Wilde Ganzen steunt ons project in Peru

IMG 8504

StartUp4kids is ontzettend trots en blij want Wilde Ganzen gaat dit jaar ons project in Peru steunen.
De afgelopen jaren is er al ontzettend veel bereikt bij ons project en komend jaar gaan we de vaardigheden van de leerkrachten en de faciliteiten van de scholen verder verbeteren met als doel beter onderwijs en life skills voor 2500 kinderen in de armste gebieden in Peru.

Sinds 2010 werken wij al samen met onze lokale partner, FINCA Peru, in de armste plattelandsgebieden van de Andes-regio’s Ayacucho, Huancavelica en Apurimac. Wij zijn daar gestart met het aanbieden het Aflatoun-programma aan kinderen van 6 – 13 jaar op openbare basisscholen via trainers in dienst bij onze partner. Jaarlijks werd het programma opgeschaald en in 2016 werden al 26 openbare scholen in 25 plattelandsgemeenschappen en meer dan 2.000 kinderen bereikt met lesgeven in sociale, financiële en zakelijke vaardigheden. Ondanks dat het programma zeer gewaardeerd werd door de kinderen, miste het programma de betrokkenheid van lokale leerkrachten, schoolmanagement en ouders.

Vanaf 2017 zijn we het programma in samenwerking met onder andere Edukans en Rabobank Foundation gaan aanpassen. Om de kinderen op een duurzamere manier te bereiken, werd de verantwoordelijkheid om het programma uit te voeren overgedragen aan de leraren van de basisscholen, terwijl de rol van het personeel van FINCA Peru veranderde in training van het schoolmanagement en de lokale leraren en in monitoring van de uitvoering van het programma. In 2019 bereikten we op deze manier 36 scholen, 240 leerkrachten en 3.400 kinderen. In 2019 startten we samen met EDUKANS het STER-schoolproject waarmee de kwaliteit van het onderwijs werd verbeterd. Door te onderzoeken wat de scholen, schooldirecteuren, lokale leerkrachten, ouders en kinderen nodig hadden werden er plannen van aanpak gemaakt door de scholen zelf en werd er een start gemaakt met de verbeteringen.

Op dit moment zijn er nog verschillende problemen om op te lossen:

 1. Ontoereikende leeromgeving vanwege ongeorganiseerde klaslokalen
 2. Gebrek aan alternatieven voor de kinderen om te spelen
 3. Onderontwikkelde onderwijsvaardigheden, met name op sociaal en financieel gebied
 4. Het ontbreken van een spaarcultuur waardoor kinderen in de toekomst financieel minder kwetsbaar zijn
 5. Gebrek aan capaciteit van kinderen om problemen op te lossen die hen aangaan
 6. Gebrek aan ouderbetrokkenheid bij de opvoeding van hun kinderen
 7. Gebrek aan innovatie en het aanpakken van relevante onderwerpen

Samen met Wilde Ganzen en andere partners en donateurs waarnaar we nog op zoek zijn, willen we in het nieuwe schooljaar het volgende bereiken:

 1. 30 landelijke openbare basisscholen, 200 leerkrachten en 2500 kinderen.
 2. Aanbieden van 30 speciale educatieve sessies over sociaal, financieel en zakelijk onderwijs aan (Aflatoun-methodologie)
 3. Kinderen persoonlijke spaardoelen op laten stellen en sparen te promoten zodat zij aan het eind van het schooljaar hun spaardoel behalen.
 4. Sociale, ecologische en financiële projecten in groepen uitvoeren om relevante problemen op te lossen die door de kinderen worden vastgesteld.
 5. Organiseren van klaslokalen om een ​​vriendelijkere leeromgeving te creëren.
 6. Implementeren van speelplaatsen voor de kinderen.
 7. Verbeteren van de vaardigheden van de leerkrachten op het gebied van sociale, financiële educatie en ondernemerschap.
 8. Faciliteren dat de scholen worden geëvalueerd middels het STER-schoolprogramma, plannen van aanpak worden gegenereerd en opgevolgd.
 9. Implementeren van moestuinen en zelfvoorzienende hydrocultuursystemen als innovatieve leerervaringen voor de ondernemersactiviteiten van de kinderen.
 10. Bevorderen van een evenwichtiger dieet in de keuken van de school met behulp van de groenten die in de moestuinen van de school worden geproduceerd
 11. Betrekken va de ouders bij de opvoeding van hun kinderen.

Wij kijken er enorm naar uit om op deze manier de kansen van zovele kinderen te vergroten![vc_media_grid element_width=”6″ grid_id=”vc_gid:1581762568047-19d4232e-1baa-4″ include=”5992,5991,5990,5989″]