Wat gebeurde er bij ons project in Guatemala de afgelopen periode?

Guatemala

In Guatemala wordt geprobeerd de leerlingen van onze projectscholen te voorzien van onderwijs ondanks dat de scholen nog steeds gesloten zijn. Het Ministerie van Onderwijs biedt overigens geen verdere uitleg over de sluiting op haar officiële website, ook is er nog steeds geen melding met betrekking tot een eventuele heropening van de scholen.

GuatemalaOnze lokale coördinator Iker onderhoudt continu contact met de leerkrachten en directeuren van de scholen waar we actief zijn om hun werkzaamheden, de Aflatoun-lessen die wij aanbieden, de persoonlijke status van de leerlingen en dergelijke te bespreken.

De kinderen krijgen van een aantal van onze scholen onderwijs via taken die de leerkrachten naar de moeders sturen. Zodra de taak is voltooid, sturen ze de leraar een e-mail met foto’s van het huiswerk. Ook wordt ons lesprogramma blijvend onder de aandacht gebracht. Helaas is de respons over het algemeen laag. Een van de scholen, Taapit, is er overigens in geslaagd om een plaats op de lokale televisiezender te bemachtigen om lessen uit te zenden. Ons lesmateriaal wordt hiervoor ook gebruikt.

Een deel van de projectkinderen maakt gelukkig wel het huiswerk en is aan de slag gegaan met ons lesmateriaal. Met veel plezier maakten ze thuis spaarpotten en stelden ze in filmpjes hun vriend Aflatoun aan hun docent en klasgenootjes voor.

Door middel van telefoontjes, e-mails en persoonlijke ontmoetingen van Iker wordt getracht de coördinatie van het project zo goed mogelijk uit te voeren. We willen dat scholen in deze moeilijke tijden onze steun voelen en ons project een warm hart toe blijven dragen.

Iker & Michèle[vc_video link=”https://vimeo.com/441297723″][vc_video link=”https://vimeo.com/441297806″]