Project Ethiopië

Waarom is er aanvullend onderwijs nodig in Ethiopië?

Kinderen met een beperking in Ethiopië behoren tot de kwetsbaarste en kansarmste groepen in de samenleving. Zij worden vaak gediscrimineerd en uitgesloten van deelname aan onderwijs en werk. De overheid heeft geen oog voor deze groep, de kinderen zijn totaal afhankelijk van hun familie en hun omgeving. Door het niet meetellen in de samenleving is het zelfvertrouwen van deze groep kinderen zeer laag en hebben zij vaak een onderwijsachterstand.

Kaart Ethiopië

Wat willen wij bereiken?

Samen met onze partner DEC willen wij 1297 kinderen in Addis Abeba met een beperking bereiken in 2019. Dit zijn voornamelijk dove kinderen maar ook kinderen met een geestelijke en lichamelijke beperking en blinde kinderen.

Tijdens het programma ontdekken de kinderen wie ze zijn en welke talenten ze hebben. Door het opzetten van miniondernemingen ervaren ze welke mogelijkheden ze hebben en wat ze kunnen bereiken. Hiermee verhoogt het zelfvertrouwen en omdat het programma op basis van ervaringsleer is, zullen ze de nieuw opgedane vaardigheden hun hele leven kunnen benutten en vergroten hun kansen op (financiële) onafhankelijkheid.

De toekomst

De wens van StartUp4kids is samen met onze partner het bestaande aanbod te continueren en te versterken en waar mogelijk te verbreden. Daarnaast breiden we in de komende jaren uit naar nieuwe gebieden. We willen de ondernemersclubs op de scholen extra faciliteren zodat hier het succes van het programma zichtbaar wordt. De eerste stappen richting alternatieve manieren voor (lokale) fondsenwerving en inkomsten genererende activiteiten zijn gezet. Dit gaan we verder uitbreiden zodat onze partner uiteindelijk zelfstandig kan opereren en via StartUp4kids nieuwe scholen of centra bereikt kunnen worden.

 

Het team in Ethiopië

Het team wordt aangestuurd door Tadesse Susie die deel uitmaakt van het managementteam van onze partner DEC. Verder bestaat ons team uit twee supervisors en twintig trainers met een beperking.

Extra informatie

Meer weten? Neem contact op met de verantwoordelijke voor ons project in Ethiopië: Nienke Miezenbeek via nienke@startup4kids.nl.

Caroline Smits is in april 2016 naar Ethiopië gegaan voor het project van StartUp4Kids. Ze heeft de Aflatoun-klas in een school voor dove kinderen bezocht. Bekijk haar video.

Share the Story

Back to Top