Team StartUp4Kids

Katja VisserKATJA VISSER – OPRICHTER

“In 2006 werk ik een half jaar op vrijwillige basis met kinderen in de sloppenwijk San Genaro in Lima. Daar ervaar ik dat het onderwijsniveau in ontwikkelingslanden laag is, dat kinderen maar een halve dag naar school gaan en drie maanden zomervakantie hebben. Ik ontdek ook dat de kinderen in de sloppenwijken dezelfde dromen hebben als kinderen hier.

De vraag die ik mij toen stelde was: ‘In hoeverre hebben deze kinderen dezelfde kansen als kinderen in Nederland om hun dromen waar te maken?’ Een paar jaar later ontstaat de wens om hier verandering in te brengen.

Eind 2009 richt ik de vrijwilligersorganisatie StartUp4Kids Foundation op, omdat ik geloof in de kracht en creativiteit van kinderen om zelf te kunnen te ondernemen, spelenderwijs door te sparen en te investeren in hun eigen talent zodat zij op eigen kracht hun dromen waar kunnen maken.”

Katja Visser is tevens projectleider Botswana.

StartUp4Kids bestaat uit een enthousiast team van vrijwilligers.

Ons bestuur:

Onno JansenONNO JANSEN – VOORZITTER

Kinderen hebben de veerkracht en het vermogen om terug te springen uit lastige en stressvolle situaties waarin zij soms verkeren. Het is aan organisaties als StartUp4Kids om juist daar waar het het hardst nodig is, de kinderen hiervan bewust te maken door scholing en aanmoediging en daar wil ik graag een bijdrage aan leveren”.

Geert BeekhuisGEERT BEEKHUIS – PENNINGMEESTER

“Kinderen zijn onze beste hoop voor de toekomst, dus laten we ze samen een handje helpen!”

Ineke MeijersINEKE MEIJERS – SECRETARIS

Kinderen hebben de toekomst en elk kind verdient die toekomst. Het is van groot belang dat we elk kind die toekomst ook geven!

Tamaam AyyashTAMAAM AYYASH – ONDERWIJSBELEID EN PROJECTCOÖRDINATOR NEDERLAND

“Ik vind het inspirerend om kinderen en volwassenen in hun kracht te zetten zodat ze zelfbewust en zelfverzekerd vanuit hun unieke kern kunnen leven. Goed onderwijs en persoonlijke groei zijn essentieel.“

Ons kernteam, de projectleiders:

Mascha van SambeekMASCHA VAN SAMBEEK – ALGEMEEN PROJECTCOÖRDINATOR

“Mijn droom is om mensen (kinderen en volwassenen) in hun kracht te zetten zodat ze voor zichzelf kansen kunnen creëren voor een (betere) toekomst.“

Eugenie KortenhorstEUGENIE KORTENHORST – PROJECTLEIDER ECUADOR

“We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, we kunnen ze wel allemaal op hun eigen wijze laten schitteren.”

MICHELE JOSEMANS – PROJECTLEIDER GUATEMALA

“Goed onderwijs: een recht van ieder kind…waar ook ter wereld!”

 

NIENKE KRAL – PROJECTLEIDER ETHIOPIË

“Wij hebben een keuze. Wij kunnen grote uitdagingen aangaan op de kleinste momenten. Elke dag. Met elkaar. En dat wil ik overbrengen op kinderen.”

Nienke MiezenbeekNIENKE MIEZENBEEK – PROJECTLEIDER NEPAL

“Ik geloof in de kracht van kinderen leren en laten ervaren dat zij kunnen geloven in zichzelf, in hun eigen kracht en mogelijkheden en in hun toekomst. Laten we alle kinderen gelijke kansen op die toekomst geven door middel van passend onderwijs.“

Jolijn LubbersJOLIJN LUBBERS – PROJECTLEIDER PERU

“Ik geloof dat het leven van een kind veranderen begint bij goed onderwijs. Alleen zo kunnen ze hun welzijn verbeteren en met zelfvertrouwen de toekomst omarmen.”

JUAN DIEGO FLORES UIJTEWAAL – ASSISTENT PROJECTLEIDER PERU

“Kinderen over de hele wereld hebben verschillende mate en vormen van talenten – maar alle kinderen zouden dezelfde kansen moeten krijgen om deze talenten te kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Overige vrijwilligers die belangrijke taken bij ons vervullen:

SIGURD HOENKAMP – DE VRIES – IT-SPECIALIST

“Kinderen verdienen een kans om mee te doen, te leren en een actief onderdeel van de lokale gemeenschap te worden. Dat is wat ik ook mijn kinderen gun en ik denk dat het programma van StartUp4Kids kinderen die mogelijkheid geeft.“

JEROEN HUGENS – COMMUNICATIEBELEID

“Elk kind, waar ook ter wereld, heeft het recht om te leren, ontwikkelen, bloeien en groeien in het te leven.”

Maron DekkerMARON DEKKER – SOCIAL MEDIA

“Mijn droom is dat kinderen kind mogen zijn, kunnen genieten van hun jeugd en gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen en hun dromen te achtervolgen.”

Laura HogervorstLAURA HOGERVORST – KLAS4KLAS-TRAINER EN COÖRDINATOR REIZEN

Ik streef naar een samenleving waarin iedereen in zijn of haar eigen kracht durft te staan en de vrijheid ervaart om eigen keuzes te maken. Door kinderen dit mee te geven, wordt een duurzame impact gecreëerd.

Kim BronwasserKIM BRONWASSER – COÖRDINATOR ONDERNEMERSCLUB XTRACLUBVAN100

“Al die jonge ondernemertjes in de dop, die een verschil kunnen gaan maken in deze wereld, maar beperkt worden door het missen van de juiste middelen, die kinderen wil ik helpen.“

Share the Story

Back to Top