Jongeren in Nepal volgen Aflateen workshop “Financiële zelfredzaamheid & omgaan met groepsdruk”

Tienermeisje Nepal Aflateen

Op 23 augustus is een workshop gehouden voor jongeren van boven de 12 jaar. Deze kinderen hebben vanaf hun 5e tot hun 9e levensjaar in kindertehuizen doorgebracht en moeten nu leren zelfstandig te leven.

Wat is de inhoud van deze Aflateen-workshop en wat hebben deze tieners geleerd?

Een overlevingsspel – sparen en besteden

Belangrijk is dat deze tieners leren omgaan met geld. Ze zitten immers in een overgangsfase van financiële afhankelijkheid in de kinderjaren naar volwassen zelfstandigheid. Vooral voor kinderen uit kindertehuizen is dat een extra moeilijke fase. Zij vallen nu onder het programma van NSYP, Next Step Youth Program van onze lokale partner the Umbrella Foundation. Elke maand krijgen deze jongeren een bedrag voor hun opleiding en dagelijkse uitgaven.

Bij de workshop werden de jongeren verdeeld in 4 groepen, gezinnen voorstellende. Zij moesten een budget vaststellen voor hun maandelijkse uitgaven en ook nog wat zien over te houden om te sparen. De “beste familie” kreeg een eervolle vermelding.

Survivor activity Aflateen Nepal
Tienermeisjes werken aan een opdracht
Survivor activity Aflateen Nepal
Uitleg van een trainer over “Survivor activity”
delen van ervaringen Aflateen
Leerling deelt haar ervaringen van de workshop

 

 

Omgaan met groepsdruk Onderdeel “Omgaan met groepsdruk”
 

 

 

 

 

 

Beïnvloeding van buitenaf

Deze jongeren moeten leren onderscheid te maken tussen positieve en negatieve beïnvloeding. Belangrijk want zij kunnen meestal niet terugvallen op steun van familie en verwanten. De activiteit ging om de volgende vraag: zullen we spijbelen om een film te gaan zien?  Zo leren deze jongeren om soms ook nee te zeggen. Tevens kregen ze nog van alles te leren over cybercriminaliteit.

Jalamya Tamang en Biraj Rokaya zijn zeer positief over deze workshop!

Aflateen leerling Nepal
Leerling Aflateen Biraj Rokaya