Ons project in Guatemala is van start

Aflatoun Leraressen in Guatemala

Op 7 en 8 januari 2016 zijn de leraressen van ons nieuwe project in Quetzaltenango, Guatemala, getraind. Voor deze training is een intensieve samenwerking aangegaan met organisatie Niños de Guatemala (NDG), gevestigd in Antigua Guatemala, dat zelf al een paar jaar werkt met het onderwijsprogramma Aflatoun. Gedurende twee dagen hebben trainers Maribel Duarte en Carmen Grave 10 leraressen en 2 directrices van de scholen FUNDAL en Escuela de Educación Especial Xelajú getraind in Quetzaltenango.

De training vormde een grote uitdaging voor de trainers. NDG werkt namelijk met kinderen die deel kunnen nemen aan het reguliere basisonderwijs. De scholen waar Proniños in Guatemala mee werkt zijn echter onderdeel van het speciaal onderwijs; deze kinderen zijn meervoudig lichamelijk en/of geestelijk beperkt. De lesmethode van NDG moest in een compleet andere werkvorm gegoten worden tijdens de training, wat goed is gelukt met hulp van de kennis en ervaring van onze leraressen.

Dag 1 begon met een korte introductie over NDG en Aflatoun. Er werd diep ingegaan op de lesmethode van Aflatoun (6-14 jaar) en de verschillende modules. De leraressen werden in groepen aan het werk gezet om te werken aan de opdrachten die zij uit kunnen gaan oefenen met de kinderen. Tussen de presentaties en opdrachten door werden de leraressen steeds opgepept door een actieve groepsdynamiek, zoals het zingen van een liedje, het balanceren op één been en dansen. Op dag 2 vertelden de trainers uitgebreid over hun eigen ervaringen met Aflatoun en de werkwijze van NDG. Er was ruimte voor vragen en het uitwisselen van gedachten. Ook hadden de trainers verschillende materialen meegenomen zodat onze leraressen een beeld konden krijgen van de opdrachten, boeken en aanvullende methodes. Tevens kregen de leraressen informatie over Aflatot (3-6 jaar) en Aflateen (14-18 jaar), wat andere programma’s zijn waar onze leraressen mee kunnen gaan werken. Kinderen met een geestelijke beperking zijn geestelijk namelijk vaak jonger dan hun echte leeftijd. Daardoor kan het zijn dat de lesmethode van Aflatot beter aansluit bij een kind van 10 dan Aflatoun. Omdat onze leraressen aan de slag gaan met een grote groep jongvolwassenen met het Syndroom van Down, is er ook aandacht besteed aan Aflateen. Dit omdat jongeren toch andere behoeftes en leefwerelden hebben dan kinderen.

Proniños kijkt met veel plezier terug op de training in Guatemala. Het is mooi om te zien hoe drie individuele organisaties ervaringen hebben uitgewisseld om samen hetzelfde doel te bereiken; het aanvullend scholen van kinderen in Guatemala om zo een betere toekomst mogelijk te maken. NDG zal onze leraressen durende dit jaar blijven coachen en inmiddels zijn de eerste afspraken gemaakt om een kijkje te gaan nemen bij NDG in Antigua om te zien hoe zij het programma tot uitvoer brengen. Wij willen NDG hartelijk bedanken hiervoor. Door het trainen van onze leraressen is het mogelijk geworden om de kennis door te geven aan andere vestigingen van FUNDAL en Escuela de Educación Especial Xelajú elders in Guatemala, zodat meer kinderen bereikt kunnen worden. Dit staat op de planning voor 2017.

Inmiddels zijn de kinderen van beide scholen teruggekeerd van hun lange zomervakantie (oktober – januari) en gaan zij aan de slag met Aflatot, Aflatoun en Aflateen, dankzij uw hulp! Wij houden u op de hoogte van hun ervaringen en successen en willen u hartelijk bedanken voor het steunen van dit project.

Michèle Josemans

Projectcoördinator Guatemala