Project Oeganda

KaartOegandaWaarom is er aanvullend onderwijs nodig in Oeganda?

In Oeganda leven circa twee miljoen wezen. Dit zijn kinderen waarvan de ouders overleden zijn aan aids of kinderen die door hun ouders op straat zijn achtergelaten. In de meeste weeshuizen worden kinderen tot zes jaar opgevangen daarna belanden ze op straat of in grootschalige opvanghuizen. Vooral voor meisjes is het moeilijk een plek te vinden of een opleiding te kunnen volgen. Kinderen met een beperking zijn over het algemeen nergens welkom, voornamelijk omdat men niet weet hoe hiermee om te gaan.
De kwaliteit van het onderwijs in Oeganda is over het algemeen slecht en weeskinderen en kinderen met een beperking hebben vaak beperkt onderwijs gekregen. Hierdoor is een van de voornaamste problemen bij deze kinderen het gebrek aan financiële en sociale vaardigheden die nodig zijn om later een onafhankelijk bestaan op te bouwen. StartUp4kids biedt daarom juist aan deze kinderen het sociale en financiële scholingsprogramma Aflatoun om deze kinderen extra kansen te geven op een betere toekomst.

Wat willen wij bereiken?

In samenwerking met het weeshuis Home Sweet Home in het zuiden van Oeganda (Jinja) heeft StartUp4kids Foundation sinds 112 kinderen in de basisschoolleeftijd, waarvan een gedeelte lichamelijk beperkt of wees is, financiële en sociale vaardigheden bijgebracht. Home Sweet Home combineert dit met voorlichting over aids.

De toekomst

Door persoonlijke omstandigheden van een van de trainers is besloten het project in 2018 stil te leggen. In 2019 zullen we het project weer opstarten, waarschijnlijk binnen het reguliere basisonderwijs.

Het team in Oeganda

Home Sweet Home is een christelijk weeshuis met daarbij een dagbestedingscentrum voor kinderen met een beperking.

Het grote doel is deze kinderen niet alleen te voorzien in de meest essentiële levensbehoeften als onderdak, eten en drinken maar ook van goed en vakgericht onderwijs zodat ze verder kunnen komen in de Oegandese samenleving. Het project wordt uitgevoerd en de lessen worden gegeven door de oprichters, Suzan en Zenon.

StartUp4kids en Home Sweet Home werken sinds 2015 samen.

Weeshuismoeder Suzan den Hertog over het lesprogramma:

“Goed onderwijs betekent een kans op een goede toekomst voor een kind in Oeganda. Dat stopt niet bij het leren van taal of rekenen. Het aanvullende lesprogramma dat StartUp4kids biedt, geeft de kinderen extra sociale en financiële vaardigheden en juist dát maakt het verschil voor hun toekomst!”.

Extra informatie

Meer weten? Neem contact op met Katja Visser via katja@startup4kids.nl.

Share the Story

Back to Top