Project Nederland

Waarom is er aanvullend onderwijs nodig in Nederland?

Ons doel is (kwetsbare) kinderen, jongeren en vrouwen handvatten te geven om een zelfredzame toekomst vol zelfvertrouwen te creëren met aandacht voor de mondiale samenleving door het bieden van onderwijs- en trainingsprogramma’s op sociaal, financieel en persoonlijk vlak. Persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap staan hierbij centraal.

Passend in een wereld die steeds meer verweven raakt met elkaar, leggen wij graag op allerlei vlakken verbindingen. Verbindingen tussen personen van verschillende culturen, verbindingen tussen onze doelgroepen en ondernemingen en verbinding met de eigen ik.

De programma’s leren hen:

-hun zelfvertrouwen te vergroten
-hun eigen talenten te ontdekken en denken in mogelijkheden i.p.v. beperkingen
-respect te hebben voor anderen en hun leefomgeving
-bewust en effectief om te gaan met geld en andere (schaarse) middelen
-op gestructureerde en efficiënte wijze ondernemingen op te zetten

Kinderen en jongeren in Nederland

Voor kinderen / jongeren richten wij ons via Klas4klas op:

-(speciaal) Primair onderwijs (groep 7 en 8)
-(speciaal) Voortgezet onderwijs
-MBO

Daarnaast richten wij ons op speciale doelgroepen als ‘nieuwe instroomkinderen’, kinderen met een beperking, etc.

Waarom is dit noodzakelijk?

-Het is van belang om al op jonge leeftijd te leren over omgang met relaties en financiële middelen
-Betekenisvol leven, zelfsturing en sociaal-verantwoord ondernemen wordt steeds essentiëler
-Het huidige onderwijs is vaak onvoldoende voorbereid op de banen van de toekomst, toepassing van 21e eeuwse vaardigheden is essentieel om de kinderen hierop voor te bereiden.
-De wereld wordt steeds kleiner en de samenstelling van onze samenleving steeds meer divers waardoor een kijk over de grenzen noodzakelijk is.
-Onderzoek van Money Advice Service in de UK wijst uit dat bij kinderen veel opvattingen en gewoonten rondom geld al op zevenjarige leeftijd worden geformuleerd.
-Diverse internationale organisaties als OESO raden aan om op zo’n jong mogelijke leeftijd te starten met financiële educatie.
-Er is onvoldoende aandacht aan het belang van financieel onderwijs met als gevolg: Eén op de negen kinderen in Nederland leeft in armoede. Onder andere online winkelen en het aangaan van telefooncontracten zorgen ervoor dat jongeren financiële beslissingen moeten nemen en vaak schulden hebben op jonge leeftijd. Jongeren kennen de waarde van geld niet meer. Omdat ze niet meer met “echt” geld betalen, hebben ze niet in de gaten dat het geld snel opraakt. Ouders besteden (over het algemeen) weinig aandacht aan financiële opvoeding en weten zelf ook vaak niet hoe het moet (1,5 miljoen Nederlanders hebben een schuld), etc.

Leren van elkaar

Voor het VO en het MBO die meedoen met Klas4klas kunnen leerlingen ook daadwerkelijk hun partnerklas in Ethiopië gaan bezoeken. De leerlingen sparen en ondernemen zelf om deze ‘once in a lifetime experience’ voor elkaar te krijgen!

Linda Baak – docent Wiskunde bovenbouw – over de reis in 2019: “Een prachtige en mooie reiservaring! Onze leerlingen (en ik ook) zijn weer een levenservaring rijker en wat ben ik dankbaar dat ik samen met ConnectingJourneys onderdeel mocht uitmaken van deze reis. Het had niet beter georganiseerd kunnen worden!”

Jora Giphart – deelneemster reis in 2018 & 2019: “Ethiopië is het meest bijzondere land waar ik ooit ben geweest en deze reis heeft me dat laten zien. Mijn grootste inzicht door deze reis is dat niets in dit leven vanzelfsprekend is.”

Kwetsbare (jong)volwassenen

Sinds 2018 richten wij ons op vrouwelijke statushouders en sluiten ook vrouwen in de bijstand aan bij onze empowermenttraining StartUP4You.

Al jaren is er een toenemende stroom van vluchtelingen naar Nederland. Vaak is de man al maanden of zelfs jaren in Nederland en dan volgt de vrouw met kinderen. Naast het leed dat deze vrouwen in eigen land en tijdens de reis, al hebben moeten doorstaan, komen ze in Nederland waar alles onbekend is. Een traject vol procedures volgt; bekend raken met de Nederlandse taal en cultuur, zichzelf hervinden, het opbouwen van een sociaal netwerk en het vinden van een passende baan. Vooral dat laatste valt vaak niet mee.

Door ze zelfvertrouwen te geven, zich thuis te laten voelen in Nederland en ze na te laten denken over hun dromen binnen een veilige omgeving, bereiden we ze voor op het toetreden tot de arbeidsmarkt. 

Waarom is dit noodzakelijk?

Vanuit gesprekken met de vrouwen uit de doelgroep en diverse onderzoeken, komt naar boven dat zij het volgende ervaren:

 • Te weinig geld om zichzelf en hun kinderen goed te verzorgen.
 • Psychische klachten.
 • Regelmatig ziek zijn.
 • Geen geld om leuke dingen te doen waardoor ze niet uit hun isolement komen.
 • Onzekerheid over het eigen toekomstperspectief waardoor ook hun kinderen hun toekomst minder goed kunnen overzien.
 • Door het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal is er maar een heel kleine kans op betaald werk.

“Vooral het onderdeel sparen en besparen was heel waardevol voor me.” Nasma

“Het successen schrijven en complimenten geven helpt me enorm. Ik geef nu veel vaker complimenten aan mijn vriendinnen.” Nasma

“Ik vind het fijn dat we over onszelf hebben gesproken en dat we onze mening mochten geven. Vroeger gaf ik mijn mening niet, nu wel! Achlam

“In Syrië respecteren we elkaars geloof. Ook in deze training hebben we verschillende achtergronden en dat is heel fijn. We hebben ook veel over de Nederlanders geleerd.” Laila

“Mijn Nederlands is heel erg verbeterd.” Tagreed

“Ik geloof veel meer in mezelf, ik ben niet de enige met een heftig verhaal, ik durf mijn mening te geven.” Rawaa

De vrouwen kunnen allemaal lekker koken en namen bij iedere bijeenkomst zelfgemaakte gerechten mee. Toen werd het idee opgevat om daar een kookboekje van te maken! Je kunt het hier downloaden.

Wat willen wij bereiken?

Wij willen bereiken dat onze les- en trainingsprogramma’s bekend worden in heel Nederland, zowel op de basis- als middelbare scholen en binnen gemeentes en sociale initiatieven. Wij geloven erin dat de levensvaardigheden die de doelgroepen leren in onze programma’s de basis vormen voor een gezond, gelukkig en succesvol leven, zowel op persoonlijk vlak als op werkgebied en daardoor essentieel zijn.

Met deze vaardigheden worden zowel kinderen als volwassenen bewust van hun eigen gedachtes, gevoelens en gedrag en dat van een ander, waardoor er wederzijds begrip ontstaat. Daarnaast leren zij herkennen en uitspreken wat zij belangrijk vinden, wat ze graag willen leren en doen en durven hierin stappen te zetten met de tools die zij geleerd krijgen.

Kortom, wij streven ernaar dat iedereen binnen de Nederlandse samenleving zich veilig voelt, vrije keuzes kan maken en kansen benut, ongeacht de omstandigheden. Met een snel veranderende samenleving is het van belang dat ieder persoon zijn rol en plek weet te vinden.

Het team in Nederland

Voor de projecten in Nederland werken wij met ingehuurde professionele krachten met achtergrond in het onderwijs en coaching.Allen hebben training gehad in het kunnen geven van het Aflatoun-onderwijs.

De vaste pool bestaat uit:

 • Tamaam Ayyash: Projectleider Nederland, algemeen coördinator Nederland en onderwijsdeskundige
 • Laura Kluft-Hogervorst: Coördinator studiereizen en trainer | kinderen
 • Peter den Boer: Coördinator, Life coach en trainer | vrouwelijke statushouders
 • Rawaa Leshi: Assistent-coördinator, -trainer en tolk | vrouwelijke statushouders
 • Fadime Orgü: Trainer kinderen
 • Tara Said: Assistent-trainer en tolk | kinderen

Daarnaast hebben wij nog extra trainers op afroep indien er projecten kunnen worden uitgevoerd.

Extra informatie

Meer weten? Neem contact op met de verantwoordelijke voor ons project in Nederland: Tamaam Ayyash via tamaam@startup4kids.nl.

Share the Story

Back to Top