Wil je weten hoe het gaat met de kinderen van StartUp4kids in Corona-tijd?

Corona-update

Misschien vraag je je af wat de situatie intussen is van de kinderen van onze projecten in Peru, Ecuador, Ethiopië, Nepal, Ecuador, Guatemala en van de moeders en kinderen in Botswana. Tijd dus voor een update, hoewel er intussen nog niet heel veel veranderd is aan de situaties in de landen. Dit is geen goed nieuws natuurlijk voor kinderen die recht hebben op (goed) onderwijs!

Warme groeten namens het vrijwilligersteam van StartUp4kids:

Eugenie, Geert, Ineke, Jelle, Jeroen, Jolijn, Katja, Kim, Laura, Liesbeth, Marjolein, Maron, Mascha, Michèle, Nienke, Sigurd, Sofie en Tamaam

In Nederland en andere Europese landen hebben ze het onderwijs goed kunnen voortzetten met behulp van digitale technieken. Maar door de schoolsluiting neemt ook de kansenongelijkheid in Nederland verder toe. Want sommige kinderen beschikken niet over een laptop, een huis met genoeg ruimte om rustig te leren en ouders die hen goed kunnen helpen bij hun schoolwerk.

Voor de kinderen in de landen waarvoor StartUp4kids zich inzet, is dit hetzelfde en vaak erger het geval. Het is daar vaak al niet vanzelfsprekend om naar school te gaan omdat kinderen mee moeten helpen op het land of ouders bijvoorbeeld het schooluniform of de bus naar school niet kunnen betalen.

Onze projectkinderen zijn kinderen die over het algemeen wel de mogelijkheid hebben om naar school te gaan, maar zeer kwetsbaar zijn door bijvoorbeeld de plek waar ze wonen (hoog in de Andes), omdat ze een geestelijke of lichamelijke beperking hebben, of omdat ze gediscrimineerd worden omdat ze behoren tot een minderheidsgroepering (afstammelingen van de Maya’s in Guatemala, de San in Botswana of van de inheemse bevolking in Ecuador), etc.

Maar hoe gaat het dan nu met deze kinderen in coronatijd? Deze kinderen hebben niet, zoals in Nederland, toegang tot het internet, dus zij missen nu al weken de lessen en hun vriendjes. En zouden ze digitaal les kunnen krijgen, dan missen de meeste ouders zelf heel vaak scholing, waardoor zij hun eigen kinderen niet kunnen onderwijzen. Een verschrikkelijke situatie dus!Samenwerking met onze partners
Wij staan altijd in direct contact met onze partners en houden de vinger aan de pols over hoe het gaat met onze projecten.  Nu ook nog eens extra hoe het gaat met hun werknemers, de lokale leerkrachten en uiteraard de kinderen en de moeders. Vooralsnog hebben wij nog niet gehoord dat er corona-gevallen zijn onder de kinderen, moeders, lokale projectleiders en leerkrachten. Afhankelijk van hoe lang de situatie gaat voortduren in de verschillende landen, zullen we samen zoeken naar de beste oplossing voor de continuïteit van onze projecten.
Hoe gaat het dan nu daadwerkelijk met de projecten?
Laten we nog eerst even dichtbij huis blijven. Binnen ons eigen team in Nederland hebben twee teamleden, Liesbeth en Kim, hoogstwaarschijnlijk corona gehad. Gelukkig zijn zij inmiddels hersteld en zijn zij weer actief aan de slag voor StartUp4kids. Online hebben we twee goede en fijne teammeetings kunnen organiseren waardoor we verbonden zijn en met elkaar onze schouders eronder kunnen blijven zetten.

Nederland:
Gelukkig hadden wij net in samenwerking met de Gemeente Schiedam een groot project voor moeders en kinderen in armoedesituaties afgesloten en hebben we dat dus niet hoeven stoppen. Wie wel moesten stoppen waren de leerlingen van het Groen van Prinstererlyceum uit Vlaardingen. Zij hebben het hele schooljaar onze Klas4klas-lessen gevolgd en gespaard en ondernomen om inkomsten te genereren voor hun reis naar Ethiopië in april om daar hun partnerklas van StartUp4kids te ontmoeten. De reis is uiteraard uitgesteld. Zo ook een project in samenwerking met de Gemeente Maassluis in het kader van huiswerkbegeleiding van kwetsbare kinderen.

Peru:
De overheid heeft hier direct een lock-down ingesteld en deze is intussen ook alweer verlengd. In het begin leken de maatregelen goed te helpen. Echter, recent zijn de besmettingen toegenomen. De overheid heeft nu aangekondigd dat de scholen het hele jaar niet meer opengaan en dat er alleen ‘les zonder aanwezigheid’ wordt gegeven. De regering spreekt van het uitdelen van tablets. Maar hoe dat gaat zijn in de gebieden hoog in de Andes waar wij actief zijn, is niet bekend. Gelukkig is het aantal besmettingen in dit gebied wel gering, dus het zou kunnen dat de scholen hier dit jaar nog wel opengaan. We houden het nieuws goed in de gaten en zullen dan moeten beslissen of en hoe het project doorgang kan hebben. Onze partner Wilde Ganzen is hiervan op de hoogte en met elkaar zullen we daarover binnenkort een beslissing nemen.

Ecuador:
In Ecuador is het aantal besmettingen en doden hoog. Wellicht heb je daar de verschrikkelijke beelden in het nieuws over gezien. Hier werken wij samen met Inti Sisa. Deze organisatie zet zich in voor het onderwijs in haar regio in de Andes en bekostigt deze projecten, waaronder ook grotendeels ons project, uit inkomsten vanuit haar eigen guesthouse. Onze projectleider Eva aldaar meldt het volgende: “Wat betreft de toekomst van Inti Sisa weten we voorlopig nog niets zeker. We zetten online de lessen verder voor zover dat lukt. Niet alle kinderen hebben toegang tot internet/whatsapp dus het is niet gemakkelijk. En ook wat het hotel betreft; zolang er geen toeristen zijn, hebben we geen inkomsten.
Ik ben nu zelf de mensen in onze gemeenschap aan het helpen. Ze hebben al zeven weken geen markt en intussen is hun eten opgeraakt. Ik ga ze nu steunen door het uitdelen van basisvoedselpakketten.”
Eva hoopt dat ze in september wellicht weer aan de slag kan met de kleuterklassen en dus ook met ons project. Wij hopen en duimen mee! Wil je Eva helpen met de voedselpakketten? Via de link lees je hoe je je bijdrage kunt overmaken.

Guatemala:
Onze lokale projectleider Iker verwacht dat deze maand de scholen nog gesloten zullen blijven. Het gaat met hem naar omstandigheden goed, al mist hij het wel heel erg om naar de scholen te gaan. Hij werkt dagelijks thuis aan het project, is bezig met het verkennen van lokale fondsenwervingsmogelijkheden, mogelijkheden tot het aanleggen van moestuinen bij de scholen waar we actief zijn en heeft contact met de leraressen. We hebben ervoor gekozen de bonus in ieder geval voor april uit te keren aan onze leraressen; met deze EUR 10 per maand zijn ze heel erg blij! Laten we hopen dat de scholen weer snel opengaan zodat we het project kunnen voortzetten en dat de economie weer op gang komt zodat mensen weer geld kunnen verdienen.

Nepal:
Hier is de talent school van onze partner VSN nog steeds gesloten en voor zover bekend, gaat het nog steeds goed met iedereen. Het project dat wij uitvoeren in samenwerking met Umbrella moet nog worden opgestart. Wij ontvingen dit bericht: “All the Umbrella kids, youth and staff are safe inside their homes with their friends and families… Even though these are difficult times for everyone, there is less pollution in the air and we can see the mountains here in Kathmandu!”.

Ethiopië:
Het aantal besmettingen lijkt mee te vallen. Op dit moment zijn er volgens onze coördinator Tadesse 140 gevallen, 75 personen zijn intussen genezen en drie personen zijn overleden. Alles is nog steeds gesloten, waaronder ook de scholen en er wordt vanuit huis gewerkt. We zullen moeten afwachten wat de overheid besluit zodat wij samen met onze partner ons plan kunnen trekken.

Botswana:
In Botswana zijn er maar heel weinig gevallen bekend. Volgens onze Katja, die daar woont, is de lock-down veel strenger dan in Nederland. Zo mag er niet gereisd worden en voor het halen van boodschappen heb je een vergunning nodig. Dit is in ieder geval nog van toepassing tot 20 mei.

In het deel van Botswana waar wij actief zijn, zijn geen coronagevallen bekend. Katja heeft de stille hoop dat in ieder geval in dit deel van het land de scholen weer open zullen gaan. Gelukkig zijn de laatste berichten zijn positief.Zoals je kunt lezen verschilt de situatie per land en zullen dus ook de consequenties verschillend zijn. We zullen moeten afwachten en de situatie blijven monitoren, zodat we de juiste beslissingen kunnen nemen.

Een en ander zal ook afhankelijk zijn van de donaties die wij krijgen in deze tijd. Deze zijn helaas, maar ook logischerwijs, drastisch afgenomen. Veel fondsen richten zich bijvoorbeeld op Corona-noodhulp, waardoor potjes voor projecten misschien wel leegraken…. We zullen het zien. Vooralsnog blijft alles koffiedikkijken.

Maar laten we positief blijven en ervan uitgaan dat zodra de scholen weer beginnen ook onze projecten weer voortgezet kunnen worden. Wij kunnen, net als de kinderen, in ieder geval niet wachten tot de scholen weer opengaan. Dan kunnen wij ons weer inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs dat ze krijgen, het betrekken van de ouders bij het onderwijs en om onze kinderen belangrijke levensvaardigheden bij te brengen. Ze kunnen dan ook weer aan de slag met hun ondernemersprojecten en een minionderneming opzetten ten gunste van hun gemeenschap of het milieu. Maatschappelijk verantwoord ondernemen dus op jonge leeftijd… Deze kinderen zijn de toekomst en hebben alles in zich om er een succes van te maken en bij te dragen aan een betere wereld.

Heb je vragen? Stuur dan gerust een e-mail aan katja@startup4kids.nl.

Voor nu: Blijf gezond! Dat heeft de prioriteit!