Verduurzaming én verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in Peru

Verduurzaming onderwijs Peru dmv Aflatoun lesprogramma

PROJECT PERU 2017, eerste halfjaar

Voor ons project in Peru is het dit jaar een spannend jaar, omdat begonnen is met de verduurzaming van ons project. Onze partner FINCA Perú heeft ongelooflijk veel werk verzet om dit proces in gang te zetten en te doen slagen!


Verduurzaming van het project in Peru

In Peru is dit jaar gestart met de nieuwe opzet: het trainen van de lokale leraren, zodat zij zelf de Aflatoun-lessen kunnen geven en deze niet meer door de reizende leraressen in dienst van onze partner FINCA Perú worden gegeven. Dit heeft tot gevolg dat er per jaar meer kinderen worden bereikt en dat de lokale leraren kennismaken met een andere manier van lesgeven, die henzelf en de kinderen meer plezier biedt.

Voorbereidingen “Train de Trainer”

Voor de start van het schooljaar zijn de lokale leraren getraind door een externe Aflatoun master trainer, Gabriela Salinas, om de Aflatoun-lessen te geven. Zij heeft ook de handleidingen voor de leraren en het lesmateriaal aangepast en instrumenten ontwikkeld om de impact van het lesprogramma op de kinderen en leraren te meten.

De lokale en regionale onderwijsautoriteiten en de schooldirecteuren zijn bij de trainingen betrokken en ook de ouders van de kinderen zijn geïnformeerd.

verduurzaming onderwijs Peru
Klas leerlingen volgen vol enthousiasme het Aflatoun lesprogramma

Uitvoering verduurzaming onderwijs

Tijdens het schooljaar worden de lokale leraren ondersteund door een team van vijf mensen: een supervisor (de programmacoördinator), Krupskaya Prado, en vier mentoren, Denisse, Liz, Nelfa en Nora, allen in dienst van FINCA Perú.
Zo zijn er in het eerste halfjaar 172 leraren getraind, worden er Aflatoun-lessen gegeven aan 2639 kinderen op 30 basisscholen in 195 klassen.

Er is uit praktische overwegingen gekozen voor een start in de regio Ayacucho. Verder is gekozen voor kleine scholen, vaak met kleine klassen, in de landelijke gebieden, omdat hier de impact groter is en de kinderen enthousiaster zijn. De mentoren bezoeken elke school om de week een dag lang en wonen de Aflatoun-lessen bij in de verschillende klassen. Aan het eind van de dag geven zij de leraren feedback, worden de volgende lessen besproken en wordt het gespaarde geld verzameld.
De bedoeling was de scholen eens per maand te bezoeken, maar een bezoek om de week is nodig gebleken, omdat het onderwijsniveau van de lokale leraren laag is en sommige leraren (10 %)  zich verzetten tegen de nieuwe opzet.
Elke maand neemt het percentage leraren toe dat de lessen zonder hulp van de mentoren kan geven!

Verbetering kwaliteit van de school en van de leeromgeving

Buiten het Aflatoun-lesprogramma om wordt er ook gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in Peru en van de leeromgeving. Er is een pilot gestart op 10 scholen, waarbij de klaslokalen zijn gereorganiseerd en schoongemaakt. Het is de bedoeling deze activiteit naar alle scholen uit te breiden. Verder heeft supervisor Krupskaya miniworkshops gegeven om de wisselwerking tussen de leraren en de kinderen te verbeteren.

Binnenkort meer beeldmateriaal van ons project in Peru! Meer nieuws over het Aflatoun lesprogramma in Peru lees je hier.