze besteden.

 

Specifieke doelgroep

Specifieke doelgroep StartUp4Kids

Wij focussen ons op achtergestelde kinderen zoals fysiek en geestelijk beperkte kinderen, kinderen uit rurale gebieden, weeskinderen en meisjes.

 

Duurzame kennisoverdracht

Ons lesprogramma is gebaseerd op ervaringsleer. Dit zorgt voor een blijvend verschil in de levens van de kinderen en in die van hun omgeving.

 

Extra support

Na de afronding van het lesprogramma blijven we de kinderen stimuleren via een online platform en het aanbieden van kennis over microfinanciering, crowdfunding, etc.

Achtergrond

“In 2006 werk ik een half jaar op vrijwillige basis met kinderen in de sloppenwijk San Genaro in Lima. Daar ervaar ik dat het onderwijsniveau in ontwikkelingslanden laag is, dat kinderen maar een halve dag naar school gaan en drie maanden zomervakantie hebben. Ik ontdek echter dat de kinderen in de sloppenwijken dezelfde dromen hebben als kinderen hier. Ik vraag me af in hoeverre deze kinderen kansen hebben hun dromen waar te kunnen maken. Een paar jaar later ontstaat de wens om hier verandering in te brengen. Eind 2009 richt ik Stichting Proniños (nu StartUp4Kids Foundation) op omdat ik geloof in de kracht en creativiteit van kinderen om zelf te kunnen te ondernemen, spelenderwijs door te sparen en te investeren in hun eigen talent zodat zij op eigen kracht hun dromen waar kunnen maken.”

Katja Visser

 

Extra informatie

Meer weten over onze stichting en eventuele donatiemogelijkheden? Neem contact op met Katja Visser via katja@startup4kids.nl

 

Wil je ook bijdragen aan de missie van StartUp4Kids? Graag!

 

Help een kind

Share the Story

Back to Top