Effect Aflatoun onderwijs in Guatemala en bijzondere interviews met de kinderen

quote Raúl Guatemala Aflatoun

Projectbezoek Guatemala

Eind april 2017 heeft Michèle Josemans (projectcoördinator Guatemala) onze scholen in Guatemala bezocht. Doel van haar bezoek was om een tussentijdse evaluatie te doen van huidig projectjaar (Aflatoun Onderwijs in Guatemala) met nieuwe scholen, leraren en kinderen. Hierbij een verslag van haar bevindingen en de ontwikkelingen van ons project in Guatemala.[vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1501099788688-6a75ae13-2392-7″ include=”3830,3832,3831″]Tijdens het projectbezoek is gebleken dat het interviewen van de kinderen erg lastig is gezien hun mentale beperkingen. Zij drukken zichzelf erg kort en met basistaal uit en kunnen weinig tot niet reflecteren. Dit is terug te zien in hun quotes.

De lokale projectcoördinatoren Guatemala

Tijdens deze vergadering hebben Yessica, Iker en Michèle voor het eerst met z’n drieën samen vergaderd over het project. Iker is begin 2017 begonnen als lokale projectcoördinator in Guatemala. Tijdens de vergadering hebben zij besproken wat de huidige stand van zaken is van het Aflatoun-project op onze 3 partnerscholen, over de coördinatie en uitvoer van het project in het algemeen en over de plannen en wensen voor 2018.

projectcoordinatoren Guatemala StartUp4kids
Yessica & Iker

 

Deelnemende scholen in Guatemala

Project Centro Lucecitas neemt geen deel meer aan het Aflatoun-project in Guatemala. Dit centrum nam sinds begin 2017 deel aan het project, maar gezien het contact met het centrum vanaf de start van het project stroef liep, afspraken niet werden nagekomen en het centrum niet meer reageerde op herhaaldelijk verzoek van de lokale projectcoördinatoren, is besloten de samenwerking stop te zetten.

Yessica en Iker zijn erg te spreken over de andere 2 scholen waar ons project actief is; Escuela Xelajú en Escuela de Sordos (dovenschool). Beide scholen zijn erg gemotiveerd en de leraressen geven ieder hun eigen draai aan het programma aangepast op hun specifieke groep kinderen.

Meer kinderen bereiken in 2018

Vanaf mei 2017 zijn Yessica en Iker actief op zoek naar nieuwe mogelijke partnerscholen voor uitbreiding in 2018. Er wordt gekeken worden naar doelgroepen zonder geestelijke beperking, maar ook kinderen die vanwege hun huidige staat van leven ook hulp nodig hebben. Dit zijn straatkinderen, kinderen in de rurale gebieden van Guatemala en slachtoffers van huiselijk geweld. Kinderen die veel baat kunnen hebben bij het sociale en financiele onderwijsprogramma. De impact van het Aflatoun onderwijs kan groter zijn in hun levens.

Het objectief is om door te gaan met de huidige scholen en ook uit te breiden met nieuwe partnerscholen, omdat de impact groot genoeg is en de kinderen, leraren, ouders en schooldirectie zelf erg graag door willen gaan met het programma. Voor straatkinderen zijn er centra waar ze samenkomen. Aan deze centra zal in de nabije toekomst een bezoek gebracht worden. Hierover meer in een van de volgende updates.

Lokale fondsenwerving Guatemala

De mogelijkheden van lokale fondsenwerving zijn besproken. Helaas blijkt dit erg lastig omdat wij als stichting het project dan zouden moeten registreren bij de lokale belastingdienst ‘La SAT’. Dit is een kostbaar proces, vooral qua tijd. Ook als de scholen dit zelf zouden doen. Daarbij is er lokaal meer mankracht nodig voor de extra administratie en fondsenwerver, waarbij de kans van slagen niet gegarandeerd is en de lokale bijdragen klein zijn. Yessica en Iker schatten de mogelijkheid tot financiële zelfredzaamheid van het project bij de scholen in als nihil, vanwege de slechte economische situatie van onze partners, het land en de beperkte overheidssteun. Ter illustratie: de docenten van de dovenschool zijn allemaal vrijwilligers omdat hier simpel weg geen budget voor is of prioriteit aan wordt gegeven vanuit de overheid.

Mocht de situatie veranderen dan springen wij hier uiteraard op in.

Bezoek aan partnerschool Escuela Xelajú

bijzonder onderwijs kinderen GuatemalaMichele bracht tijdens haar reis een projectbezoek aan de scholen, zo ook “Escuela de Educación Especial Xelajú”. Deze school is al sinds de start van ons project betrokken en heeft de nieuwe leraren en scholen begin 2017 getraind door middel van het “Train-de-trainer” concept. Yessica vergezelde Michèle en samen hebben zij alle klassen bezocht en geëvalueerd tijdens de Aflatoun-les. Als eerste kwamen zij samen met alle leraressen die Aflatoun lessen geven. Michèle gaf een korte presentatie over StartUp4kids, de activiteiten achter de projecten en onze activiteiten in Nederland. De leraressen stelden vragen over ons team in Nederland, hoe wij fondsen verkrijgen en vertellen ieder hun eigen ervaringen met het Aflatounprogramma en met welke moeilijkheden en dagelijkse realiteiten zij kampen in de klas in het algemeen, wat ook effect heeft op de Aflatoun-lessen.

Kijkje tijdens de lessen van Aflatoun

Michèle heeft verschillende klassen bezocht die de lessen van Aflatoun uitvoerden. Lerares Hannah gaf bijvoorbeeld een Aflatoun-les geeft over het milieu en hoe de kinderen het milieu kunnen sparen. Zij koppelde dit aan de dag van de aarde/het land (22 maart). Ook had zij een gastcollege geregeld voor de kinderen van het lokale waterbedrijf over “Het water in de gemeenschap”.

Hannah vertelde dat dit het laatste jaar is voor de kinderen op school en dat zij zich dit jaar vooral richt op praktische activiteiten die de kinderen mee kunnen nemen als ervaring voor wanneer zij van school gaan. Vorig jaar heeft zij hen de basis meegegeven aan de hand van de theorie van Aflatoun.

Op onderstaande foto’s recyclen de kinderen chipszakjes.[vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1501099788693-0e025d5d-4e78-2″ include=”3815,3816,3817″]

Interview met de leerlingen – Aflatoun Onderwijs in Guatemala

Michèle sprak ook zelf met de leerlingen die de Aflatoun-lessen volgen. Hoe waardevol is het om van de kinderen zelf te horen wat de lessen met hun als persoon doen en wat ze leren. Zij interviewde hen persoonlijk. Lees hier de ervaringen van enkele leerlingen uit Guatemala; Escuela de Educación Especial Xelajú.

Aflatoun leerling 10 jr Guatemala StartUp4kids

 

 

“Elke dinsdag heb ik Aflatoun-les. Voor mij betekent Aflatoun: vriendschap. Aflatoun leert je alles. Ik vind Aflatoun leuk omdat we dan mogen kleuren en zingen. We hebben geleerd over de zon en de aarde, geld sparen en dat de kranen dichtgedraaid moeten worden. Van mijn spaargeld wil ik een eigen kledingkast kopen en een bed. Als ik thuis ben help ik mijn ouders met hun tweedehands kledingwinkel aan huis”. Arecely 10 jr

 

 

 

 

onderwijs kinderen met een beperking in Guatemala

 

 

“Aflatoun is de vriend van iedereen; van alle jongens en meisjes. Bij Aflatoun mogen wij verven, kleuren, zingen, knippen, spelen en geld in onze spaarpot doen. Met mijn gespaarde geld ga ik een ijsje kopen. Mijn ouders zijn blij met Aflatoun”. Raúl (10 jaar)

 

 

 

 

 

Op school hebben deze kinderen sociaal contact. Thuis worden ze over het algemeen slecht behandeld en afgesloten van de buitenwereld uit schaamte of tijdgebrek omdat de ouders werken.

Bezoek aan de dovenschool (ADSQ).

Deze meiden vertelden dat ze elke donderdag 1 Quetzal (€ 0,12) in hun spaarpot doen. Ze zijn hier erg trots op! Soms hebben ze geen geld omdat hun ouders of grootouders hen niks kunnen geven.

Aflatoun onderwijs in Guatemala

 

Interview Maria Elena (18)

“Aflatoun leidt mij in mijn leven en leert mij allerlei dingen. Met mijn gespaarde geld wil ik erop uit gaan en onbekende plekken leren kennen. Ik spaar in mijn eentje en wordt hier niet bij geholpen door mijn ouders”.

Interview Lucrecia (28)

“Ik vind het Aflatoun-lied leuk, dat je leert over waarden, normen en regels. Ik vind het leuk om naar school te gaan. Ik heb helaas nog maar weinig kunnen sparen”.

 

 

 

Sparen lastig is voor de kinderen. Ouders zijn zich bewust van het programma maar hun economische situatie laat het niet toe of prioriteiten liggen elders. Toch zien we dat het Aflatoun programma de kinderen nieuwe mogelijkheid laat ervaren m.b.t. sparen.

Afsluiting projectreis Guatemala 

“De projectreis heeft inzicht gegeven in de (socio-economische) werkelijkheden waar ons project in Guatemala mee kampt en hoe de leraressen hier op een creatieve manier met Aflatoun hun weg in proberen te vinden, zodat de kinderen hier positiviteit uit halen en veel van leren. Voor mij persoonlijk heeft het mij beter laten begrijpen dat ons onderwijsprogramma zorgvuldig maatwerk is en altijd aangepast moet worden aan de lokale context en situatie van het land, de school en de kinderen.

Ik heb nog veel meer mooie beelden van de kinderen tijdens de Aflatoun-lessen kunnen nemen en zal spoedig meer ervaringen met jullie delen.

Michèle”[vc_separator]