Visie en missie

 

Onze visie

StartUp4kids streeft naar een wereld waarin alle kinderen zich optimaal kunnen ontplooien en op eigen kracht hun geluk nastreven.

Wij geloven dat ieder kind het verdient om zichzelf te ontdekken, te ontwikkelen en te ontplooien en het verdient om een eigen toekomst te vormen waarin ze hun eigen dromen kunnen waarmaken. We willen dat ieder kind de vrijheid ervaart en de mogelijkheden ziet om hun eigen pad te bewandelen, hun eigen keuzes te maken en zo te gaan voor hun eigen dromen en onafhankelijkheid.

Onze missie

StartUp4kids wil wereldwijd sociaal achtergestelde kinderen extra scholing bieden om ze te helpen zich te ontplooien en kansen te benutten.

StartUp4kids doet dit door het bewezen en professionele lesprogramma van Aflatoun aan te bieden aan kinderen binnen het basisonderwijs dat hun kennis, zelfvertrouwen en bewustwording vergroot. Dit programma is gebaseerd op ervaringsleer waardoor er sprake is van duurzame kennisoverdracht. Zo kunnen ze een blijvend verschil maken in hun eigen leven en in dat van de mensen om hen heen.

In ontwikkelingslanden worden de lesprogramma’s uitgevoerd door lokale NGO’s die staan voor professionaliteit (kennis, taal, netwerk), betrouwbaarheid en impact. In Nederland wordt het programma via StartUp4kids direct bij de scholen geïmplementeerd. In samenwerking met onze partners optimaliseren wij continu het lesprogramma. Wij ontwikkelen daarnaast extra services die de kinderen blijven stimuleren en ondersteunen in het nastreven van hun geluk.

Share the Story

Back to Top