StartUp4Kids gaat voor groen; de eerste bomen zijn geplant in Botswana!

IMG 1390

StartUp4Kids heeft zich voorgenomen dit jaar naast het aanleggen van moestuinen ook bomen te planten bij een aantal van onze projecten. Op deze manier helpen wij de aarde een beetje groener te worden en leren we kinderen en hun ouders over het belang van bomen. Want, wanneer een kind een boom of struik plant, helpt dat niet alleen het milieu en de natuur; het heeft ook een positief effect op het kind en de gemeenschap waarin zij of hij woont.

Afgelopen dagen zijn de eerste bomen geplant in Botswana. Dit hebben we gedaan in samenwerking met onze partners Future Explorers Youth Society and Theda van Knyphausen Foundation. We hebben een start gemaakt bij de drie gemeenschappen waar ons Aflatoun-project plaatsvindt dat wordt uitgevoerd door Rhino Conservation Botswana.

Op 21 september gingen we naar de twee gemeenschappen Xuxao en Boro waar we samen met de kinderen en een aantal ouders de bomen plantten. Ieder kind plantte een fruitboom op de locatie van hun kleuterschool en ze kregen allemaal een inheemse boom met bescherming mee naar huis om thuis te planten en te verzorgen. Op 22 september was de gemeenschap Xharaxao aan de beurt.

In totaal zijn er 75 fruitbomen en 75 inheemse bomen geplant. Maar we zijn nog niet klaar in Botswana met het planten van bomen. Binnenkort wordt er een boomplantdag georganiseerd waar alle scholen en de andere NGO’s waar we mee samenwerken aan meedoen. De inheemse bomen worden verstrekt via vrouwen die via het Ministry of Forestry worden gecoacht en de fruitbomen hebben we gekocht bij Daisy, ook een vrouw die planten en bomen verkoopt. Het is fijn om op deze manier te mogen bijdragen aan hun welzijn.

Ook gaan dit jaar nog gaan de kinderen van onze projecten in Nederland, Ethiopië en Peru bomen planten.

Nog even op een rijtje waarom dit zo belangrijk is:

  • Naarmate een kind groeit, groeit ook hun boom. Deze verbinding tussen het kind en hun boom leidt tot meer milieubewustzijn en zorg.
  • Het planten van een boom is vaak de eerste daad van vrijwilligerswerk.
  • Het planten van bomen geeft kinderen ‘een gevoel van verbondenheid’. Wanneer ze een boom of struik planten, zet het kind letterlijk wortel in zijn gemeenschap.
  • Psychologisch onderzoek toont een verband aan tussen contact in de kindertijd met de natuur en een betere geestelijke gezondheid.
  • Door een boom te planten, beseffen kinderen dat ze een persoonlijk verschil kunnen maken voor dieren in het wild, onze bodem en het milieu.
  • Wanneer de boom van een kind groeit, vergroot hij ook zijn heilzame bijdrage aan de natuur, onze bodem en het milieu.
  • De boom zorgt voor schaduw en als een fruitboom is voor fruit.

“Ik geloof dat de samenleving er baat bij heeft als jonge kinderen naar buiten gaan, hun handen in de aarde steken en bomen planten. Het planten van bomen en struiken is een geweldige manier voor kinderen om contact te maken met de omgeving en hun gemeenschap.” – Olivia Newton-John[vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1632386316869-b6687c32-ec3e-9″ include=”6759,6760,6761,6762,6765,6766″]