2021, een moeilijk jaar voor ons project in Peru

PHOTO 2022 01 17 17 12 27

2021 was een erg moeilijk jaar voor Peru. Peru is een van de landen die het hardst getroffen is door het coronavirus ondanks zeer strenge lockdowns en maatregelen. Als je kijkt naar het aantal sterfgevallen gerelateerd aan het aantal inwoners dan is dit aantal zelfs hoger dan in Brazilië. Een verschrikkelijke situatie dus. Sterfgevallen in families, toename van huiselijk geweld, stress in gezinnen door armoede en verdriet leidt tot grote mentale problemen bij de kinderen, hun gezinnen maar ook bij de leerkrachten.

Het eerste half jaar zijn de scholen gesloten gebleven en was er onderwijs op afstand, via internet en nationale televisie. Voor de meeste kinderen in ons project was dit helaas niet mogelijk, omdat zij geen toegang hebben tot het internet, maar ook niet tot lessen op radio- en televisie hoog in de Andes. Het tweede half jaar zijn de scholen langzamerhand weer open gegaan, waar kinderen enkele dagen per week naar school konden. De impact van de afgelopen 2 jaar is enorm en tot ons verdriet hebben de kinderen een grote leerachterstand opgelopen. Maar wij hebben niet stilgezeten en hebben er alles aangedaan om de kinderen toch nog te bereiken.

Strategie & aanpassingen projectplan

Wij hebben besloten alles op alles te zetten om de kinderen te kunnen bereiken met ons lesprogramma van Aflatoun, het versterken van de mentale gezondheid van de kinderen en leerkrachten en het leren van de kinderen over het belang van de zorg voor de natuur. Daarvoor hebben we het afgelopen jaar meerdere malen het projectplan moeten herzien en hebben we ons sterk gemaakt met andere organisaties om de kinderen in deze afgelegen dorpen te bereiken. We hebben het volgende bereikt:

CARE Peru Werkboek: We zijn een samenwerking aangegaan met CARE Peru. Deze organisatie heeft thuis- en online materialen (app) ontwikkeld op basis van het Aflatoun-programma en lessen als rekenen en taal. We hebben voor de kinderen alle lesmaterialen laten afdrukken in een mooi werkboek. Door middel van Community Agents (zie volgende punt) hebben we een gedeelte van het lesmateriaal kunnen oppakken. Op deze manier konden de kinderen samen in hun werkboek werken, maar ook thuis met broertjes en zusjes. Dit was enorm belangrijk om de kinderen de gereedschappen te geven om om te gaan met deze situatie. (zie foto’s)

Stapsgewijze implementatie: We hebben gewerkt met een stapsgewijze implementatie. Dit betekende dat we met 16 scholen zijn begonnen, die het makkelijkste bereikbaar waren, daar onze strategie hebben getest en hebben opgeschaald naar andere scholen. Hiermee hebben we 16 scholen bereikt, met meer dan 1400 kinderen.

Happy Green World: We benadrukken in onze projecten altijd het belang van de zorg voor de aarde via moestuintjes en recyclen. Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met Happy Green World. Zij ontwikkelen educatieve programma’s betreft afval, water en energie met als doel kinderen duurzaam gedrag aan het te leren. Dit doen ze door middel van hele leuke spellen, helemaal aangepast op de uitdagingen van het Peru. Wij hebben samen met de organisatie dit ontwikkeld voor Peru en elk kind krijgt een werkboek met spellen, zodat ze ook hiermee zelf aan het werk kunnen gaan, thuis, op school met vrienden en met de community leaders. Het doel is dat de docenten hier uiteindelijk ook mee aan de slag gaan, want er is ook een handleiding voor de leraren met allerlei activiteiten.

Bomen Planten: Volgend op bovenstaande, hebben we ook ‘de dag van de boom’ gevierd, door bomen te planten rondom de scholen. Via een locale donatie hebben we bomen kunnen uitdelen op scholen, waar ze samen met een professional de bomen zelf hebben geplant.

Mentale weerbaarheid: Naast CARE Peru gaan wij samenwerken met Mama Alice in Ayacucho, zodat we leraren kunnen trainen/ondersteunen met psychische hulp. We hebben contact gezocht met Super Hero Academy in Nederland, Sjouke is gespecialiseerd in trauma’s bij kinderen in ontwikkelingslanden. Met het team van psychologen van Mama Alice en de veldmedewerkers van Finca denken we dat we iets heel moois kunnen opzetten. Het idee is dat leraren worden getraind in het omgaan met trauma’s bij kinderen (e.g. huiselijk geweld, verliezen van familie door corona, niet naar school gaan etc), zodat zij uiteindelijk de kinderen beter kunnen ondersteunen. Dit onderdeel is nog in uitvoering.

Doorleren tijdens de vakantie: Maar wij hebben niet stilgezeten en hebben er alles aangedaan om de kinderen toch nog te bereiken en we gaan zelfs zover dat we tijdens de zomervakantie van de kinderen doorgaan met ons project! Onze partner FINCA Perú heeft, in samenspraak met ons, besloten de kinderen les te geven tijdens de zomervakantie om te zorgen dat de lees- en schrijf achterstand niet nog groter wordt, Op die manier kunnen we zorgen dat de kinderen iets van de achterstand kunnen inhalen, zodat ze in maart, als de scholen weer open zijn, verder kunnen leren met hun docenten.

 

[vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1642780272557-cfa5c7c9-9d1c-6″ include=”6799,6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6811″]