Pilotproject: Aflatoun voor blinde kinderen in Ethiopië

Kaart EthiopiëWaarom is er aanvullend onderwijs nodig voor blinde kinderen in Ethiopië?

In Ethiopië leven 1,28 miljoen blinden. Mensen met een visuele beperking behoren in Ethiopië tot de meest achtergestelde groepen in sociale en economische zin. Hun opleidingsniveau is laag en ze hebben vaak een gebrek aan zelfvertrouwen doordat ze te maken hebben met stigma, vooroordelen en afwijzing. Ongeveer 80% van deze mensen kan niet deelnemen aan economische activiteiten en heeft geen inkomen.

Wat willen wij bereiken?

Samen met onze lokale partner Dires for Development bereiken we sinds 2012 voornamelijk dove kinderen maar ook kinderen met een geestelijke en lichamelijke beperking in de hoofdstad Addis Abeba.
Onze wens is om het onderwijsprogramma aan te bieden aan blinde kinderen zodat hun zelfvertrouwen groeit, ze ervaren welke mogelijkheden ze hebben en wat ze kunnen bereiken. Hiermee verhogen hun kansen op een betere toekomst en deelname aan economische activiteiten. De pilot is in september 2016 gestart met 32 blinde kinderen. Tien blinde studenten van de Addis Abeba University worden opgeleid om het programma uit te voeren in het blindeninstituten in Addis Abeba: Menelik.

De toekomst

De wens van StartUp4kids is samen met onze partner na de pilot het programma uit te voeren in twee blindeninstituten (40 kinderen in Addis Abeba en 200 kinderen van de Sebeta Blind Boarding School 40km buiten Addis Abeba). Hierdoor zullen er in het schooljaar 2017/2018 240 blinde kinderen bereikt worden. Ieder opvolgend jaar zullen wij minimaal dit aantal verdubbelen door het betrekken van nieuwe instituten.

Aflatoun blinde kinderenHet team in Ethiopië

Het team wordt aangestuurd door onze coördinator Tadesse die deel uitmaakt van het managementteam van onze partner Dires for Development. Tien vrijwillige, blinde studenten voeren het pilotprogramma uit onder leiding van Tadesse.

Op de foto staat een deel van de groep blinde kinderen die gestart zijn met de pilot.

Extra informatie

Meer weten? Neem contact op met de verantwoordelijke voor ons project in Ethiopië: Laura Hogervorst via laura@startup4kids.nl / 06-11322069.

Share the Story

Back to Top