StartUp4kids start in Vlaardingen

Armoedebestrijding Schiedam

StartUp4Kids Foundation start binnenkort een empowermenttraject voor vluchtelingenmoeders, -tieners en -kinderen in Vlaardingen door royale donatie van het Oranje Fonds van EUR 10.000

Wij zijn blij en dankbaar want wij verwachten na de recente start in Schiedam binnenkort, mede dankzij het Oranje Fonds, ook aan de slag te kunnen gaan met het opzetten van ons empowermentplatform StartUP4You in Vlaardingen. Het doel van dit platform is de armoede terug te dringen onder vrouwelijke statushouders en hun kinderen. Wij bieden deze moeders een coachingstraject en een training van tien weken aan waarin ze sociale, persoonlijke en financiële vaardigheden aanleren. Daarnaast krijgen zij inzicht in hetgeen ze het liefst willen doen in Nederland. Na de training start een traject waarbij zij worden begeleid door taal- en droombaanbuddy’s richting een passende baan of vrijwilligerswerk. Dit zorgt ervoor dat ze uiteindelijk zelf uit de armoedesituatie kunnen komen waardoor er een duurzaam resultaat bereikt wordt. Met de training hebben we eerder al ervaring opgedaan in Maassluis en Schiedam en intussen hebben wij al vele vluchtelingenvrouwen uit met name Syrië en Irak extra kansen kunnen geven. Velen van hen hebben een betaalde baan of vrijwilligerswerk gevonden waardoor zij uit hun isolement geraakt zijn en hun gevoel van eigenwaarde is verhoogd. Het mooie van dit project is dat we ook meteen vrouwen uit deze doelgroep opleiden om het project op termijn over te kunnen nemen. Twee Irakese vrouwen zijn intussen al aan de slag als assistent-trainers.

Ook de kinderen van de moeders zullen een empowermenttraining ontvangen waarin zij handvatten krijgen om meer eigenaarschap over hun eigen leven te nemen. Ze leren op een speelse manier onder andere 21e -eeuwse vaardigheden die hen in staat stellen om weerbaarder in het leven te staan. Daarnaast leren ze vaardigheden die ervoor zorgen dat ze meer invloed op hun eigen leef/leerproces krijgen, leren ze verstandig omgaan met geld en organiseren ze gezamenlijk een eindevent waarin ze hun talenten ontdekken, leren samenwerken en ondernemen. Ons doel is hun zelfvertrouwen te verhogen en ze voor te bereiden op de toekomst.

Wij geloven in de aanpak moeders en hun kinderen te empoweren omdat op deze manier de armoedecirkel op meerdere plaatsen doorbroken wordt.Logo OF horizontaal wit kader