Meet the team….Ineke Meijers

Ineke Meijers

Mijn naam is Ineke Meijers, in het dagelijks leven ben ik werkzaam als plv. raadsgriffier bij een gemeente in het Groene Hart. Met ingang van 1 januari 2020 heb ik de secretarisfunctie in het bestuur van Startup4kids overgenomen, nadat ik vanaf augustus 2019 al deel uit mocht maken van het kernteam.

De reden waarom ik mij hier vrijwillig voor beschikbaar heb gesteld, is dat ik graag bijdraag aan de activiteiten van Startup4kids. Mijn man en ik hebben veel gereisd (o.a. naar Nepal, Ecuador, Oeganda, Madagascar, etc.) en we hebben met eigen ogen het belang van onderwijs voor alle kinderen kunnen zien. Ik vind het dan ook fijn dat ik daar nu een heel klein beetje aan mee kan helpen. Zeker nu wij zelf kleinkinderen hebben, besef je des te meer hoe bevoorrecht zij zijn ten opzichte van de kinderen in die landen.

Ik hoop dan ook van harte dat de activiteiten van Startup4kids mogen leiden tot een betere toekomst voor nog meer kinderen, want dat is hard nodig!

Kinderen hebben de toekomst en elk kind verdient die toekomst. Het is van groot belang dat we elk kind die toekomst ook geven!

Wil je ook deel uitmaken van ons team? Kijk bij onze vacatures, misschien zit er iets voor jou bij of heb je zelf een goed idee!