Bericht van onze partner in Ethiopië, Dires for Development

Aflatoun Ethiopië

Dires for Development is een Ethiopische stichting die sociale programma’s uitvoert voor mensen met een beperking in Ethiopië. Ze richten zich op sport, onderwijs, en ondernemerschap. In verschillende vormen zijn ze al 16 jaar actief en ze dragen in belangrijke mate bij aan empowerment van mensen met een beperking. Met hun activiteiten bereiken zij vele duizenden mensen in en om Addis Ababa, vooral kinderen.

Sinds 2012 werken wij samen met Dires for Development, eerst via Respo International en sinds dit jaar rechtstreeks. Dires heeft echter te maken met afnemende inkomsten vanuit subsidies en donaties. Om dit op te vangen zijn zij gestart met het opzetten van een aantal commerciële activiteiten en het actief werven van nieuwe donateurs en partners. Ze zijn hier al enige tijd mee bezig en de perspectieven op de middellange termijn zijn erg goed. Alleen Dires kan op korte termijn niet meer aan hun financiële verplichtingen voldoen om hun organisatie draaiende te houden. Er is meer tijd nodig om het transitieproces te voltooien. Tijd die zij niet hebben!

Om deze reden zijn oud-studenten van Respo, die in Ethiopië geweest zijn, een crowdfunding campagne gestart voor Dires om enerzijds aan de korte termijn verplichtingen te kunnen voldoen, om tijd te winnen die nodig is om de businessunits op gang te brengen en om de zaken organisatorisch echt goed op de rails te zetten. Daar hoort een reorganisatie en het aantrekken van deskundig personeel bij. Het gaat dus niet alleen maar om het oplossen van financiële nood, maar ook om het structureel sterker maken van een organisatie die verzwakt is.

Wij gaan er vanuit dat deze actie succesvol is. Echter zullen wij nooit onze kinderen en onze leraren en leraressen, die via Dires ons programma uitvoeren, in de steek laten. Wij zijn al bezig met een plan B dat onder meer inhoudt dat de projecten worden overgedragen aan een andere stichting in Ethiopië.

De situatie van Dires is dus geen bedreiging van het voortbestaan van onze scholingsprojecten.

We gaan dus vol inzet en enthousiasme door met al onze projecten die het lesprogramma in Ethiopië financieel ondersteunen zoals Klas4klas, acties bij scholen, de hardloopreis, etc. met het geloof en het volste vertrouwen dat dit goed komt via Dires of een andere partij.

Informatie over de genoemde crowdfundingactie is online geplaatst op de website van Just Giving. Het projectplan om Dires weer gezond te maken, is ook te downloaden.

Heb je nog vragen? Neem contact op met Katja Visser via 0628721773.