Maak kennis met Tamaam Ayyash

Mijn naam is Tamaam Ayyash, geboren en getogen in Palestina. Oorspronkelijk komen wij uit het dorp Aljamasin, vlakbij Jaffa, Palestina. Eind jaren 70 ben ik naar Vlaardingen verhuisd, omdat mijn vader hier woonde en werkte. Aanvankelijk wilde mijn vader een paar jaar in Nederland werken om geld te sparen en daarna weer terug te keren, wat hij ook deed. Hij begon een eigen zaak, maar door de oorlogen in 1967 en in 1973 veranderde alles plots.

Mijn ouders besloten toen om als gezin in Nederland te wonen. Ik ben opgegroeid in een fijn en liefdevol gezin van 7 kinderen waarin ik mijn eerste 9 jaren in Palestina heb gewoond. Mijn herinnering aan Palestina is een tamelijk vrij en onbezorgd leven waarin ik me voornamelijk blij en in mijn element voelde omringd door een grote extendedfamilie. Familiebanden zijn erg belangrijk in het Midden-Oosten. Onze band met onze familie is sterk. We probeerden met ons gezin zo vaak als we konden naar Palestina te reizen. De reizen vond ik fantastisch en hebben mij heel sterk gevormd. Toen er in 1988 de eerste Intifida uitbrak werd het moeilijker om naar Palestina te reizen. De situatie in mijn thuisland zorgde ervoor dat ik al vroeg politiek geëngageerd was. Nu ik in Nederland woonde, was het contrast groot. Ik was mij vroeg bewust van de ongelijkheid en het aanhoudende onrecht en bezetting dat mijn volk en land meemaakte. Ik herinner me dat ik strijdbaar was en vastberaden was om onrecht waar dan ook in de wereld tegen te gaan. Ik besloot om al deze gevoelens van onbegrip en onrecht om te zetten in positieve zaken zoals studeren en betrokken te zijn bij verschillende maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid, zoals: Unicef, Amnesty International, International Social Studies, vredesbewegingen enz. Vanuit thuis kregen we allemaal het belang van goed onderwijs en studeren mee. Naast dat we gestimuleerd werden om te studeren kregen we de ruimte om de dingen waar we achterstonden te doen. Het was een vanzelfsprekendheid, dat niet voor iedereen was weggelegd, dat besefte ik me maar al te goed. In dat opzicht ben ik onze ouders immens dankbaar en voel ik me gezegend dat zij ons die mogelijkheden gaven om de dingen te doen die we wilden doen.

Sinds twee jaar ben ik bij StartUp4Kids betrokken als bestuurslid en als Projectcoördinator Nederland. De projecten van StartUp4Kids vind ik fantastisch. StartUp4Kids zet zich voornamelijk in om kinderen en hun moeders in kansarme situaties te empoweren zodat ze de beste kansen kunnen krijgen, onder effectieve begeleiding van professionals met brede kennis en expertise die ook midden in het veld staan. De inhoud van kind/tiener-trainingen zijn daardoor duurzamer en transformerend van karakter. De jongeren leren over zichzelf en hun omgeving en kunnen daardoor beter hun rol in de maatschappij innemen als ze weten wie ze zijn en wat ze willen. Ik vind het prachtig om te zien hoe jongeren op jonge leeftijd handvatten krijgen door middel van ervaringsgerichte empowermenttrainingen, zodat ze zich optimaal kunnen ontplooien, met als uiteindelijk doel hun eigen leven naar eigen believen vorm te geven. “Dat wij hen daarin mogen begeleiden en opleiden en hoe dat naar de praktijk te vertalen vind ik waardevol. Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat de jongeren kennis maken met en les krijgen in natuureducatie waardoor een bewustzijn wordt gecreëerd en waar zij veel leren van de natuur. Binnen de trainingen is er volop ruimte om te experimenteren met natuurworkshops zoals bijvoorbeeld boomplantdagen en andere verschillende tuinprojecten.

Als bestuurslid probeer ik door middel van opgedane kennis in het onderwijs en als bestuurslid in verschillende organisaties op het gebied van onderwijs, diversiteitsvraagstukken, persoonlijke professionalisering en sociale cohesie kennis te delen met andere professionals om te kijken waar de stichting koersvast en door middel van innovatiekracht verder kan groeien en zich kan blijven ontwikkelen.

Een waardevolle en betekenisvolle bijdrage leveren aan een mooiere en betere wereld vind ik belangrijk!

Tamaam Ayyash (Projectcoördinator  Nederland en bestuurslid)

OOK BIJDRAGEN?

Wil je bijdragen aan de missie van StartUp4Kids? Graag!