Wereldmeisjesdag 11 oktober, een dag om stil te staan bij de kracht van meisjes!   Ook meisjes verdienen gelijke rechten en kansen, zo ook recht op financieel en sociaal onderwijs!