Klas4klas biedt hulp bij invulling vak wereldoriëntatie

Klas4klas wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie en ondernemerschap in projectvorm

Wereldoriëntatie staat inmiddels hoog op de agenda binnen het basisonderwijs. Afgelopen jaren is er veel aandacht uitgegaan naar de vakken taal en rekenen binnen het primaire onderwijs. Ik denk dat het vak wereldoriëntatie hier vaak onder heeft geleden terwijl het zo belangrijk is in onze multiculturele samenleving en vluchtelingenkinderen in onze klassen. De meeste basisscholen geven invulling aan wereldoriëntatie met de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek waarbij kennisoverdracht in deze lessen meestal centraal staat. ‘Kinderen zouden meer aangemoedigd moeten worden om zelf op onderzoek te gaan en om zelf creatieve oplossingen te bedenken voor (maatschappelijke) problemen’, aldus de Onderwijsinspectie begin vorig jaar. Door deze maatschappelijke discussie over het onderwijs van de toekomst zijn basisscholen zoekende naar een goede invulling van het vak wereldoriëntatie. Het lesprogramma Klas4klas helpt op projectmatige wijze leerkrachten bij de invulling hiervan. De reacties zijn enthousiast. Dit komt omdat het programma van Klas4klas de kinderen een andere kijk geeft op de wereld dan het traditionele onderwijs en ze zelf laat doen en kritisch laat nadenken, en dat blijkt dus nodig te zijn.

Een kijk op de wereld door Instagram en YouTube?

Veel kinderen zien tegenwoordig meer op YouTube en Instagram dan we ooit hadden kunnen bedenken en ze zien vaak dit ‘nieuws’ als het ware nieuws. Het bepaalt de mening van het kind en de manier waarop het naar de wereld kijkt. Klas4klas gaat daarom in gesprek met kinderen, laat ze hierover discussiëren en over hun rechten en plichten, wensen en noodzaak en hoe is het nou om aan de andere kant van de wereld geboren te zijn om maar een paar voorbeelden te noemen.

Zelf doen is goed voor ondernemerszin en zelfredzaamheid

Vaak zijn kinderen dus voorzien van veel meer kennis dan we vaak aannemen. Ze zitten soms zelfs vol anders georiënteerde ideeën, waar niet altijd naar geluisterd wordt. Kinderen worden in het algemeen opgevoed in afhankelijkheid, in plaats van in zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het zou goed zijn om meer te focussen op de dingen die kinderen zelf kunnen en leuk vinden. Toen ik in havo4 zat, wist ik niet waar ik goed in was en ik had ook geen enkel idee waarmee ik later in mijn onderhoud zou kunnen voorzien. Dertig jaar later is dat nog niet veel anders helaas.

Talenten ontdekken in de klas

Tijdens Klas4klas zie je van alles gebeuren. Tijdens het project zetten ze een onderneming op en verdelen ze de taken. De één is voorzitter en stuurt de ondernemersclub aan, de penningmeester beheert het geld, een secretaris schrijft en een ander houdt wellicht de deadlines in de gaten en zorgt ervoor dat de rest aan het werk gaat. Bij Klas4klas is de taakverdeling van begin af aan een wezenlijk onderdeel van het project en leren de kinderen hun eigen en elkaars kwaliteiten kennen, respecteren en waarderen. Dit is belangrijk voor hun eigen ontwikkelingen en draagt bij aan een flinke portie zelfkennis en zelfvertrouwen. Daarnaast worden rechtstreekse contacten gelegd met klassen in Ethiopië. Dat geeft ze een heel andere kijk op de dagelijkse “frustraties” in Nederland en de wereld.

Katja Visser

Neem gerust op contact op voor meer informatie of een proefles via 0628721773 of katja@startup4kids.nl.