Fiscale voordelen sponsoring

fiscale voordelen sponsoring

 

Misschien heb je er wel eens bij stilgestaan dat je een gift aan StartUp4kids kunt opvoeren als aftrekpost bij de inkomstenbelasting. Het vervelende is dan wel dat je eerst een drempel over moet van 1% van je belastbaar inkomen met een minimum van € 60 en er is tevens een maximum van 10% van datzelfde belastbaar inkomen gesteld.

Er bestaat nu echter een regeling waarmee je die drempel kunt omzeilen en er geen maximum geldt voor de aftrekbare gift. Je moet je dan wel minimaal vijf jaar verbinden aan het goede doel. Tot 1 januari 2014 kon dat alleen via een notariële akte, maar nu is het mogelijk met een eenvoudig formulier dat de belastingdienst ter beschikking stelt. Makkelijker dus en zonder kosten van een notaris. Dus wat let je? Je steunt StartUp4kids voor (minimaal) vijf jaar met een vast bedrag per jaar en je kunt het hele bedrag opvoeren als aftrekpost. Voor ons ook nog eens handig voor het plannen van de inkomsten voor de toekomst!

StartUp4kids zal de formulieren voor jou invullen en administreren en je krijgt zelf uiteraard ook een kopie daarvan. Download hier het formulier.

 

REKENVOORBEELD
Afhankelijk van in welke schijf van het belastingtarief je valt, levert je dat een teruggave of vermindering van belasting van 36,25% via 42% tot 52% voor nog niet gepensioneerden.
Stel, je geeft gedurende 5 jaar € 100 per jaar aan StartUp4kids en je valt in de tweede schijf, dan krijg je dus een vermindering op je belastingaanslag van € 42. Als je dat via een gewone gift zou doen en je doet  verder geen andere giften, dan is de kans dat je iets kunt aftrekken vrijwel nihil. Kortom: het mes snijdt aan twee kanten! Je mag de gift over het hele jaar uitspreiden als het totaal maar uitkomt op het bedrag dat je hebt toegezegd.

 

TWIJFEL?
Voor degenen die nog twijfelen bij het aangaan van de schenkingsovereenkomst kun je aangeven dat de schenking vervalt bij overlijden van de schenker zelf of van bijvoorbeeld van diens partner of erfgenamen. Zij zitten er dus niet aan vast! De schenker kan overigens ook een ontsnappingsclausule toevoegen voor het geval hij/zij langdurig werkloos wordt. Bedragen die al gedoneerd zijn, kunnen dan volgens dezelfde regeling worden afgetrokken over de jaren wanneer wel is gedoneerd.

 

MEER WETEN?
Heb je nog vragen n.a.v. bovenstaande uitleg? Neemt dan gerust contact met ons op:
Je kunt een mail sturen naar katja@startup4kids.nl.

òf bekijk onze Donatiepagina.

Share the Story

Back to Top