Project Ethiopië

Waarom is er aanvullend onderwijs en verbetering van de kwaliteit van onderwijs nodig in Ethiopië?

Kinderen met een beperking in Ethiopië behoren tot de kwetsbaarste en kansarmste groepen in de samenleving. Zij worden vaak gediscrimineerd en uitgesloten van deelname aan onderwijs en werk. De overheid heeft geen oog voor deze groep, de kinderen zijn totaal afhankelijk van hun familie en hun omgeving. Door het niet meetellen in de samenleving is het zelfvertrouwen van deze groep kinderen zeer laag en hebben zij vaak een onderwijsachterstand.

Verder zijn de volgende problemen aan de orde voor deze kinderen binnen het speciaal onderwijs en hun gemeenschap:

  1. Gebrek aan bewustzijn over mensen met een beperking binnen de gemeenschap.
  2. Gebrek aan alternatieven voor kinderen met een beperking om te spelen op school tijdens de pauzes
  3. Gebrek aan de juiste sanitaire omstandigheden voor kinderen met een beperking op scholen
  4. Onderontwikkelde onderwijsvaardigheden van lokale leerkrachten, vooral op het gebied van sociaal en financieel onderwijs en hoe om te gaan met kinderen met een beperking
  5. Gebrek aan betrokkenheid van ouders bij de opvoeding van hun kinderen met een beperking

Kaart Ethiopie

Ethiopie 2023 ME

Wat willen wij bereiken?

Samen met onze partner UDIC willen wij 400 kinderen in Addis Abeba met een beperking bereiken in 2023. Dit zijn voornamelijk dove kinderen maar ook kinderen met een geestelijke en lichamelijke beperking.

Tijdens het programma ontdekken de kinderen wie ze zijn en welke talenten ze hebben. Door het opzetten van miniondernemingen ervaren ze welke mogelijkheden ze hebben en wat ze kunnen bereiken. Hiermee verhoogt het zelfvertrouwen en omdat het programma op basis van ervaringsleer is, zullen ze de nieuw opgedane vaardigheden hun hele leven kunnen benutten en vergroten hun kansen op (financiële) onafhankelijkheid.

Daarnaast gaan we ondersteuning geven aan scholen waar we de afgelopen jaren het Aflatoun programma geimplementeerd hebben. Het programma in die scholen is inmiddels overgedragen aan de lokale leerkrachten maar uit een evaluatie bleek dat ook bij die scholen nog steeds behoefte is aan hulp om het programma duurzamer te maken. In 2023 zullen nog drie Aflatoun-trainers met een beperking actief zijn die het programma in eerste instantie gaan overdragen aan vier lokale leerkrachten. Ook zullen alle ouders en de gemeenschap betrokken gaan worden bij het lesprogramma.

Ten aanzien van de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op verschillende vlakken zullen we gaan zorgdragen voor ‘groene’ en recreatieve ruimtes op de scholen en verbetering van de hygiëne.

De toekomst

De wens van StartUp4Kids is samen met onze partner het bestaande aanbod te continueren en te versterken en waar mogelijk te verbreden. De eerste stappen richting het opleiden van lokale leerkrachten zijn inmiddels gezet zodat scholen en ook onze partner uiteindelijk zelfstandig kan opereren en via StartUp4Kids nieuwe scholen of centra bereikt kunnen worden.

Het team in Ethiopië

Het team wordt aangestuurd door Tadesse Susie die deel uitmaakt van het managementteam van onze partner UDIC. Verder bestaat ons team uit drie trainers met een beperking.

Extra informatie

Meer weten? Neem contact op met de verantwoordelijke voor ons project in Ethiopië: Bob Vos via bob.vos@startup4kids.nl.

[row_inner_3]

Caroline Smits is in april 2016 naar Ethiopië gegaan voor het project van StartUp4kids. Ze heeft de Aflatoun-klas in een school voor dove kinderen bezocht. Bekijk haar video.

[/row_inner_3]

OOK BIJDRAGEN?

Wil je bijdragen aan de missie van StartUp4Kids? Graag!