Projecten algemeen: StartUP4You buitenland

Waarom het StartUP4You-programma in het buitenland?

StartUp4Kids wil de armoede terugdringen in de wereld. Wij geloven in een aanpak waarbij zowel het kind als de moeder een empowermenttraject volgt waarin ze leren in zichzelf geloven, omgaan met geld en een eigen onderneming opzetten! Hierdoor wordt hun zelfredzaamheid vergroot en kunnen ze een leven leiden zonder armoede.

Hoe bereiken we dat?

Wij willen steeds meer ouders betrekken bij de programma’s voor de kinderen in onze projecten door ze te betrekken bij de activiteiten op de scholen en inspraak te laten hebben in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in de school van hun kind(eren).

Daarnaast betrekken we steeds meer moeders door ze het door StartUp4Kids ontwikkelde StartUP4You-programma aan te bieden.

Dit programma bevat dezelfde thema’s die hun kinderen doorlopen zoals het ontdekken van wie ze zijn, leren over hun rechten en plichten, sparen omgaan met geld en aansluitend zetten ze hun eigen onderneming op waardoor ze direct de mogelijkheid krijgen inkomsten te genereren.

Waar doen we dit of gaan we dit starten?

Nepal
Onze lokale partner: Volunteer Society Nepal (VSN)
Locatie: Kathmandu

Onze partner VSN heeft een vrouwencentrum opgezet waar ongeveer 40 vrouwen zes dagen per week tussen 10:00 en 15:00 naar school gaan. Zij hebben nooit onderwijs gevolgd. Ze krijgen les van Nepalese docenten in lezen, schrijven, rekenen en Engelse taal. Vrijwilligers bieden daarnaast additionele programma’s zoals extra Engelse lessen of ICT-lessen.  De vrouwen zijn niet zozeer arm in dat ze geen eten hebben, maar hebben een beperkte sociale rol en vrijheid.

Ze zijn op jonge leeftijd getrouwd en door hun man meegenomen van het platteland naar de stad Kathmandu. Ze leven dan in één keer in een grote stad, terwijl ze amper kunnen lezen, rekenen of schrijven. Zonder andere familie waar ze op terug kunnen vallen. Kortom, deze situatie zorgt voor eenzaamheid en afhankelijkheid onder deze vrouwen. Het vrouwencentrum is een school, maar ook een ontmoetingsplek voor deze vrouwen waar ze van elkaar en van de docenten heel veel nieuwe dingen leren. Niet alleen lezen en schrijven, maar ze leren ook van elkaar hoe te ‘overleven’ in de stad. Ze krijgen op deze manier een eigen netwerk door actie deel te nemen in het vrouwencentrum.

Deze situatie zorgt veelal voor eenzaamheid en afhankelijkheid onder deze vrouwen. Het vrouwencentrum is niet alleen een school, maar tevens ook een ontmoetingsplek voor deze vrouwen. Hier kunnen zij ten eerste van elkaar leren, maar ook van de docenten. Niet alleen lezen en schrijven, maar hoe te ‘overleven’ in de stad. Ze krijgen op deze manier een kans om een eigen netwerk op te bouwen.

De empowermenttraining StartUP4You is een natuurlijke aanvulling op bovenstaande activiteiten en zal dus deze vrouwen veel goed doen! Ze zullen zo meer over zichzelf en anderen leren en veel positiviteit uit een dergelijke training halen.

Ecuador
Onze lokale partner: Inti Sisa
Locatie: Guamote

Ons project bevindt zich in Guamote, een klein indiaans dorp in het hart van de Ecuadoriaanse Andes. 95% van de bevolking in het canton Guamote is Indígena (inheems). In Ecuador is officieel nog slechts 7% van de bevolking Indígena. Dit maakt van Guamote een van meest autentieke, maar spijtig genoeg ook een van de armste en minst ontwikkelde regio’s. Vooral op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg is er een grote ontwikkelingskloof met de rest van het land.

In het dorp wonen ongeveer 5000 mensen, maar in de bergen rond Guamote leven 50.000 Indigena’s in 172 Indiaanse gemeenschappen. De meeste  mensen proberen te leven van landbouw. Het merendeel van de landbouwactiviteiten (grotendeels zwaar handenarbeid) wordt door vrouwen gedaan.

Familie’s tellen gemiddeld 5 tot 7 kinderen. In theorie is onderwijs gratis, maar in de praktijk zijn er toch veel kosten verbonden om kinderen naar school te laten gaan. Maar door het gebrek aan scholing van de ouders, kunnen de kinderen weinig tot geen ondersteuning krijgen bij hun studie.  Hierbij komt ook nog het grote verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen hebben over het algemeen een hoger opleidingsniveau dan vrouwen. Persoonlijk ken ik heel wat vrouwen die amper kunnen lezen of schrijven, terwijl hun mannen wel gestudeerd hebben.

Daarnaast hebben vrouwen meestal weinig tot geen zicht op en inspraak in de financiële situatie van hun gezin. Wat heel typerend is, is dat vrouwen instaan voor de zorg van het vee, maar de dierenmarkt gedomineerd wordt door mannelijke verkopers. De rol van de vrouw is ‘zorgen’: zorgen voor de kinderen, zorgen voor hun man, zorgen voor hun huishouden en zorgen voor alle landbouwactiviteiten.

Vanwege gebrek aan goede seksuele voorlichting en toegang tot voorbehoedsmiddelen, maar vooral ook door de onderdanige positie van de vrouw, worden meisjes vaak al moeder voor hun 18e verjaardag. Hierdoor maken veel meisjes hun opleiding niet af.  De machismo cultuur zorgt ook voor problemen van geweld. Zowat elke vrouw die ik ken heeft te maken gehad met geweld door hun  echtgenoot, partner of een familielid. Kort samengevat is er een groot verschil in de kansen die vrouwen/meisjes tegenover mannen/jongens krijgen.

Vrouwen leven veelal in een onderdrukte positie met weinig beslissingsrecht over hun eigen leven. Dat betekent, vraag een Indigena vrouw in Guamote wat haar gelukkig maakt. Het antwoord zal vaak zijn: ‘mij maakt gelukkig wat mijn kinderen gelukkig maakt’. Of ‘mij maakt gelukkig wat mijn man gelukkig maakt’. Vrouwen hebben amper een eigen identiteit. Ondanks dat het merendeel van de vrouwen een beter leven wil voor hun dochters, is het moeilijk om deze deze cirkel van onderdrukking en uitbuiting te doorbreken. Dit vraagt generaties en de eerste stappen zijn pas net gezet.

Als onderdeel van het programma in Ecuador heeft Inti Sisa al 20  jaar een naai-atelier voor Indigena vrouwen. Drie jaar geleden is er een lokaal naai-atelier in Jatunpamba opgericht, waar begin 2020 professionele naaimachines zijn geschonken. De vrouwen zijn er tijdens de pandemie ook mondmaskers gaan maken. De vrouwenorganisatie van Jatunpamba is een mooi voorbeeld van hoe vrouwen zich kunnen emanciperen als ze maar een kans krijgen. Zij hebben een eigen naai-atelier en een eigen geldfonds waar vrouwen geld kunnen lenen. Onze empowermentprogramma StartUP4You gaat ze extra handvatten bieden.

Botswana
Lokale partners: Travel for Impact, Feed A Child en Rhino Conservation
Locatie: Maun

Het is ironisch dat een van de rijkste gebieden van Botswana op toeristisch gebied een van de armste regio’s is. Ondanks de opmerkelijke economische ontwikkeling in de afgelopen vijftig jaar, blijven er tussen sociaaleconomische groepen opvallende verschillen bestaan. Dit is vooral ​​in inkomen, rijkdom en levensstandaard. Het is daarnaast belangrijk op te merken dat ongeveer 40% van de economisch actieve jonge bevolking (15-24 jaar) werkloos is. Daarbij zijn vrouwen vaker werkloos. Volgens UNICEF worden armoede en economische marginalisering sterker gevoeld door vrouwen. Daarnaast, komen ze vaker voor in door vrouwen geleide huishoudens. Vrouwen verdienen doorgaans een aanzienlijk lager inkomen in vergelijking met hun mannelijke tegenhangers. Vervolgens, wordt dit inkomen direct gebruikt voor huishoudelijke uitgaven zoals voedsel, onderwijs en kleding. Vrouwen hebben ook moeite met het vinden van een baan vanwege sociale normen en belemmeringen.

De impact van COVID-19 op vrouwen en werkgelegenheid is nog onbekend. Echter, het is meer dan waarschijnlijk dat het de reeds bestaande ongelijkheden tussen gezondheid, economie, veiligheid en sociale bescherming zal verergeren. Het onbetaalde zorgwerk voor vrouwen is aanzienlijk toegenomen als gevolg van schoolsluitingen en de toegenomen behoeften van ouderen, die allemaal een negatieve invloed hebben op vrouwen en werkgelegenheid.

Schokkend is dat Botswana op de tweede plaats staat waar het meeste huislijke geweld plaatsvindt in de wereld. Ook is het aantal ongewenste zwangerschappen onder tieners onvoorstelbaar hoog. Het is dus ontzettend belangrijk (jonge) vrouwen te empoweren zodat ze geloven in zichzelf, weerbaarder en zelfredzaam kunnen zijn, kunnen omgaan met geld en ondernemersvaardigheden hebben opgedaan.

De vrouwen hebben een zeer bescheiden inkomen via het armoedeprogramma van de overheid van P467 (EUR 39) per maand.  Echter, dit is veel te weinig en naar alle waarschijnlijkheid stopt het programma binnenkort.

Maak kennis met een aantal vrouwen die al een empowermenttraining gevolgd hebben en nu een groepsonderneming aan het opzetten zijn om uit hun armoedesituatie te geraken:

Mijn naam is Manu. Ik ben een alleenstaande moeder met vier kinderen en zes kleinkinderen. Aangezien alle vaders zijn vertrokken, wat in Botswana helaas gebruikelijk is, hebben we een zwaar leven. Daarom zet deze business op om ons leven te verbeteren.

Ik ben Mphoyaone. Ik heb drie kinderen en het kleine beetje geld dat ik krijg van het overheidsprogramma is niet genoeg om van te leven. Uiteindelijk, wil ik deze business opzetten zodat ik een beter leven krijg en ook kan gaan sparen voor onze toekomst.

Hallo ik heet Dithuro. Ik ben een alleenstaande moeder en ik heb drie kinderen. De vader is vertrokken, na zijn vertrek probeerde ik geld te verdienen door handwerkartikelen te verkopen maar dit was niet genoeg om van te leven. Daarom ben ik naar de stad gekomen in de hoop op een beter leven. Een van mijn kinderen kan niet naar school omdat ik het niet kan betalen, onze food stall gaat ervoor zorgen dat hij wel naar school kan

Ik ben Dinonyane. Ik heb acht kinderen en ben niet getrouwd. Ik woon bij mijn kinderen en heb geen plek voor mijzelf. Ik zou zo graag mijn eigen plek willen hebben. Dus, straks met mijn business ga ik dat voor elkaar krijgen!

Hallo, ik ben O.D. Ik heb zes kinderen. De jongste is gezakt voor zijn examen. Hij mag het wel overdoen maar, daar heb ik geld voor nodig. Mijn eerst verdiende geld gaat ervoor zorgen dat hij herexamen kan doen!

Ik heet Omaatla. Ik ben een alleenstaande moeder met twee kinderen. Ik was niet goed op school, dus door geld te verdienen, kan ik ervoor gaan zorgen dat mijn kinderen niet gaan mislukken op school. En, ik wil mijn eigen stuk grond met mijn eigen huis en een fijn leven voor mijn kinderen.

Ik ben Tiny, mijn jongste kind gaat naar school, daardoor sta ik ik elke dag weer op en straks ga ik aan het werk. (Tiny is doof en heeft een mentale beperking).

Mijn naam is Margareth. Ik ben een alleenstaande moeder met vijf kinderen. Ik wil graag geld verdienen om mijn eigen stuk land te hebben dan kan ik later een eigen huis bouwen. Zodat ik hier in vrede kan leven en mijn kinderen kan geven wat zij nodig hebben.

Hallo, Onkarabile. Ik ben een alleenstaande moeder met twee kinderen. Ik wil ervoor zorgen dat ze het goed gaan doen op school.

Mijn naam is Kemo. Ik ben een alleenstaande moeder met zeven kinderen. Toen mijn ouders en mijn man nog leefden, woonden we op de boerderij en hadden we een goed leven. Maar, helaas, sinds mijn man er sinds 2017 niet meer is, moest ik het zelf gaan redden en ontstond de strijd om te overleven. Ik wil meedoen om weer een goed leven te krijgen.

Het is geweldig dat de empowermenttraining StartUP4You in Botswana inmiddels haar vruchten afwerpt en wij daadwerkelijk een verschil gaat maken.

De programma’s worden mede mogelijk gemaakt door Ons Poppenhuis.

Share the Story

Back to Top