Dubbele groei aantal kinderen en meer Partnerscholen StartUp4kids Guatemala

Meer Startup4kids partnerscholen Guatemala

Meer partnerscholen in 2017 en verdubbeling aantal kinderen en leraren

Inmiddels is het nieuwe schooljaar in Guatemala van start gegaan. Projectcoördinator Michèle Josemans heeft tijdens haar vakantie in Guatemala samen met de lokale projectcoördinator Yessica Pastor, gewerkt aan de voorbereidingen van het volgende projectjaar. Ook heeft zij nieuwe partnerscholen bezocht. Escuela Xelajú was de eerste partnerschool, in 2017 komen er twee bij.
Deze gaan meedoen met het Aflatoun-programma van StartUp4kids.

Update partnerscholen Guatemala

Nieuw dit jaar zijn het ‘Centro de Educación Especial Lucecitas’ en ‘La Escuela de Educación Especial de Sordos de Desarrollo’. Beiden zijn speciale scholen voor kinderen met een fysieke en/of lichtverstandelijke beperking. Een nieuwe uitdaging is dat “La Escuela de Educación Especial de Sordos de Desarrollo” een school is voor dove en slechthorende kinderen. Ook de leraren van deze school zijn doof of slechthorend. Gebarentolk en projectcoördinator Yessica verzorgt de communicatie met de school en zal lessen gebarentaal ontvangen van de leraren.

leraren Aflatoun Guatemala StartUp4kids
Leraren Aflatoun Guatemala StartUp4kids

 

Helaas zijn er ook afvallers. Partnerschool FUNDAL doet niet meer mee. Dit heeft te maken met terugkerende obstakels in de communicatie met de school en in de dagelijkse uitvoer van het programma. Uiteraard kan FUNDAL zelf verder gaan met het programma. StartUp4kids zal dan graag de begeleiding verzorgen.

 

In 2017 krijgen 155 kinderen aanvullende Aflatoun-scholing en werken er 15 leraren en 2 projectcoördinatoren in Guatemala binnen dit Startup4kids project.

 

Train-de-trainer en ervaringsleer

In januari zijn de 15 leraren getraind door de leraressen van Escuela Xelajú, onze eerste partnerschool in Guatemala. Dit gebeurde aan de hand van het train-de-trainer concept en hun eigen ervaringen. Wie anders kon de training immers beter verzorgen dan de leraressen zelf?

Train the trainer Aflatoun StartUp4kids Guatemala
Een lerares traint andere leraressen
Ervarerend leren andere manier van lesgeven
“Train de Trainer” cursus leraren Guatemala

 

Inmiddels zijn de Aflatoun-lessen weer volop begonnen in Guatemala.  Zeer binnenkort komt er weer een nieuwsupdate vanuit de scholen, kinderen, leraren en ouders in Guatemala!

Lees ook vooral het artikel over de jaarafsluiting 2016 in Guatemala. Fantastisch wat de kinderen bereikt hebben!

Hasta pronto!

Michèle Josemans & Yessica Pastor
projectcoördinatoren Guatemala 

 

projectcoordinatoren Guatemala
Yessica Pastor & Michèle Josemans